Gå til sidens indhold

Formandens leder: Der skal mere til end blot et nyt navn

Efter godt ni måneder på barsel er jeg tilbage som formand. Først og fremmest vil jeg gerne takke næstformand Jette Fugl for at træde til som stedfortrædende formand, mens jeg var på barsel. Hun og jeg deltog sammen på Folkemødet i juni på Bornholm, hvor vi begge glædede os over den store respekt, der er for BF’ernes faglighed. Den anerkendelse vi mødte i paneldebatter om digitalt selvforsvar, kultur og læselyst, er med til at understrege vigtigheden af BF’ernes kompetencer, og det er et godt fundament for hovedbestyrelens vigtige drøftelser om BF’s fremtid.

Siden juni har der været gang i debatten i BF’s facebookgruppe BF i en ny tid – navnedebat. Og debatten fortsætter forhåbentlig på arbejdspladserne, i TR-kollegierne og mellem jer medlemmer i de kommende måneder, for det er vigtigt, at vi får talt grundigt om, hvorfor BF’s hovedbestyrelse har sat gang i en navneproces.

Kort fortalt skal vi handle på de forandringer, som BF står i. Medlemstallet er faldende, fordi mange bibliotekarer i de kommende år går på pension. Samtidig bliver der samlet set uddannet langt færre fra vores traditionelle uddannelser på Københavns Universitet og Syddansk Universitet end tidligere. Uddannelser, der desuden har ændret sig og tilpasset sig arbejdsmarkedets behov, således at de studerende i højere grad end tidligere uddanner sig til et arbejdsmarked udenfor institutionen biblioteket. Derfor skal BF kunne tiltrække de nye fagligheder, der bliver ansat på bibliotekerne, de mange potentielle BF’ere, der arbejder uden for bibliotekerne i både det offentlige og private og de mange studerende, der i dag ikke identificerer sig med titlen bibliotekar. BF’ernes faglighed er efterspurgt i dag – og vil også være det fremover. Men titlen bibliotekar er ikke længere en selvfølge, og for mange potentielle medlemmer føles forbundets nuværende navn ekskluderende.

Jeg ser det som en nødvendighed, at vi afspejler den udvikling i forbundets navn, og det vil jeg arbejde for, at I som medlemmer kan støtte. Dermed ikke sagt, at man ikke fortsat kan kalde sig bibliotekar. Det er en titel, vi er mange, der bærer med stolthed – ligesåvel som vi har andre medlemmer i BF, der er stolte af deres titel som informationsspecialist, litteraturformidler, records manager eller noget helt femte.

En af de ting jeg har kunnet konstatere, mens jeg har fulgt debatten på Facebook, er, at flere mener, at navneskiftet er en utilstrækkelig løsning på et svært problem – nemlig det faldende medlemstal. I hovedbestyrelsen er vi fuldt bevidste om, at der skal mere til end blot et nyt navn, hvis vi skal vende medlemsudviklingen. Lige som resten af fagbevægelsen ser vi en udfordring i at få formidlet fagforeningstanken til de unge og fordelen ved at være medlem af en fagforening, også når man er ansat i det private, selvom der hverken er overenskomst eller tillidsrepræsentant.

I BF har vi derfor i de seneste år arbejdet med et udviklingsprojekt, hvor vi opprioriterer vores interessevaretagelse, så udbyttet ved at være medlem af en fagforening ikke kun handler om at sikre løn og gode vilkår, men også den faglige udvikling og fagets position i den brede offentlighed, blandt arbejdsgiverne og på uddannelsesstederne. Det er en vigtig kamp. Når nogle taler om fusioner, og om BF er blevet for lille til at varetage jeres interesser, så vil jeg gerne understrege, at det er langt fra tilfældet. Indtil videre tror jeg på, at vi kan løfte opgaverne bedst som en selvstændig fagforening – gerne i strategiske samarbejder med andre fagforeninger. Men hvis vi ikke vender den udvikling, vi står i med faldende medlemstal, så vil vi blive for små en dag. Derfor håber jeg også, at I som medlemmer vil bakke bestyrelsen op i vores arbejde for et navneskifte. Vi vil skifte navn, fordi det åbner BF for flere, der arbejder med data, information, kultur og viden. Det vil styrke BF – og dermed medlemmerne.