Gå til sidens indhold

Nyt job: Fra folkebibliotekar til Records Manager

Foto Gitte Sofie Hansen

Tekst Sabrine Mønsted

Navn: Annette Læbo
Stilling: Projektansat arkivkonsulent i Scandinavian Information Audit
Uddannelse: Bibliotekar DB, 2000
Karriere: Folkebibliotekar på Sorø, Tårnby, Gladsaxe og Hvidovre Bibliotekerne, var en periode kombineret skolebibliotekar og lærervikar. Senest ansat i COWI, en rådgivende  ingeniørvirksomhed.
Alder: 46 år

Hvordan fik du projektstillingen som konsulent?
- Jeg har taget forbundets miniuddannelser Document Controller og Records Manager og blev efterfølgende medlem af forbundets Records Manager Netværk. Under uddannelserne var Tine Weirsøe, der er ejer af og direktør for Scandinavian Information Audit, underviser. Hun blev opmærksom på, at jeg godt kunne tænke mig at foretage et brancheskifte til det private, og headhuntede mig til et projekt som arkivkonsulent i en privat virksomhed. Desuden var jeg i praktik i COWI med efterfølgende fastansættelse. Det er vigtigt selv at være opsøgende i forhold til det, man gerne vil.

Hvad er dine opgaver?
- Sammen med min kollega Nina Kallesøe, som også er informationsspecialist, er jeg tilknyttet et projekt med registrering af dokumenter af et 100 år gammelt historisk arkiv. Opgaven er at analysere, registrere og systematisere dokumenter og fotos så nøjagtigt som muligt, så genfinding og brugbarhed er bedst mulig.

Hvilke kompetencer bruger du i jobbet?
- De kompetencer, jeg har erhvervet fra Records Manager-uddannelsen, herunder hele tankegangen omkring dokumenters livscyklus. Man skal være systematisk, grundig, kvalitetsbevidst og struktureret. Min bibliotekarbaggrund er også af stor betydning, fordi jeg herfra har evnen til at filtrere det uvæsentlige fra, har blik for detaljer og forståelse for metadata.

Hvordan har skiftet til det private været?
- Det har været spændende at skifte branche fra et folkebibliotek til en privat virksomhed. Det kræver forretningskompetencer og forretningsforståelse at navigere i virksomhedens kultur, og du skal kende dens historie og sprog. Jeg kan godt lide at arbejde i det private, og fordi jeg arbejder som konsulent, kan jeg gå i dybden og være meget fokuseret på opgaven.

Hvad er det mest udfordrende ved jobbet?
- Det er helt andre arbejdsgange og metoder, end jeg har været vant til. Som konsulent skal du dokumentere alt det, du bruger din tid på. Kunden har købt dig til en opgave, og du skal levere det, de forventer, indenfor den aftalte tidsramme.

Hvad får du ud af at være en del af forbundets Records Manager Netværk?
- Records Mangement er et spændende område indenfor mit fag, og netværket giver mulighed for en dialog om, hvad der rører sig på området, for eksempel om dataetik og GDPR. Som »ny« indenfor feltet er det inspirerende og givende at møde andre, der også arbejder med og brænder for området.