Gå til sidens indhold

Nyt forbundsnavn: 71,1% af medlemmerne JA

Et stort JA fra generalforsamlingen på 96 procent blev ved urafstemningen bakket op med 71,1 procent JA-stemmer.

Foto Simon Klein-Knudsen

Tekst Anette Lerche 

Måneders dialog, debat og møder om et nyt forbundsnavn blev afsluttet, da urafstemningen om et nyt forbundsnavn lukkede den 5. februar klokken 12.
Kort tid efter godkendte forbundets politiske revisorer valgresultatet. 52,4 procent af medlemmerne havde deltaget i urafstemningen. 71,1 procent havde stemt »ja« til hovedbestyrelsens forslag til et nyt forbundsnavn Forbundet Kultur og Information. 28,9 procent havde stemt »nej«. Dermed havde forslaget fået støtte fra mere end 2 ud af 3 af de afgivne stemmer, hvilket en vedtægtsændring kræver. Forbundet har dermed skiftet navn.
- Jeg er stolt over, at så mange medlemmer har valgt at deltage i urafstemningen. Det kæmpe medlemsengagement er særegent for vores forbund, og det viser vores stærke faglige fællesskab, siger Tine Segel.
Hun og den øvrige hovedbestyrelse har anbefalet medlemmerne at stemme »ja«, fordi et nyt navn vil synliggøre, at både uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet og medlemmernes arbejdsopgaver går i en bredere retning.
- Hvis vi som forbund vil være et stærkt fagligt fællesskab for dem, der arbejder med data, information, viden og kultur, skal det også afspejles i forbundsnavnet. Det nye navn er stærkt, og det favner medlemmernes arbejdsopgaver og arbejdsområder på tværs af uddannelser og ansættelsessteder. Og så giver navnet Forbundet Kultur og Information et stærkt fundament, når vi skal fortælle om bredden i medlemmernes kompetencer. Jeg glæder mig utroligt meget til at tage det i brug, siger Tine Segel.

Vi vil stadig have et fantastisk og unikt fællesskab at være bibliotekarer i, men nu og fremover signalerer vi med vores nye navn, at fællesskabet også er åbent for de kolleger, som ikke kalder sig bibliotekarer. Jeg glæder mig til at byde endnu flere velkomne i fællesskabet, til gensidig inspiration og fælles styrke!

Reaktion på nyt navn, Facebook

Bibliotekar og biblioteker

- I hovedbestyrelsen har vi jo arbejdet længe med et nyt navn, og jeg har talt om et nyt navn i TR-kollegier, faggrupper, til medlemsmøder og fulgt debatter på sociale medier og arbejdet i navnetænketanken. Derfor kan jeg godt forstå, hvis nogle skal have tid til at vænne sig til et nyt navn, siger Tine Segel, der dermed understreger, at hun er meget opmærksom på, at der er en gruppe medlemmer, der ville ønske, at forbundet fortsat hed Bibliotekarforbundet.

Tillykke med det! Et flot mandat, og vel også pres på, at Forbundet nu rykker hurtigt for at vise os skeptikere, at vores tillid til formanden og HB var korrekt. Og jeg håber, at I husker at omfavne dem, der stemte nej, for nogle af os føler, som du ved, at vi har mistet noget sjæl i dag.

Reaktion på nyt navn, Twitter 


- Først og fremmest er jeg glad for, at de tog stilling og deltog i valget. For deres markering er jo noget, vi tager alvorligt. Og jeg ved, at et nyt navn for nogle er en svær ting, fordi de føler stærkt for bibliotekartitlen og forbundstitlen. For hovedbestyrelsen er det derfor vigtigt, at de medlemmer, der ikke ønskede et nyt navn, kan mærke, forbundet fortsat er bibliotekarernes forbund. For det er vi i høj grad, og det har jeg understreget igennem hele processen omkring et navneskifte. Vi kommer fortsat til at markere bibliotekarernes faglighed i debatter, vi vil fortsat være aktive, når det handler om bibliotekerne, og jeg vil med stolthed udtale mig som formand for bibliotekarerne. Navneskiftet handler ikke om et fravalg af alt det, men om at forbundet er for de medlemmer, der har andre titler, andre uddannelser og andre arbejdspladser end bibliotekerne. Det brede fællesskab styrker os og faget, siger Tine Segel.

STEMMEPROCENT PÅ 52,4 %

Ved forbundets valg er stemmedeltagelsen ofte høj. Ved seneste valg til hovedbestyrelse i 2018 var stemmedeltagelsen på 49,53%. I 2016 var stemmeprocenten på 46,95%.

Alle forbundets stemmeberettigede medlemmer har kunnet stemme, dog ikke passive medlemmer herunder seniorer.

Bibliotekarforbundet fik sit daværende navn i 1975, hvor fusionen mellem Bibliotekarforeningen og Bibliotekarforbundet for Forsknings- og Fagbiblioteker blev vedtaget ved en urafstemning.

 

Læs også da navneforslaget var til debat på den ekstraordinære generalforsamling.

Læs også fire medlemmers tanker om det nye navn.