Gå til sidens indhold

Leder: Hvordan sikrer vi en etisk og grøn pension?

Når det gælder pension, hvordan balancerer vi så mellem krav til afkast og bæredygtighed?

Formand Tine Segel portrætfoto

Når det gælder pension, hvordan balancerer vi så mellem krav til afkast og bæredygtighed? Det spørgsmål var i fokus på Folkemødet i en paneldebat, hvor jeg deltog sammen med repræsentanter fra PFA, Mellemfolkeligt Samvirke og WHO. Dilemmaerne er store i en tid, hvor vi kan se, hvor afgørende pensionen er, fordi vi kommer til at leve længere, og pensionen derfor også skal række længere. Samtidig stiller klimaudfordringer og FN’s verdensmål krav til, at vi alle bidrager til, at vores klode hænger sammen for nuværende og kommende generationer.

Som repræsentant for en faglig organisation, hvor vi har et stort fokus på at sikre vores medlemmer gode, solidariske ordninger, oplever jeg samtidig en nødvendighed for et større fokus på, at der investeres bæredygtigt. For hvis BF – som en pensionskunde, der repræsenterer en samlet pensionsformue på omkring 4 milliarder kroner – ikke tager vores del af ansvaret, så går udviklingen mod bæredygtige investeringer for langsomt. Hvis det virkelig skal batte, skal vi løfte klimaansvaret i flok, og det er ikke nok, at der er planer om investeringsprofiler, hvor man som individ kan træffe nogle valg baseret på bæredygtighed.

I BF tager vi det dybt alvorligt, når vi forhandler vores pensionsaftale på vegne af jer medlemmer, og vi bruger forhandlingen til både at sikre etiske og bæredygtige investeringer, men også som en solidarisk løftestang for dem, der står uden job eller dem i det private, hvor der ikke er adgang til kollektive pensionsordninger med de fordele, der følger, når vi er flere, der står sammen.

Med den senest forhandlede aftale oprettede vi et Pensionspartnerpanel, der to gange årligt sikrer opfølgning mellem BF og PFA. Her drøfter vi og bliver informeret om de muligheder, udfordringer og samfundsmæssige ændringer, der er forbundet med pensionsområdet aktuelt. Men også BF’ernes brug af rådgivning, deres valg af investeringsprofil og andre medlemsnære ting bliver der sat fokus på.

Indimellem opstår der sager, hvor der kan være gisninger om, at investeringer måske er problematiske. PFA er opmærksom på dette og har en politik for ansvarlige investeringer (se mere på pfa.dk under Ansvarlige investeringer). Vi holder os løbende orienterede om og handler på dette, samtidig med at vi fra tid til anden får henvendelser fra jer medlemmer om dette. Tak for det! Det er vigtigt for mig at understrege, at det hver gang ses på med stor alvor, og vi reagerer ved at bringe det videre til PFA. Ofte håndteres investeringerne under begrebet aktivt ejerskab, hvor man ved at eje aktier i virksomheder, der ikke agerer ansvarligt, går ind og tager ansvar for at ændre på tingene. Det er ikke altid nok, og i sådanne tilfælde afvikles investeringen.

BF har med pensionen taget et skridt ad bæredygtighedens vej, og er på mange måder i gang med at finde vores ben i debatten. Derfor er jeg glad for, at vi i BF har valgt at deltage aktivt i alliancen Broen til Fremtiden. Vi har en plads i styregruppen og bidrager dermed til arbejdet, samtidig med at vi som organisation forholder os aktivt til, hvordan vi skal agere i klima- og bæredygtighedsdebatten. Grundlaget for alliancen, der består af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere, har til formål at sikre en grøn og retfærdig omstilling, så det ikke bliver de svageste på arbejdsmarkedet og i samfundet, der betaler omkostningerne for omstillingen.

… og lige et PS: Nu vi er ved det med pension, så husk at tjek din pension løbende. Brug PFA’s rådgivning, hold øje med aktuelle arrangementer og følg med i din ordning via app’en Mit PFA.