Gå til sidens indhold

Chefernes håndslag om læselyst

Bibliotekscheferne gav til Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar hinanden håndslag på at styrke børns læselyst over de næste fire år. Formand Pia Henriette Friis kalder det meget ambitiøst.

Formand for Bibliotekschefforordningen Henriette Friis
160 bibliotekschefer og mellemledere mødtes den 6.-7. februar i Vejle til Bibliotekschefforeningens årsmøde. Her formand Pia Henriette Friis, der er bibliotekschef i Kolding. Foto: Lasse Lagoni

Tekst: Sabrine Mønsted

Hvad ligger der i håndslaget om at styrke børns læselyst?
- Som bibliotekschefer har vi forpligtet os til at lave lokale strategier for at styrke børns læselyst over de næste fire år. Der var enighed om, at det skulle være et ambitiøst håndslag, der gør en reel forskel og rykker noget. Håndslaget viser bibliotekschefernes vilje til at tage en samfundsopgave på os – at vende tendensen med, at børn og unge læser mindre – og handle lokalt. Vi er inspireret af det oplæg til en national strategi om læselyst, der blev fremlagt under stor mediebevågenhed på Christiansborg i efteråret 2019.

Hvad kommer det til at kræve af bibliotekerne lokalt?
- Politiske drøftelser og dialog med en masse samarbejdspartnere. Vi er blevet enige om en »tjekliste« med ti punkter, som bibliotekslederne forpligter sig til at inddrage i de lokale strategier. For eksempel at inspirere til læselyst i det fysiske rum, opprioritere indkøb af børnematerialer, styrke samarbejdet med skoler og dagtilbud og inddrage børn og voksne i udviklingen af nye tilbud.

Hvad vil I gøre lokalt i Kolding, hvor du er chef?
- KL (Kommunerens Landsforening) kommer i foråret med en opfordring til lokalpolitiske drøftelser af bibliotekets potentialer, og der vil vi bringe håndslaget op. Konkret har vi læselysttiltag, som skal skaleres op, for eksempel vores Læsepatrulje, der er ældre elever, der klædes på til at formidle litteratur til yngre elever, fordi vi ved fra undersøgelser, at det er medier, venner og forældre, der er børns primære inspiration til læsning.

Hvordan skal der måles på, om I opnår, at flere børn læser af lyst?
- Bibliotekschefforeningen vil agitere for en ny læsevaneundersøgelse i 2024, for at vi kan måle på effekterne af vores indsatser.

Hvad bliver din vigtigste opgave som formand?
- Jeg skal holde fanen højt og sikre, at vi udveksler de gode idéer. Som forening skal vi formidle erfaringer internt, men der ligger også en vigtig opgave for alle bibliotekschefer i at synliggøre og markedsføre bibliotekarernes tiltag og vigtigheden af læselyst eksternt, for eksempel i medierne. I Tønder Kommune var biblioteket i ugen efter, vi gav håndslaget, for eksempel med i en artikel i lokalavisen med overskriften Børn og unge skal læse mere. Vi skal vise omverdenen, at vi er en stærk spiller i det kommunale samarbejde med det fælles mål at sikre vores børns fremtid.

Håndslag på læselyst

Bibliotekslederne forpligter sig til i deres strategier at:

1. skabe bedre fysiske rammer og inspirere til læselyst

2. opprioritere indkøb af børnemateriale

3. styrke digitale tilbud til børn

4. lave flere aktiviteter for børn i forhold til læselyst

5. understøtte børns primære inspirationskilder; forældre venner og medier

6. styrke familiers læsekulturer

7. arbejde med udvalgte målgrupper

8. involvere brugerne mere

9. skabe mere samarbejde og lokale partnerskaber

10. øge tilgængeligheden, også for børn og familier med syns-og læsehandicap.