Gå til sidens indhold

Ved fælles indsats kan flere leve længere, sundere og gladere

Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser markant social ulighed i folkesundheden. Forbundet Kultur og Information er medunderskriver af en politisk appel om en folkesundhedslov, der skal sikre, at sundhed tænkes bredere end i dag.

En gruppe smilende personer debatterer siddende rundt om bord med kaffe
57 organisationer er medunderskrivere på appellen til politikerne. Blandt andet flere fagforbund som Dansk Psykolog Forening, FOA, 3F, Lægeforeningen, patientforeninger, arbejdsgiverorganisationer som Dansk Erhverv og vidensinstitutioner som Vidensråd for Forebyggelse. Desuden er Danmarks Biblioteksforening også medunderskriver. Arkivfoto Jakob Boserup

Tekst Sabrine Mønsted 

Sundhed er ikke kun lægebesøg eller adgang til hospitaler. Derimod spiller rigtig mange ting ind på vores sundhed - fra uddannelse til vaner og kost til vores relationer. Derfor er 57 organisationer, heriblandt Forbundet Kultur og Information, gået sammen med Danske Regioner i spidsen om en appel til politikerne om at tænke sundhed langt bredere og på tværs. For eksempel med et krav om altid at lave en sundhedsvurdering af nye love, som man i dag laver en miljøvurdering. »Så man vurderer alt fra en ny folkeskolereform, nye motorveje eller tiltag om vindenergi for positive eller negative konsekvenser for folkesundheden«, forklarer Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse og direktør ved Statens Institut for Folkesundhed, til ugebrevet Mandag Morgen.
I Norge har man haft en folkesundhedslov siden 2012 med stor succes, for eksempel har den norske kommune Rana sænket frafaldet på ungdomsuddannelserne, som er blevet et fokusområde, fordi uddannelse er afgørende for sundhed og levealder. Desuden er der kommet større fokus på unges trivsel i skolerne, overvægt, ensomhed, tryghed i nærområdet og kvalitet i drikkevand. »Folkehelse indgår i alt, hvad vi foretager os«, som kommunalplanlægger med ansvar for strategien omkring folkesundheden Gro Sæten siger. Kommunen har sat sig fire mål: den sociale ulighed i sundhed skal mindskes, fraværet i skolen skal ned, der skal sættes ind overfor psykiske problemer, ensomhed og en tilværelse på kanten eller uden for arbejdsmarked, og der skal arbejdes på tværs.

Men hvorfor er en lov om folkesundhed nødvendig?
»Med en lov får kommuner og regioner tildelt ansvaret for folkesundheden, så det ikke bare er en opgave for sygehus og læger og statslige kampagner i ny og næ«, siger lektor i folkesundhed på Norges Tekniske-Naturvidenskabelige Universitet Dina Von Heimburg. Folkesundhedsloven har ifølge hende åbnet op for en dybere tilgang til arbejdet med sundhed og har givet et blik på strukturer, der kan fremme sundhed.
»Mange af udfordringerne omkring sundhed kan kommunerne ikke løse alene. Det gælder for eksempel ensomhed (…) Siden lovens indførelse har nordmændene arbejdet med folkesundhed på kryds og tværs«, siger hun.

Hvorfor er Forbundet Kultur og Information med i appellen?
- Fordi vi vil arbejde for mere lighed i folkesundheden, og fordi vores medlemmer spiller en rolle i at øge folkesundheden. Undersøgelser viser, at mange indikatorer spiller ind på vores sundhed livet igennem, for eksempel er uddannelse afgørende for et godt og langt liv, og det er vigtigt at markere, at vores medlemmer i folkebiblioteker og i fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker er med til at understøtte dette. Undersøgelser viser også, hvor vigtig den mentale sundhed er, og da litteratur og kultur er en måde at skabe fællesskaber og inspiration på, der kan gøre en forskel i den enkeltes liv – uanset udgangspunkt, så vil vi også her synliggøre medlemmernes arbejde og kompetencer. Evnen og lysten til at læse og lære, adgang til informationer og informationskompetencer udvikler og styrker alle mennesker til at tage hånd om deres eget liv og være en del af et samfund, og det handler folkesundhed i høj grad også om, siger formand i KI Tine Segel.

Appellen er sendt til regeringen og Folketinget i november 2020.

Kilder: Danske Regioner, Mandag Morgen

Danskernes sundhed i tal

Hver fjerde unge har inden for seks måneder haft søvnproblemer
Over 50.000 over 65 føler sig så ensomme, at det påvirker deres hverdag
Hver fjerde voksne dansker er stresset
Hver sjette voksne dansker er svært overvægtig, men halvdelen vil gerne leve sundt og tabe sig
16 procent af danskerne lever usundt, men halvdelen vil gerne leve sundere
29 procent er fysisk inaktive, men 71 procent af dem vil gerne være aktive.