Gå til sidens indhold

Vi skal fastholde et studie med særlige kompetencer

I foråret 2020 fik en stor gruppe kandidatstuderende på Informationsvidenskab og kulturformidling på Københavns Universitet besked om, at valgfaget Records Management ikke blev oprettet. Det fik dem, med Alia Jabr Tornak i spidsen, til at bede Forbundet Kultur og Information om hjælp. Det resulterede i et tredageskursus for de studerende med en af Danmarks dygtigste undervisere i faget, Tine Weirsøe.

Tine Weirsøe underviste over tre kursusdage studerende på Informationsvidenskab og kulturformidling i Records Management. Hun står også bag KI’s miniuddannelse i Records Management og er direktørr i Scandinavian Information Audit. Foto Jakob Boserup


Tekst Sabrine Mønsted  Foto Jakob Boserup

 

Alia Jabr Tornak
Studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen på Informationsvidenskab og kulturformidling

Hvorfor tog du kontakt til Forbundet Kultur og Information?
- Fra første dag på studiet har vi fået at vide, at der er behov for informationsspecialister og deres kompetencer på arbejdsmarkedet, så jeg blev virkelig ærgerlig over, at instituttet sløjfede valgfaget i år med argumenter om nedskæringer og dimensionering. For mig er det et helt essentielt fagområde på vores uddannelse.
Vi har været i kontakt med institutledelsen i håb om, at de vil revurdere beslutningen om at tage netop det valgfag af bordet. Ideelt set ønsker vi, at man vil gøre faget til et konstituerende element i uddannelsen, og altså ikke bare et supplerende valgfag.
Jeg tror og håber på, at de har taget budskabet til efterretning, men det hjælper ikke os og nok heller ikke dem på næste semester. Derfor tog vi sagen i egen hånd. Jeg kom i kontakt med formand i KI, Tine Segel. Hun kunne godt se det problematiske i, at vi mistede et vigtigt valgfag - et fag der binder uddannelsen og erhvervslivet sammen. Der er direkte brug for vores kompetencer i offentlige organisationer og især i private virksomheder. Og netop de kompetencer gør informationsspecialister til et vigtigt og værdifuldt aktiv i virksomhederne, siger Alia Jabr Tornak.

Hvorfor er det fag så vigtigt?
- I en informationsdrevet verden er der behov for informationsdrevet arbejdskraft og specialister. Derfor er det afgørende, at vi fastholder et studie, hvor vi har nogle specielle (hardcore) informationsvidenskabelige kompetencer, så uddannelsen ikke kommer til at ligne alle de andre humanistiske uddannelser, som desværre tenderer til at blive bredere og mindre specialiseret. For det er de enestående færdigheder i kombination med kompetencer i kulturformidling, der gør os unikke.

Hvordan har kurset i Record Management været?
- De tre kursusdage kan selvfølgelig ikke erstatte et helt semester med faget Records and Information Management, men det er klart bedre end ingenting, og mange af os har besluttet at supplere det med KI’s miniuddannelse i Records Management. Desuden giver det os papir på færdigheder og viden på området. Det er det, en fagforening skal kunne, og det er virkelig fedt, at KI hjalp os.

Vil du selv i den retning?
- Ja, det kunne jeg sagtens vælge. Jeg er selv studentermedhjælper i en større virksomhed, der efterhånden har mange års erfaring med records management, og som prioriterer information management. Jeg drømmer om en blandet profil med informationsvidenskab og kulturformidling, der forhåbentlig åbner døre i både private virksomheder og indenfor ABM-sektoren (Arkiver, Biblioteker, Museer).

 

 

Sofie Homnual
Studerende på 1. semester på kandidatuddannelsen på Informationsvidenskab og kulturformidling

Hvorfor meldte du dig til KI’s kursus i Records Management?
- Jeg vil gerne have mere viden om dokumentstyring. Jeg er studentermedhjælper i en medicinalvirksomhed, hvor jeg arbejder med dokumenter, og har lyst til at lære mere og få større faglig viden på området. Det er et felt, der interesserer mig meget, men hvor der mangler viden på uddannelsen, hvor det er mere overfladisk, det, vi lærer. Så da jeg så tilbuddet på Facebook, tænkte jeg, det var en god mulighed for at styrke min faglighed og noget, jeg kunne bruge helt konkret, også på mit studiejob. Jeg overvejer også at skrive speciale på området.

Hvad har du fået ud af kurset?
- Jeg har fået en meget konkret faglig viden, forståelse og argumenter for nogle af de opgaver og procedurer, jeg allerede laver i mit studiejob. For eksempel hvorfor det er så vigtigt at gemme dokumenter, at gemme dem på den rigtige måde og forskellige regler for at gemme dem såsom GDPR.

 

 

Mathias Van Randwijk
3. semester på sin kandidatuddannelse Informationsvidenskab og kulturformidling

Hvorfor meldte du dig til det her kursus?
- Jeg havde oprindeligt tænkt mig at tage valgfaget i Records Management, så jeg var ærgerlig over, at det ikke blev oprettet. Jeg synes, det er et område, der er for lidt prioriteret på studiet. Vi kæmpede for, at det blev oprettet, og havde kontakt med dekanen og ledelsen uden held. Så det var så godt, at Alia tog fat i fagforeningen. Vi havde oprette en gruppe på Facebook, hvor vi var 10-12 stykker, der meldte ud, at vi var klar til at tage kurset, hvis det kunne lykkes, og KI oprettede det.

Hvad har du fået ud af kurset?
- Det er superspændende, og det har fået mig til at beslutte at tage KI’s miniuddannlse i Records Management. Der er en tendens til, at vores studie er meget teoretisk, men det her er et håndværksfag, hvor vi lærer om en helt konkret rolle i en virksomhed, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har af samme grund også tidligere taget fag i statistik, der også er meget konkret brugbart.

Er Records Management et område, du gerne vil have job indenfor?
- Ja, det er det helt sikkert.