Gå til sidens indhold

Bibliotekerne er den lavthængende frugt

Bibliotekerne skal gå forrest og gribe chancen for at blive den aktør, der gør FN’s verdensmål til hverdagsmål, mener Thomas Sture Rasmussen, bibliotekar og udvikler af Innovation og strategi ved Ballerup Bibliotekerne.

Tidligere klimakommissær Connie Hedegaard og journalist Martin Trads talte om deres klimaopvågning til videnfestival i Ballerup. Foto Anette Lerche

Tekst Anette Lerche

Forestil dig bibliotekerne som paddehatte, der skyder op, giver læring, viden og skaber handlinger inden for FN’s 17 verdensmål i alle Danmarks kommuner. Og mellem bibliotekerne – ligesom svampenes sporer – er et fint forgrenet net, der udvikler viden og erfaringer.
Thomas Sture Rasmussen er bibliotekar og udvikler af Innovation og strategi ved Ballerup Bibliotekerne. Han taler hurtigt, tænker hurtigt, og visionen om samarbejdet er hans.
Han ser bibliotekerne som løftestang for verdensmålene, så de går fra verdensmål til hverdagsmål.
- FN’s verdensmål blev vedtaget i 2015 og er fra FN gået til regeringsniveau og videre til kommunerne. Men det er altid noget, der kommer oppefra og ned, og derfor er det svært at få verdensmålene helt ud til borgerne, og her er bibliotekerne et rigtig godt bud på en løsning, siger Thomas Sture Rasmussen.
Derfor har han arbejdet for at skabe et samarbejde mellem bibliotekerne og de organisationer, der arbejder med klima og verdensmål, og den vision er kommet et skridt nærmere at blive en realitet, efter at Danmarks Biblioteksforening den 29. november inviterede biblioteksfolk og repræsentanter fra mange af Danmarks verdensmåls- og klimaorganisationer til at drøfte, hvordan bibliotekerne kan løfte formidlingsopgaven i forhold til FN’s verdensmål.

Bibliotekerne skaber social mobilitet og innovation

MIT (Massachusetts Institute of Technology) har i et program kaldet PLIX et klart fokus på at bruge bibliotekerne strategisk i samarbejder, fordi bibliotekerne – som de skriver på hjemmesiden – »tilbyder mere end bare bøger til brugerne. De fungerer som samlingspunkter for social mobilitet og innovation«. En af MIT’s samarbejdspartnere er netop Ballerup Bibliotekerne.

Tænk nyt

For Thomas Sture Rasmussen er det afgørende, at bibliotekerne griber bolden og tænker nyt.
- Der er »to skoler« i forhold til verdensmålene. Den første er, at man prøver at få verdensmålene til at passe med det, man gør i forvejen. Som biblioteker kan vi let byde ind på »alt«, fordi vi har så bredt et formål. Jeg er tilhænger af den anden skole. At vi skal gøre noget nyt for at lykkes med verdensmålene. Vi kan ikke sætte hak ved at have opfyldt verdensmålene med en litteraturfestival, hvor vi også tager lidt verdensmålslitteratur med. Det skaber ikke en forandring. Hvis vi vil det her for alvor, skal vi gøre det anderledes – for eksempel lave en verdensmålsfestival. Vi ændrer ikke noget, hvis vi ikke gør noget nyt og mere radikalt. For det er handling og forandring, der er brug for, hvis vi skal lykkes med verdensmålene, siger Thomas Sture Rasmussen.
I Ballerup Bibliotekerne er man begyndt at tænke nyt og har eksempelvis afholdt en festival for henholdsvis gymnasieelever og borgere, hvor verdensmålene var omdrejningspunkt. Biblioteket har også haft et samarbejde med DTU med det erklærede mål, at der ikke er brug for oplæg og workshops, men handling hos borgerne.
- Nu kontakter medarbejderne fra rådhuset biblioteket, når der skal tænkes i verdensmål, formidling og borgerinddragelse. Vi er blevet dem, man går til, siger han.
Verdensmålene er blevet et fælles sprog, der åbner nye døre.
- Det giver mening, når vi som folkebibliotek kontakter mulige samarbejdspartnere inden for verdensmålsarbejdet. Vi bør spille på det momentum, og vi har som biblioteker en forpligtigelse til at tage den her opgave på os.

Ballerups videnfestival

»Ballerup Bibliotek går forrest med at give borgerne viden, oplysning og handlingskompetencer«.

Så enkelt opsummerede borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würtzen (A), hvorfor biblioteket spiller en central rolle i udbredelsen af FN’s 17 verdensmål i Ballerup Kommune, da han holdt sin velkomsttale til Ballerup Bibliotekernes videnfestival lørdag den 23. november.

Overskriften for festivalen var Verdens bedste løsninger, og fra klokken 11.00 til 17.00 præsenterede nogle af Danmarks bedste formidlere deres bud på en bedre verden. Programsat var tidligere klimakommissær Connie Hedegaard, biolog Morten D.D, kok og neurogastronom Rasmus Bredahl, skralderen Fabian Vennekilde og mange flere.

