Gå til sidens indhold

Digital undervisning kræver ekstra forberedelse

Susie Rimborg har 32 års erfaring som informationsspecialist. For hende var det hårdt at stå med en følelse af at lade de studerende i stikken, da biblioteket i første omgang aflyste den fysiske undervisning.

- Vi troede, at nedlukningen kun ville vare en uges tid. Men hurtigt kunne vi fornemme, at der var tale om en længere periode, og samtidig fik vi mails fra studerende, der var i panik, fordi de jo skulle aflevere bacheloropgaver og lignende, og fra forskere, der skulle lave litteraturstudier, så vi var nødt til at gøre noget, siger Susie Rimborg, der kastede sig ud i at bruge platformen Zoom, så undervisningen kunne fortsætte digitalt.
Før corona stod Susie Rimborg blandt andet for informationssøgningskurser, hvor hun underviste i store auditorier. Som erstatning var hun med til at udvikle undervisningsmoduler og vejledningsvideoer, medarbejderne lagde ind i universitetets system Absalon, og som de studerende kunne bruge efter behov.
Da Perspektiv taler med Susie Rimborg en mandag eftermiddag i november, har hun lige undervist et hold bachelorstuderende fra medicinstudiet. De fik en forelæsning på 45 minutter online, og så kan de bagefter hente informationer og videoer på Absalon.
- Der er forskel på digital og fysisk undervisning. Ved fysisk undervisning har man jo en klar fornemmelse for, om de studerende er med. Og selv ved fysiske forelæsninger i et auditorie kan man stille spørgsmål ud i rummet og variere sin undervisning ved at bruge whiteboard og lignende. Det er mere vanskeligt online. Der sidder folk bag 50 til 100 sorte skærme, så man kan ikke fornemme dem. Onlineundervisning kræver en anden planlægning, og man skal virkelig gennemtænke undervisningsflowet og have et meget tydeligt formål med undervisningen, der fastholder de studerende, for det er let bare lige at klikke sig ud som studerende, hvis man mister fokus.
En af fordelene ved at tilbyde langt mere undervisning online er, at informationsspecialisterne ikke længere er begrænset af, hvor mange studerende der er plads til i et lokale. På KUB Nord, hvor Susie Rimborg er ansat, kan der typisk være 25 studerende i lokalet, men online kan hun let undervise det tredobbelte.
- Det er jo effektivt, man skal bare lige tænke ind, at man også skal have tid til at svare på alle de mails med spørgsmål, man kan få bagefter.

Nødvendige kompetencer for at kunne arbejde med Blended Learning

• Undervisningskompetence: Pædagogisk og didaktisk viden og praksis indenfor både fysisk og digital undervisning

• Informationskomeptence: Specialistviden indenfor litteratursøgning, kildekritik, referencehåndtering, tekstlighedsforståelse samt dataforståelse- og datahåndtering

• Produktionskompetencer: Tekniske og didaktiske færdigheder indenfor Blended Learning, udvikling af læringsmål og undervisningsforløb mv.

• Deltagelseskompetencer: Konsulentjakke, samarbejde med studerende, undervisere og studienævn, åben deling og samarbejdskultur, for eksempel Open Education, dialogbaseret undervisning mv.