Gå til sidens indhold

Stigende udlån: Lyngby vil øge bogudlånet

Lyngby Bibliotekerne har i næsten to år arbejdet efter sloganet »Bøger & Betjening«, og det giver bonus.

Ligesom Allerøds borgere har borgerne i Lyngby et højt uddannelsesniveau. En anden fællesnævner er, at biblioteket ikke har borgerservice. Generelt ser Jeppe Bjørn især det sidste som et eksempel på, at man ikke har været lige så hårdt ramt af besparelser som biblioteker i andre kommuner.

Lyngby Bibliotekerne har i næsten to år arbejdet efter sloganet »Bøger & Betjening«, og det giver bonus. Blandt andet viser tallene, at bogudlånet er steget med cirka 5.000 udlån pr. måned i Lyngby i forhold til sidste år, siger bibliotekschef Jeppe Bjørn. Han mener, at det er vigtigt, at bibliotekerne fokuserer meget mere på bogudlånet.

- For det i høj grad et tal, som vi selv kan påvirke, siger han. I Lyngby eksperimenterer man derfor med små og store tiltag, der skal øge bogudlånet. - Vi har eksempelvis arbejdet med at justere vores indkøbsprofil. Vi har mange flere titler som 14-dages udlån, og vi følger reservationskøen skarpere, end vi tidligere har gjort, så vi kan justere vores indkøb i forhold til brugernes behov og ønsker, siger Jeppe Bjørn. Han mener ligesom bibliotekschef Annette Godt i Allerød, at man kan lære af hinanden i biblioteksvæsenet.

- Det interessante ved Allerød er, at borgerne i gennemsnit låner flere bøger end i Lyngby. Det er vi selvfølgelig nysgerrige på, og vi håber at noget af det, som de arbejder med i Allerød, kan tjene som inspiration for os. I det hele taget er vi meget interesserede i at erfaringsudveksle med andre biblioteker, så vi sammen kan nå så mange borgere som muligt.

- Noget af det, vi er meget inspirerede af fra Allerød er også, at det ikke er en enkeltstående løsning, der har øget deres bogudlån, men at det kræver mange, store som små, indsatsområder.

Vi prioriterer samtalen om læsning

I Lyngby vil man blandt andet undersøge, hvad bemanding i filialerne betyder for udlånet af bøger. - Vi drøfter at få bemanding i vores ubemandede filial for at styrke samtalen om læsning. Vi kan se i Taarbæk, der er den eneste af vores filialer, der er bemandet, at halvdelen af vores besøgende kommer i de få timer, hvor der er bemanding. Det vil vi gerne undersøge nærmere for at vurdere, om det skal overføres til vores ubemandede filial i Virum, siger Jeppe Bjørn.

- Vi bruger flest ressourcer på at formidle den trykte bog og prioriterer en høj faglighed, der kan give samtaler om litteratur med lånerne. Når man som borger kommer på biblioteket, er det jo logisk, at man er tunet ind på at få en bog med hjem, og det afspejler vores fokus. Men vi formidler også det digitale og har også en stigning i det digitale bogudlån. Men stigningen er størst på de fysiske bøger.

Ikke borgerservice

Ligesom Allerøds borgere har borgerne i Lyngby et højt uddannelsesniveau. En anden fællesnævner er, at biblioteket ikke har borgerservice. Generelt ser Jeppe Bjørn især det sidste som et eksempel på, at man ikke har været lige så hårdt ramt af besparelser som biblioteker i andre kommuner.

- Der er jo mange måder at introducere borgerservice på. Nogle steder er det skarpt adskilt fra biblioteket, men andre steder har indførelsen af borgerservice været en spareøvelse, hvor man bruger en del af bibliotekets ressourcer til pas og kørekort, og det giver jo alt andet lige mindre opmærksomhed om biblioteksopgaven. Og netop at øge bogudlånet kræver et stærkt fokus, mener han.

Bogudlån pr. 1000 borger

Kommune 2016 2017
Allerød 7.954 8.112
Lyngby 5.438 5.552
Viborg 4.861 5.158