Gå til sidens indhold

Nyt job: Rådgivende og kontrollerende i samme job

Projektmedarbejder i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Navn: Lone Nørgaard Pedersen
Stilling: Projektmedarbejder Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune fra 29. april 2019 til 1. januar 2020
Uddannelse: Bibliotekar DB i 1994
Tidligere: Bibliotekar på Center for frivilligt, socialt arbejde, uddannelsesbibliotekar under VIA/UCN, med videre.
Alder: 57 år

Hvad er dine opgaver i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune?

- Jeg skal være med til at sikre, at GDPR (persondataforordningen) bliver implementeret i de selvejende daginstitutioner. Derfor er jeg ansat af Børne- og Ungdomsforvaltningen, men sidder reelt i afdelingen Intern Revision, der rådgiver og kontrollerer alle forvaltningerne. Min rolle er således både rådgivende og kontrollerende. Først besøger jeg institutionerne og indsamler viden om dataflowet i organisationen - for eksempel når der er børn, der starter eller går ud af institutionen. Jeg afdækker, hvordan de håndterer persondata. Anden fase er et såkaldt compliancetjek. Det er den kontrollerende del. Her sikrer jeg, at institutionerne har en politik omkring persondata, at nogen har ansvaret, og at der er styr på samtykke og sletning af data. Kort sagt, at de lever op til lovgivningen.

Hvilke bibliotekariske kompetencer bruger du?

-Dialogen med institutionerne er meget lig en lånersamtale, hvor jeg bruger åbne, men alligevel styrede spørgsmål, og hvor det er vigtigt at etablere gode relationer. Jeg har også ansvar for, at den viden, vi indsamler i projektet, og korrespondancen mellem institutionerne og forvaltningen bliver organiseret, journaliseret og arkiveret korrekt. Så hele processen er transparent.

Hvem arbejder du sammen med?

- Vi er et team på fem, der tæller blandt andet en jurist og en sociolog. Jeg er den eneste bibliotekar og blev ansat til netop også at sikre dokumentationsdelen.

Hvad fik dig til at søge stillingen?

- Det er flere ting, der har ført mig i retning af GDPR. Jeg har tidligere arbejdet med systemer, databaser og kvalitetssikring, og jeg har taget Records Manager-uddannelsen i BF, hvor vi talte om, at GDPR var et oplagt område at specialisere sig i. Så da der var en i mit netværk, der gjorde mig opmærksom på en stilling på LinkedIn, søgte jeg. Det var en tidsbegrænset stilling i Københavns Kommune, som jeg ellers ikke ville have set.

Hvad vil du gerne arbejde med fremadrettet?

- Jeg kan godt lide kombinationen af at have en rådgivende rolle med dialog med institutioner og så den mere nørdede del med dokumentationen. Jeg ser mig selv som generalist, men kan også lide den faglige fordybelse. Balancen mellem det udadvendte og fordybelsen og mellem udvikling og drift er meget fin. Jeg kan også godt lide at undervise og formidle, så jeg vil søge i retning af stillinger, der indeholder de elementer.

Er de stillinger svære at finde?

- Jeg opdagede som sagt det her job gennem mit netværk, og jeg har oplevet at være én blandt 300 ansøgere til stillinger, hvor min fornemmelse er, at jeg bliver fravalgt, fordi jeg er 50 plus, så det kan være frustrerende, fordi jeg har andre ting at byde ind med. Jeg deler gerne mine erfaringer med andre BF-medlemmer om at være ledig og komme i job. De kan skrive til mig på lonenp@godmail.dk.