Gå til sidens indhold

Synspunkt: Hvorfor et lederkollegie i forbundsregi?

Da jeg til et møde i foråret begejstret fortalte om idéen om et nyt lederkollegie, forbundet var ved at etablere, var der en bibliotekskollega, som spurgte: »om det ikke det var en postgang for sent?«

Tekst Andrew Cranfield

Mon ikke det derfor er vigtigt at redegøre for tankerne bag etableringen af dette lederkollegie, og hvorfor det giver mening, at det netop etableres i fagforeningens regi.
Selvom uddannelsesverdenen er langt mere fragmenteret end tidligere, og en bibliotekar ikke længere nødvendigvis er en »bibliotekar«, giver det, efter min bedste overbevisning, stadig god mening at tale om et stærkt fagligt fællesskab. Et fællesskab, som er båret af en fælles faglighed og forståelse for fagets habitus af kultur og information og endvidere et fælles værdisæt, som jeg oplever, er ret universelt, også set i et internationalt perspektiv.

Derfor er det efter min mening vigtigt, at denne faglighed spiller ind i en diskussion om ledelse, og hvad det vil sige at udøve ledelse i en kontekst af fag og institution – både i teorien og i praksis. Jeg er ikke så naiv at tro, at denne diskussion udelukkende kan eller skal finde sted i regi af Forbundet Kultur og Information, men jeg mener, at forbundet har en unik position i forhold til at tale ledelse i forhold til et fagligt genstandsfelt.
For det første rummer forbundet medlemmer, som er ansat på tværs af sektorer og kan være med til at bibringe erfaringer og viden, som ikke ellers kommer så nemt i spil. Det er håbet, at lederkollegiet kan bringe folk fra folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker, fagbiblioteker og private virksomheder sammen i et netværk, som kan berige alle deltagende.
For det andet er kollegiet ikke bare tænkt som et mødeforum for ledere og mellemledere; Forbundet Kultur og Information tænker det langt mere bredt. Et sted for (team-) koordinatorer, projektledere, tillidsrepræsentanter og dem, som synes, at ledelse er interessant set i forhold til opgaveløsning og organisationsudvikling mere generelt.
Sidst men ikke mindst er det vores håb, at lederkollegiet kan være et forum, hvor lederaspiranter kan finde inspiration og viden til at udvikle sig som kommende lederprofiler. I Danmark er vi ikke altid særligt gode til at arbejde med at have et fokus på de medarbejdere, som udviser et lederpotentiale, hvor vi gøder jorden for den næste generation af ledere. Den amerikanske biblioteksforening udpeger »movers and shakers«, hvor man identificerer årets ledere eller kommende ledere i bibliotekssektoren. Dette er muligvis lidt udansk og kan ikke uden videre overføres til disse breddegrader, men vi skal blive bedre til at tage snakken internt i vores institutioner, så vi fastholder talent og viser en vej frem indenfor egne institutionelle rammer.

Jeg er ikke blind for, at vores biblioteker i dag er mindre homogene, når vi taler om uddannelsesbaggrund – og gudskelov for det. Ej heller, at ledelse diskuteres i alle mulige kontekster og sammenhænge, men jeg har ofte savnet et forum, hvor jeg kunne tale og diskutere ledelse ud fra lige netop min faglighed. Dette vil helt sikkert ske i mange forskellige fora – men nu også i forbundets Lederkollegie. Jeg håber, at mange kollegaer og medlemmer vil have lyst til arrangere sig i Lederkollegiet – jeg er helt sikker på, at vi får rigtig meget ud af det sammen.

Næste møde i Lederkollegiet finder sted den 5. marts i Middelfart. Læs mere om ledernetværket.


Andrew Cranfield er Leder af Biblioteker og Kulturinstitutioner, Tønder Kommune og medlem af Styregruppen for forbundets Lederkollegie.