Gå til sidens indhold

Vi skal tænde den faglige ild

I januar 2020 fik forbundet en ny faggruppe – Faggruppen for Formidling. Penille Dahlstrøm er en del af den nye bestyrelse, der har ambitioner om at få engageret medlemmerne i den faglige debat.

Faggruppen for Formidling vil sætte fokus på bibliotekarernes rolle som formidlere. Arkivfoto Jakob Boserup

Tekst Sabrine Mønsted 

Hvorfor er der behov for en faggruppe for formidling?
- Der mangler fokus på bibliotekarernes rolle som litteraturformidler, og som formidler i det hele taget i den offentlige debat. Faggruppen for Formidling skal både arbejde udadtil og indadtil. Udadtil skal vi synliggøre vores fagområde, og hvad vi bidrager med i kulturinstitutioner ved at blande os i den offentlige debat og være en stemme i medierne og bringe vores ekspertise om formidling i spil.

Hvad kræver det af faggruppen?
- Indadtil betyder det en løbende opkvalificering af vores formidlingskompetencer, og at vi følger med i for eksempel ny forskning på området, så vi som faggruppe bliver anset som en kilde til viden og tillægges faglig tyngde i den offentlige debat. Det kan være om læselyst, om læsning på skærm eller problemer med, at elever i 5.-6. klasse holder op med at læse skønlitteratur. Det kræver også, at vi klæder medlemmerne bedre på til for eksempel at skrive et debatindlæg.

Hvilke tilbud er på tegnebrættet?
- Bestyrelsen holder sit første møde i februar, for vi er jo helt nye. Men det, vi har talt om, er faglige arrangementer og debatter, faglige kursusdage og webinarer. Vi skal have et online fællesskab som faggruppen BØFA, der har en fantastisk facebookside, de kalder »fælleshjernen«, men vi skal også mødes fysisk for at netværke. Den sparring, der sker på tværs af nyuddannede, der kommer med teorierne i frisk erindring, og de garvede erfarne, er spændende og gør alle stærkere. Vi har også talt om en online idébank a la sitet Del Din Viden med udveksling af gode idéer til formidling.
Jeg mener også personligt, at vi bør overveje at samarbejde med folk fra andre brancher, der arbejder med formidling, såsom forlag eller reklamebureauer for at blive inspireret af deres tilgang og værktøjer.

Hvem er oplagte medlemmer af faggruppen?
- Alle, der arbejder med formidling i bred forstand – litteratur, kunst og kultur. Og alle, der kan se en værdi i og har lyst til at netværke og udveksle idéer.

Hvorfor har du selv meldt dig ind?
- Jeg er nyuddannet Bibliotekar DB. Og det har været sværere, end jeg troede, at få et job. Jeg er 53 år og har tidligere været grafiker gennem tyve år og arbejdet med magasiner og kreative projekter, men der er et større krav til fagspecifik erfaring, end jeg forventede. Jeg håber at kunne bruge faggruppen til at netværke med andre, der har mere erfaring end jeg. Til gengæld kommer jeg med en »ny« uddannelse.

Hvor er Faggruppen for Formidling om et år eller to?
- Forhåbentlig har vi mange medlemmer og er en engageret faggruppe, hvor man er villig til at deltage og dele erfaringer. Jeg håber, at vi får tændt den faglige ild og stolthed, så interessen for at gøre opmærksom på vores faglighed vokser, så flere medlemmer for eksempel har lyst til at skrive en kommentar i en debattråd eller et indlæg på LinkedIn. Vi vil gerne opnå, at biblioteksledere og leder på andre kulturinstitutioner peger på Faggruppen for Formidling som et sted, deres medarbejdere kan få input og dygtiggøre sig.

 


Foto Tine Segel

Den 10. februar holder bestyrelsen sit første møde. Her er den nyvalgte bestyrelse den 7. januar 2020 på den stiftende generalforsamling. Fra venstre, Karin Andersen, Pernille Dahlstrøm, Cecilia Dybris Marini og Maria Louise Elgård Rasmussen.