Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Kvalitetstjek af data

Kasper Bruun arbejder som fuldmægtig i Styrelsen for Forskning og Innovation med forskningsstatistik.

Navn: Kasper Bruun, 29 år
Stilling: Fuldmægtig
Arbejdsplads: Styrelsen for Forskning og Innovation
Uddannelse: Cand.scient.bibl. uddannet 2016

- Min primære opgave er at udarbejde bibliometriske analyser, men også andre statistiske opgørelser inden for forskningsområdet, eksempelvis antallet af bevillinger fra offentlige fonde til virksomheders forskning og udvikling og statistik omkring offentlige institutioners investeringer. Bibliometrien har for mig været en form for indgang til andre statistiske opgørelser inden for forskningsområdet. Det er ikke konkrete kompetencer, jeg har fået fra studiet, men noget jeg har skullet lære undervejs i jobbet, siger Kasper Bruun.

Inden Kasper Bruun startede i Styrelsen for Forskning og Innovation, var han i BFI-sekretariatet, og beskæftigede sig udelukkende med den bibliometriske forskningsindikator og administrative opgaver. Den bibliometriske forskningsindikator, som 25 procent af de nye basismidler til universiteterne uddeles efter, måler, hvor meget universiteternes forskere publicerer og tildeler forskerne point efter bestemte kriterier, og har derfor stor bevågenhed.

”Bibliometrien har for mig været en form for indgang til andre statistiske opgørelser inden for forskningsområdet”

En af Kasper Bruuns opgaver har derfor været at kvalitetstjekke de data, vi henter i databasen for forskningsartikler PURE. Forgængeren i Kasper Bruuns første jobfunktion var også bibliotekar. Så det var bibliotekariske kompetencer, styrelsen efterspurgte, og de lagde vægt på ansøgerens bibliometriske kompetencer, talforståelse og viden om de problemstillinger, der følger med, når man bruger bibliometriske metoder. Derudover skulle ansøgeren have forståelse for indeksering og metadata.

- Jeg kunne sætte hak ved de fleste af de kompetencer, man søgte, siger han.

Læs hele artiklen om Kasper Bruun i Perspektiv nr. 1, 2017.