Gå til sidens indhold

Vi vil hellere indgå aftaler end at gå i retten

Stig Oluf Von Hielmcrone fra Forfatternes Forvaltningsselskab ønsker heller ikke en retssag. Han fortæller, at der er dialog med flere biblioteker.

Tekst Anette Lerche

- Vi vil meget hellere indgå aftaler end at trække biblioteker i retten, understreger leder af Forfatternes Forvaltningsselskab Stig Oluf Von Hielmcrone. Han fortæller, at der allerede er indgået aftaler med en håndfuld biblioteker, og at selskabet er i dialog med flere.

Er de aftaler forhandlet individuelt, eller er det den samme aftale for alle biblioteker?
- Vi forhandler individuelt. Det er ikke sådan, at one size fits all på dette område. Bibliotekerne har brug for aftaler, der giver dem frie rammer til at have de aktiviteter, der passer til deres lokalområde. Et sted som Helsingør har eksempelvis også oplæsninger uden for biblioteket, så det skal aftalen dække her.

Et af kritikpunkterne fra bibliotekerne har været, at I kun gik efter bibliotekerne. Er det stadig tilfældet?
- Der har været kritik af, at vi i første omgang havde omfattet forfatternes oplæsning af egne værker, det er taget ud nu, fordi det er en sag mellem den enkelte forfatter og det sted, hvor vedkommende læser op. Vi har også lavet aftaler med andre end biblioteker, men vi kan se, at fremførelsen af litteratur i eksempelvis boghandlere eller på litteraturfestivaler typisk er forfattere, der læser op af egne værker, så her er det ikke relevant at indgå aftaler for nuværende.

Er der ikke lettere at stille kravet til bibliotekerne samlet end forskellige festivaler og boghandlere?
- Nej, vi kunne også sende bredt ud til boghandlere eller eksempelvis Bogforum. Jeg har også været i dialog med eksempelvis Bogforum, men her er det forfattere, der læser op af egne værker, og så er aftalen ikke relevant. Men vi ser, at bibliotekerne har ændret adfærd og formidlingsform på oplæsningsområdet, for det er jo ikke en ny ting at læse op på bibliotekerne, men omfanget og vægtningen i formidlingen er ændret i takt med, at bibliotekerne går mod også at være kulturhuse. Det er derfor, at vi tager fat i det nu. Et sted som Helsingør har for eksempel op mod 50 oplæsningsarrangementer om året.

Er det notat, der er blevet udarbejdet efter uenighederne i 2017, brugt som aftalegrundlag med de biblioteker, der har indgået aftaler med jer?
- Ja, notatet, som Danskernes Digitale Bibliotek var inde over, har været med til at sætte rammerne. Vi har fået noget modstand og haft nogle juridiske diskussioner på området, og det har hævet kvalitetsniveauet. Vi har desværre haft vanskeligt ved at finde en central part at diskutere vores udspil med, og vi har mødt meget kritik af, at vi ikke forhandlede, men hverken Slots- og Kulturstyrelsen, Bibliotekschefforeningen eller KL har ønsket at forhandle en rammeaftale.

Har I sendt et nyt samlet udspil ud til bibliotekerne?
- Nej, men jeg har været i kontakt med flere biblioteker i mange af de store kommuner.

Kan en retssag stadig komme på tale?
- Det kan jeg ikke udtale mig direkte om, men jeg kan sige, at vi hellere vil forhandle end at føre retssager.

Fortryder du folderen fra 2017 i dag?
- Jeg er ærgerlig over det, folderen førte med sig, for vi opnåede jo ikke – som vi ønskede – en aftale. Men alternativet har desværre ikke vist sig muligt. Vi er blevet kritiseret for ikke at forhandle, men realiteten er, at ingen ønsker at forhandle. Dermed var der kun én vej tilbage i form af den direkte dialog med de enkelte biblioteker, og her er det vel reelt set underordnet, om det sker via en folder, et brev, en mail eller et telefonopkald.