Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Kunderne skal kunne stole på os

Som Data Privacy Manager i TDC skal Ghita Njor gøre beskyttelse af persondata til en del af virksomhedens dna og dokumentere, hvordan TDC’s it-systemer og processer lever op til EU’s persondataforordning, der trådte i kraft i maj 2018.

Navn: Ghita Njor
Titel: Data Privacy Manager
Arbejdsplads: TDC, Danmarks største televirksomhed med 8.000 ansatte
Uddannelse: Cand.scient.bibl i 2018

- I teorien er GDPR meget sort og hvidt, men i praksis er det et utal af grå nuancer, fordi det er meget komplekst at omsætte EU’s persondataregler til virkelighed, siger Ghita Njor, der er blevet overrasket over, hvor mange bibliotekariske kernekompetencer, hun bruger i jobbet som Data Privacy Manager.

- Mit job er umiddelbart langt fra et klassisk bibliotekarjob, men jeg bruger blandt andet min viden om formidling, dokumentation, informationsstruktur og dataflow, siger Ghita Njor. Som Data Privacy Manager skal hun blandt andet sikre, at det dokumenteres, hvordan systemerne opfylder GDPR. Derfor skal de overvejelser og beslutninger, der træffes undervejs i udviklingen af systemerne, gemmes. Det kan være data om, hvornår og hvordan oplysninger om brugerne indsamles, opbevares, bruges og slettes. Sletning af data er en væsentlig del, da man ifølge GDPR kun må opbevare data, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med dataindsamlingen og -behandlingen.

”Mængden af dokumentation vokser hurtigt, fordi ingen endnu ved, hvor meget dokumentation lovgivningen (om GDPR, red.) egentlig kræver”

Ghita Njor skal desuden skabe en datastruktur i dokumentationen og være med til at vurdere, hvilke systemer der skal bruges. - Mængden af dokumentation vokser hurtigt, fordi ingen endnu ved, hvor meget dokumentation lovgivningen egentlig kræver, fordi der endnu ikke er faldet domme indenfor GDPR-lovgivningen, siger Ghita Njor, der ser GDPR og privacy som et oplagt område for bibliotekarer og informationsspecialister, fordi det er komplekst og kræver »brobyggere«, der både har en teknisk systemforståelse og en brugertilgang.

Læs hele artiklen om Ghita Njor i Perspektiv nr. 2, 2019.