Nationalt og på tværs

Thomas Sture Rasmussen mener, at der er brug for et nationalt samarbejde, hvis bibliotekerne skal lykkes med at gå forrest i udbredelsen af verdensmålene.
- Organisationer, der arbejder med klima og verdensmål, kan se ideen i at skalere deres tiltag og nå mange flere. De er ofte små organisationer med kun et par mennesker i et sekretariat, så de har brug for partnere for at kunne komme ud med deres viden og ideer. Det kan bibliotekerne hjælpe med, hvis vi går i dialog med dem, for vi er til stede i alle 98 kommuner. Vi er den lavthængende frugt, fordi vi er gode til at samarbejde. Der er et kæmpe potentiale i at arbejde med borgerne og skabe samskabelse i forhold til verdensmålene. Det er ord, vi i forvejen ofte bruger i vores biblioteksstrategier, men med verdensmålene får vi det store svar på, hvorfor vi skal gøre det, siger han.
Thomas Sture Rasmussen oplever, at mange organisationer allerede har tænkt på bibliotekerne som en mulig samarbejdspartner i forhold til at få deres viden og ideer distribueret. Men de er for små til at håndtere samarbejder med 98 forskellige kommuner og har derfor manglet én samlet indgang – altså det netværk, Thomas Sture Rasmussen håber snart vil blive etableret.
- Eksempelvis laver Verdens Bedste Nyheder (et uafhængigt medie, der skriver om verdensmålene, red.) jo en avis – kunne den ikke komme ud på bibliotekerne og blive en del af formidlingen? Og Concito (en grøn tænketank, red.) uddanner via deres Klimaambassade klimaambassadører blandt unge, der så underviser børn på skolerne. Kunne man ikke forestille sig en uddannelse for biblioteksmedarbejdere, så de lærer at skabe handling hos borgerne? Det vigtige er, at vi samler viden og deler den, så man har et sted at gå til, hvis man vil have et bud på, hvordan man laver et arrangement, der inspirerer til for eksempel klimavenlig mad. Bibliotekerne skal være det sted, borgerne finder svar, når det bliver lidt uoverskueligt med verdensmålene, og man er i tvivl om, hvad der er det rigtige, siger Thomas Sture Rasmussen.
Bibliotekerne er ikke fake news, men formidling af viden og læring, og det er der brug for, hvis man vil have fokus på det store hvorfor omkring verdensmålene.
- Man taler jo meget om, at det ikke nytter, hvad vi gør i Danmark i forhold til klimaet, fordi udfordringerne er så store. Men lige på biblioteksområdet vil vi kunne gøre en kæmpe forskel. For som land har Danmark en høj stjerne, når man taler biblioteker. Vi er i forvejen et foregangsland, så tænk, hvis vi lavede en model for arbejdet med verdensmålene, der blev udbredt i resten af verden.

I foråret 2020 inviterer Ballerup Bibliotekerne til videndelingsworkshop, hvor interesserede biblioteker kan komme og høre om erfaringerne om videnfestivalen.

 

Verdens Bedste Nyheder: Biblioteket er en oplagt samarbejdspartner

- For Verdens Bedste Nyheder er det spændende at se, hvordan vi kan samarbejde med bibliotekerne, fordi vi ser dem som et bindeled til folket. Uanset hvem du er, og hvor du bor, kan du komme på dit lokale bibliotek og få viden og inspiration. Derfor er det oplagt at indgå et samarbejde for at kunne kommunikere verdensmålene og nå ud til alle danskere. Med en base i København har vi selvsagt svært ved at nå alle, og det er vigtigt, at danskerne ved, at målene findes, og at de ved, hvordan de kan handle på dem, siger Clara Halvorsen, der er kampagneleder hos Verdens Bedste Nyheder, om tanken om at indlede et samarbejde med bibliotekerne.
For Verdens Bedste Nyheder – og øvrige, der arbejder med verdensmålene – er det en udfordring at gøre verdensmålene borgernære.
- Den næste store opgave inden for verdensmålene er netop at få alle borgere engageret. Kendskabet til verdensmålene stiger, men vi mangler at få de sidste med og at gøre det konkret for borgerne, at verdensmålene ikke bare er FN's plan. Det er for os alle sammen, og Danmark er forpligtet til at komme i mål med målene. Det kræver både strukturelle ændringer, men også at vi engagerer borgerne. Derfor er det oplagt, at bibliotekerne påtager sig et medansvar for at øge kendskabet og engagementet i verdensmålene, og jeg synes, at det er inden for bibliotekernes mandat, siger hun.

Læs interviewet med udviklingskonsulent og projektleder i Aarhus Kommunes Biblioteker, Helene Bruhn Schvartzman, om verdensmålene og bibliotekernes rolle.