Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Motivation på formel – gå glad på arbejde

Er der lidt for langt til weekenden, når du vågner mandag morgen? Bruger du frokosten til at tale om alt det trælse på arbejdet? Eller har du bare mistet lidt af den gejst, du plejede at have, når snakken faldt på karriere og job? Så er det måske på tide, at du ser din motivation efter i sømmene.

Illustration Pernille Mühlbach

Tekst Ida S. Richardt 

Der er cirka 250 arbejdsdage på et år minus ferie. 250. Det er langt størstedelen af dit år. Derfor skal de helst bruges på noget, du synes er spændende. Noget, der begejstrer dig. Noget, der gør dig glad.
- Jeg har spurgt enormt mange mennesker om livsglæde, arbejdsglæde og arbejdslyst. Også dem, der står på sidste trædesten i livet. Og svaret er som regel det samme; et godt arbejdsliv handler om at være dér, hvor man er glad og får lov til at møde ind som den bedste udgave af sig selv, siger motivationsekspert Ulrik Lynge, der de seneste 23 år har arbejdet med motivation og arbejdsglæde som uddannelseschef i medicinalindustrien og som coach for koncernchefer, ledergrupper og elitesportsudøvere.
- Det interessante er, at vi ved, at hvis man hver eneste dag tænker gode tanker, om det man skal i gang med, så leverer man på et højere niveau, siger han.
Det handler blandt andet om at have fokus på, hvad man vil opnå, i stedet for at fokusere på, hvad man vil undgå eller have overstået. For når vi arbejder for at undgå noget, så bliver det meget pligtbetonet, og motivation trives ikke med pligt.
- Det har en kæmpe betydning at være motiveret, da det er en tilstand, som er knyttet til hjernens belønningssystem. Hjernen frigiver positive signalstoffer, særligt dopamin, når man er motiveret, og denne frigivelse er med til at skabe en større fornemmelse af at lykkes for den enkelte.

Du skal ville det

Inden for sportens verden er det almen viden, at man skal arbejde med sin motivation, hvis man vil være verdensmester eller vinde en medalje. Men de færreste af os tænker på vores job på den måde. Vi ville nok ikke have noget imod at vågne topmotiverede hver dag, men det er lidt sværere end som så. Det er nemlig noget, vi skal træne og arbejde for. Ligesom elitesportsudøvere. Til gengæld er gevinsten stor - også for vores arbejdsgivere, mener Ulrik Lynge, der blandt andet holder foredrag om motivation både herhjemme og i Europa.
- Det er forskningsmæssigt bevist, at jo mere motivation, vi har, jo bedre er vi til at udføre et hvilket som helst job. Det lyder provokerende, for man kan spørge; kan jeg ikke være demotiveret og dygtig til at udføre mit job? Jo, i en periode. Men når du er motiveret, så er du i stand til at levere på et højt niveau over lang tid. Og det er i virkeligheden det, der er en af kerneopgaverne, ligegyldigt om man er bibliotekar, lærer eller elitesportsudøver.
I sit arbejde med motivation og arbejdsglæde har han udviklet en formel, der kan hjælpe dig med at få mere af begge dele i din hverdag. Men før du kaster dig over den, er det vigtigt, at du gør op med dig selv, om du vil det arbejde, du har. Og om du vil være motiveret.
- Alle kan arbejde med deres motivation, hvis de vil - men det falder ikke alle lige let at ville det. Nogle vil måske sige, at de har et sygt familiemedlem eller en anden udfordring, der umuliggør det for dem. Vi slår alle skinnebenene indimellem. Ingen af os lever det perfekte liv. Men vi kan stadig vælge at arbejde på at skabe så meget motivation i hverdagen som muligt. Det er dit valg. Der er noget helt Kierkegaardsk i at vælge livet til i stedet for at vælge det fra - alt handler om indsatser.

  • Er du kørt helt død i jobbet? Så træn din taknemmelighed

    Det kan være svært at arbejde med sin motivation, hvis man er kørt helt død i jobbet, og hverken kan se mening eller mål med det. I det tilfælde foreslår Ulrik Lynge, at du starter med at arbejde med din taknemmelighed. Forskning har nemlig vist, at du ikke alene kan ændre dit mindset, men også ændre på kemien i din hjerne, hvis du i en periode har fokus på taknemmelighed hver dag, så der faktisk bliver frigivet flere positive signalstoffer. Sådan gør du:

    - Nedskriv hver dag i 30 dage tre ting, du er taknemmelig for. Det kan være stort eller småt. Måske smurte din kæreste madpakkerne. Måske roste din kollega den mail, du sendte til afdelingen. Måske havde du tid til en kop te og en god bog, da du kom hjem. Måske fik I jer et godt grin i kaffepausen. Måske har du fået bevilliget efteruddannelse. Det vil blive lettere og lettere at få øje på de gode ting, jo mere du øver dig.

    - Når der er gået 30 dage, vil du have en logbog med 90 ting eller områder, der har gjort dig taknemmelig - og du vil formentlig i det hele taget have et større fokus på det positive. Sæt dig så ned og find ud af, om der er nok positive ting fra jobbet til, at du vil det, eller det er tid til at gå nye veje. Hvis du gerne vil blive i jobbet, så kast dig over motivationsformlen. Hvis ikke, så kan din logbog måske give dig et hint om, hvad der er vigtigt for dig i din hverdag.

