Gå til sidens indhold

Uddannelse: De dygtige skal nok klare sig

Gymnasiebiblioteket giver let adgang til kilderne, er et populært rum til fordybelse og så styrker det især de bogligt svage elever.

Bibliotekar Cæcilie Berg Heising så gerne, at hun havde endnu flere moduler med eleverne. Og eleverne ser en klar gevinst i at få hjælp af en bibliotekar. Det gør opgaverne bedre.

Tekst Anette Lerche

De dygtige skal nok finde vej til biblioteket - men de andre elever skal kende mig, og biblioteket skal være nemt og tilgængeligt for, at de bruger det, siger Cæcilie Berg Heising, bibliotekar på Greve Gymnasium. Hun møder gymnasieleverne i forbindelse med litteratursøgning til deres større skriftlige opgaver og træder i øvrigt til, hvis en klasse har et forløb om fake news, eller en lærer ønsker ekstra undervisning i informationssøgning.

Denne fredag formiddag, hvor Perspektiv er på besøg, venter Cæcilie Berg Heising på 3.N, der for et par dage siden fik en 45 minutters lektion i litteratursøgning og nu har en time på biblioteket, hvor de skal finde litteratur om revolutioner. Hendes håb er, at hun får tildelt flere moduler, hvor hun kan undervise eleverne i informationssøgning og kildekritik. For det er svært at nå at klæde eleverne på i de få lektioner, hun i dag har til rådighed.

- Det tager tid at lære dem at afkode en platform og forstå bibliotekets hjemmeside, så jeg kunne godt bruge flere timer med eleverne, siger hun.

”Biblioteket betyder rigtig meget. Du får mere viden til dine opgaver og du bliver klogere på tingene. Og så er det et frirum.”

Studerende, 3.G

Synlighed giver større brug

Hendes erfaring er, at det giver rigtig god mening at have en bibliotekar tilknyttet en ungdomsuddannelse. - Når man er ansat på skolen, deltager man også i de fælles personalemøder, og det er her, at lærerne ofte kommer til mig og siger; »vi har et forløb om fake news, kommer du ikke lige ned?«. Det opstår ikke, hvis jeg ikke er tilgængelig. Og for eleverne er det meget lettere, at de ved, hvor de kan finde mig, når de skal have hjælp. For dem skal det være let og gå hurtigt, siger hun.

- Jeg oplever stor forskel på elevernes niveau. Ofte er de også ret pragmatiske. De gennemgår ikke et søgeresultat fra start til slut, men tager bare bogen fra det første hit i stedet for at reflektere over, om en anden kunne være bedre. De dygtige elever gør mest ud af at vælge kilder, mens de bogligt svagere bare vil have en bog. Så mit fokus er også, at gymnasiet er studieforberedende. Det er vigtigt, at de bliver så gode til informationssøgning, at de kan håndtere de krav, de vil blive mødt med, hvis de senere skal aflevere en opgave på et videregående studie. Der går det jo ikke bare at tage den første bog, de møder.