Gå til sidens indhold

Leder: I har vist os tillid – den vil vi leve op til

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 2/2020.

Portræt af Forbundet Kultur og Informations formand Tine Segel

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

Efter en ekstraordinær generalforsamling og urafstemning blandt alle stemmeberettigede medlemmer stod det klart, at der var stor opbakning til, at vores forbund skifter navn til Forbundet Kultur og Information. I har vist os tillid, og den tillid vil vi gøre alt for at leve op til.

For flere har navnedebatten vakt stærke følelser, både for og imod og af mange forskellige grunde. Det respekterer vi. Uanset at flertallet for et nyt navn er overbevisende, så vær forvisset om, at der i processen også er blevet lyttet til dem, der har haft svært ved at se sig i det nye navn, og flere har – uanset om de var for eller imod navnet – tilkendegivet, at netop processen har været inddragende og god. Det er vi glade for og stolte over, for det var afgørende for bestyrelsen, at navnedebatten foregik med respekt og med plads til alle holdninger. Det er vi gode til i vores forbund, når vi mødes til medlemsmøder og andre faglige arrangementer, og samtidig viste generalforsamlingen og urafstemningen, at engagementet i vores forbund er højt. Tak for det.

Nu har vi et nyt navn. Forbundet Kultur og Information. Nogle har spurgt, om det ikke favner meget bredt, og det er rigtigt, at ordene kultur og information er begreber, som andre faggrupper potentielt også kan arbejde med. Men ordene er valgt efter en grundig proces og favner forbundets medlemmer på tværs af arbejdsområder og ansættelsessteder. Kultur og information er metabegreber for vores medlemmers nuværende og kommende arbejdsområder og ligger godt i tråd med vores overordnede arbejde for at bevare og styrke adgangen til kultur, information og viden i samfundet. Hvad enten det er på bibliotekerne, i virksomheder eller i andre offentlige institutioner.

Med navnet Forbundet Kultur og Information står vi stærkt i forhold til at kommunikere medlemmernes kompetencer og betydning for samfundet. Og det er en opgave, jeg føler stærkt for. Allerede den første dag, da navnet var en realitet, skrev og sendte jeg et modsvar til den meget gammeldags myte om bibliotekaren som én, der sidder bag et skrivebord. Påstanden fra kulturjournalist Niels Frid-Nielsen i Altinget var, at de mange aktiviteter og borgerinitiativer på bibliotekerne kan gøre bibliotekaren overflødig. Jeg skrev blandt andet i mit svar: »Det er ikke bygningen, der skaber liv og aktivitet i lokalsamfundet. Det er det faglige personale – bibliotekarerne – der faciliterer denne aktivitet. Det er bibliotekarerne – ikke murstenene – der tager del i lokalsamfundet ved at række ud til skoler, plejehjem, daginstitutioner, sportsklubber, foreninger, virksomheder og meget mere.«

Forbundet Kultur og Information er det forbund, der sætter ord på medlemmernes værdi i samfundet, ligesom vi fortsætter vores arbejde for at sikre vores stærke faglige fællesskab, karrieremuligheder, samt gode løn- og arbejdsvilkår.
I disse uger er arbejdet med at indsamle krav til OK21 i fuld gang, og på pensionsområdet har PFA varslet, at der snart lanceres grønne investeringsprofiler, hvilket netop er noget, bestyrelsen betonede vigtigheden af til et møde med PFA i efteråret 2019. Forbundet arbejder også med at give input til en kommende uddannelse, som kredser om data, etik, jura og processer – en uddannelse, som i Danmark har afsæt fra forskningsbibliotekerne. Og ikke mindst er der fortsat tryk på i vores rådgivning til medlemmerne og tillidsrepræsentanterne.

Tak for tilliden og vores unikke faglige fællesskab.