Husk de syv sten i lommen

Motivationsformlen består af syv elementer, der ganges med hinanden. Derfor er det vigtigt, at alle syv elementer altid findes i en eller anden grad, for ellers ganger man med nul, og så vil resultatet være, at man på et tidspunkt vil blive demotiveret.
- Det første element er en plan, du kan også kalde det en strategi, både for dig selv og for dit arbejde. Du skal være fuldstændig klar over; hvad er det, jeg skal? Hvad er det for en retning, vi skal i? Hvad er det for nogle succesparametre, vi måler på? Hvad er det for nogle værdier, vi har? Hvad er vores vision? Hvilke aktører er med? Alt sådan noget er vigtigt at få afklaret i sit arbejde, siger Ulrik Lynge.
Næste element er færdigheder. Hvis man skal være motiveret over lang tid, så er man nødt til at kunne det, der bliver forventet af en, eller kunne tillære sig det. Og så skal man involveres. For hvis vi bliver involveret på det rette tidspunkt med rette færdigheder og forventninger, så oparbejder vi en større ansvarsfølelse og et større ejerskab.
- Det modsatte ser man rigtige mange gange, når der bliver udviklet nye systemer, som de respektive brugere ikke har været involveret i. Når det så skal testes, så siger de, at de ikke kan bruge det, fordi der er nogle funktionaliteter, der mangler, eller noget, der ikke er taget højde for, siger han.
Næste element er mening. Når man måler på arbejdslyst i Danmark, er det en af de ting, der boner mest ud. For når tingene ikke giver mening, så sår vi tvivl om det hele. Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvorfor arbejder jeg? Hvorfor bruger jeg så lang tid på det?
- Vi kan nogle gange have en tendens til hurtigt at sige, at noget ikke giver mening. Der må vi lige overveje det en ekstra gang og undersøge, om det kunne give mening for andre. Vi ved nemlig, at hvis meningen er der, så oplever vi, at motivationen er lettere at iværksætte, siger Ulrik Lynge.
Dernæst er det vigtigt, at vi oplever fremdrift. Det behøver ikke at være på den store skala, så sæt gerne en række mindre delmål, der er lette at nå.
- Husk nu at starte et sted, hvor du oplever fremdrift så hurtigt som muligt. Det skal være nemt at få succes. Hvis det bliver for svært, så bliver du demotiveret. Det hænger lidt sammen med næste element; viljestyrke. Alt for mange misforstår og tænker: Det skal gøre ondt, før det gør godt. Men man skal hellere lade det være godt, inden det gør ondt. For så ved man, at det kan være godt.
Viljestyrken skal du trække på, når du for eksempel ikke har færdighederne, eller når du har svært ved at finde meningen med den nye strategi på arbejdet. Det sidste element er anerkendelse. Og det er afgørende, at du oplever anerkendelse både i dit arbejde og i dit hverdagsliv, hvis du skal holde motivationen på den lange bane.
- Det er en livseliksir. Mange gange hører jeg folk sige, at de aldrig får anerkendelse, og så kan jeg lidt provokerende finde på at spørge, om de husker at spørge efter det? Og om de husker at anerkende sig selv? Det er en forudsætning for at leve et liv, hvor vi oplever glæde, stolthed, overskud og energi, siger Ulrik Lynge og slutter: - Tænk på de syv elementer som syv sten, du bærer med dig i din lomme. Husk lige en gang imellem at tjekke, om du stadig har alle syv med.

Sådan bliver du mere motiveret på arbejdet

Find to til fire kollegaer, der også er interesseret i at arbejde med deres motivation. I skal holde hinanden til ilden og støtte hinanden, når det bliver svært.
Herefter gennemgår du motivationsformlen - alle syv faktorer er nødt til at være til stede, hvis du skal kunne holde motivationen på længere sigt.

1. Plan - har du en klar og tydelig plan eller strategi for dit arbejde? Hvad skal du opnå?

2. Færdigheder - har du eller kan du opnå færdighed-erne, der skal til for at komme i mål?

3. Involvering - bliver du involveret i projektet? Og bliver du involveret på tidspunkter, hvor det giver mening?

4. Mening - giver arbejdet mening? For dig? For andre? På et større plan?

5. Fremdrift - har du mulighed for at opleve fremdrift? Start gerne med de lavthængende frugter, man mister nemlig hurtigt motivationen, hvis det er for svært.

6. Viljestyrke - har du viljestyrke til at blive ved, når det bliver svært? Hvem kan støtte dig og holde dig til ilden?

7. Anerkendelse - får du anerkendelse for din indsats? Både udefra og indefra?

Husk, at det er dit ansvar, at elementerne er til stede. Så hvis du er i tvivl om, hvad din strategi bør være, så spørg din leder. Har du ikke færdighederne, der skal til for at komme i mål, så undersøg, om du har mulighed for at opnå dem. Bliver du ikke involveret på de rette tidspunkter i projektet, så gør opmærksom på det og så videre. Tjek jævnligt op på alle syv elementer i motivationsformlen, så du bevarer motivationen på den lange bane.

Læs mere om motivationsformlen og Ulrik Lynge.