Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Leder: Det fri valg skal beskyttes – det faglige fællesskab styrkes

BF er et fagligt fællesskab for alle, der arbejder med data, information, viden og kultur. Dette blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018 for at imødekomme den udvikling, BF har identificeret via en arbejdsmarkedsanalyse foretaget i 2017, og den udvikling mange af jer oplever i dagligdagen på arbejdspladserne.

BF er et fagligt fællesskab for alle, der arbejder med data, information, viden og kultur. Dette blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018 for at imødekomme den udvikling, BF har identificeret via en arbejdsmarkedsanalyse foretaget i 2017, og den udvikling mange af jer oplever i dagligdagen på arbejdspladserne. Nemlig, at vi er mange med forskellige uddannelser, der løfter opgaverne omkring at bearbejde data, skabe viden og formidle information og kultur.

I hovedbestyrelsen tror vi på, at vi i BF kan skabe et stærkt fagligt fællesskab med udgangspunkt i disse områder, og at det rækker udover at organisere dimittender fra de uddannelser, vi traditionelt rekrutterer fra. Det er derfor, at der i øjeblikket foregår en debat om forbundets navn – en debat, der i den kommende tid skal tages på medlemsmøder og på arbejdspladserne. For hvis BF skal bestå som et selvstændigt og fagligt fællesskab, skal vi organisere en bredere medlemsskare end dem, der har titlen bibliotekar på uddannelsesbeviset.

Måske sidder du nu og spørger dig selv, hvordan det nu er med at rekruttere andre uddannelser; kan vi det? Det korte svar er ja, for siden 1990 har vi haft lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet. I AC- fagbevægelsen respekterer vi dette og har en fælles overenskomst på det offentlige arbejdsmarked. Men helt enkelt er det alligevel ikke, for samtidig med at vi har fælles overenskomst, så opdeler vi forhandlingsretten i forhold til uddannelser. Det betyder, at vi i BF har forhandlingsretten for dem, der er uddannet bibliotekar, bibliotekar DB og cand.scient.bibl, men samtidig kan vi organisere andre faggrupper og dele forhandlingsretten via fritvalgsaftaler. Når nye uddannelser kommer til, skal vi internt blive enige om forhandlingsretten til disse.

Når det kommer til det private arbejdsmarked, er sagen en helt anden. Der er sjældent overenskomster på AC-området, og derfor kan det være afgørende, hvor den enkelte føler sig mest hjemme i forhold til at være organiseret. BF er nemlig ikke udelukkende forhandling og overenskomster. BF er også faglige netværk, arrangementer, miniuddannelser og så arbejder vi i BF for at bevare og styrke adgangen til kultur, information og viden i samfundet.

Der er desuden en masse historik, konkurrence og dilemmaer, der gør dette område komplekst. Dels respekten for fagforeningernes kæmpe arbejde – historisk og i det daglige – for at sikre og vedligeholde overenskomsterne, og dels for det vi kan opnå, når vi står sammen og samarbejder på tværs i fagbevægelsen. Faktum er dog, at vi har et arbejdsmarked, der bliver mere og mere delt, og hvor det ikke altid er dit uddannelsesbevis, der er det eneste adgangsgivende krav til jobbet. Derfor tror jeg på, at medlemsskab af en faglig organisation skal være baseret på, hvor man som individ føler sig bedst repræsenteret. Det er trist og på ingen måde i orden, når der dukker sager op som den aktuelle sag i Københavns lufthavn, hvor en medarbejder er blevet truet, fordi han ikke var medlem af 3F, men af IDA.

Vi skal opføre os ordentlig, respektere foreningsfriheden og tro på, at fagbevægelsen i Danmark består, fordi vi er relevante for vores medlemmer, både i forhold til at sikre løn- og ansættelsesvilkår – og for at sikre opmærksomhed om den samfundsmæssige værdi, som vores medlemmer skaber. Det er det, vi i BF hver dag knokler for at vise alle medlemmer i BF.