Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Helbredssikring kan være en del af din pensionsordning

Husk på at din pensionsordning i PFA Pension enten indeholder eller kan indeholde en helbredssikring.

Tekst Helle Fridberg

Alle kommunalt og regionalt ansatte har helbredsikringen som del af deres pensionsordning. Det gælder ikke statsansatte grundet begrænsninger i den pensionspolitik, de offentlige arbejdsgivere (Moderniseringsstyrelsen) har formuleret for statsansatte. Statsansatte samt alle andre medlemmer, som har deres pensionsordning i PFA Pension via BF´s medlemspension for private, ledige og selvstændige, kan i stedet tilkøbe samme forsikring til samme vilkår, som er gældende for kommunalt og regionalt ansatte.

Muligheden for tilkøb af forsikringen gælder også samlevere og ægtefæller.

Hvad indeholder den?

Med helbredssikringen betaler PFA pension for, at du kan få behandlet gener i muskler og led hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller behandling ved hjælp af akupunktur. I helbredsikringen er også mulighed for rådgivning hos diætist ved højt BMI, og du kan få samtaler hos en psykolog for eksempel i forbindelse med symptomer på stress. For alle typer behandlinger gælder det, at du skal ringe til PFA sundhedscenter på telefon 70 24 50 01 for at få en formel godkendelse af behandlingen og eventuelt en henvisning til en kvalificeret behandler. Behandling hos fysioterapeut, diætist og psykolog (bortset fra symptomer på stress) kræver dog en forudgående henvisning fra læge. I forhold til tidligere produkt - PFA forebygger - er det ikke et krav, at skaden er opstået som følge af arbejdet eller på arbejdet. Det kan også være sket i fritiden.

Fuld helbredssikring

Ønskes en fuld helbredsikring (det vil sige med undersøgelse og behandling med videre på privathospital og andre ydelser så som for eksempel alkoholbehandling) er det også muligt til fordelagtig pris. Ønsker du mere information om begge typer helbredssikring, priser og vilkår kan du læse mere på: www.pfa.dk/companies/bf/medlemstilbud.

A-kassen

Fra den 1. oktober 2019 er alle medlemmer af Akademikernes A-kasse yderligere dækket af en ny sundhedsforsikring ved navn AKA Sundhed, som kan bruges i det første år af en ledighedsperiode (altså ikke hvis man er i beskæftigelse). Dækningen koster 20 kroner i kvartalet og opkræves fra 1. januar sammen med kontingentet. Du kan til enhver tid afmelde dig sundhedsforsikringen. Læs mere på www. aka.dk.