Gå til sidens indhold

Line Brix Christensen

Bibliotekar, University College Nordjylland, Hjørring Deltager i Netværk for læring og undervisning

Hvor meget fylder læring og undervisning i din hverdag?

- Det fylder rigtig meget. Jeg underviser vores lærerstuderende, pædagogstuderende og natur- og kulturformidlerstuderende i informationssøgning og referencehåndtering. Jeg har også tidligere beskæftiget mig med undervisning og facilitering af læring, da jeg arbejdede på handelsskole og handelsgymnasium.

Hvordan blev du opmærksom på netværket?

- Jeg hørte om det gennem min tillidsrepræsentant og tænkte, at det måtte være noget for mig. Vi har jo mange af de samme opgaver og udfordringer, som vi sagtens kan dele med hinanden og få ideer til videreudvikling af undervisningen. Helt konkret har det været rart at få tips og tricks og få flere kontakter rundt omkring på de andre uddannelsesinstitutioner og biblioteker.

Har netværket levet op til dine forventninger?

- Det har det til dels. Folk har været meget engagerede, men det har også været en meget bred sammensætning, for der er forskel på, om man i det daglige har med folkeskoleelever eller studerende at gøre. Men der er helt sikkert løbet noget i gang, og både BF og facilitatoren har været gode fødselshjælpere og fik skabt et godt set-up for møderne.

Har du rent fagligt fået noget med hjem fra møderne?

- Det har været en god vekselvirkning mellem konkrete tips og mere teoretisk stof, og jeg har helt sikkert fået noget med hjem. Det gælder for eksempel teori om læringsnudging og effektmåling og forslag til at forandre sit undervisningssetup. Helt konkret havde jeg selv en case med om vores studiecafé, hvor jeg fik god feedback fra de andre, som jeg kan anvende direkte. Det handler blandt andet om, hvordan vi får de studerende til at bruge studiecafeen, og hvordan man får dem til at føle sig inviterede.

Har du fået opfyldt dit ønske om nye kontakter?

- Jeg har helt sikkert fået nogle nye gode kontakter, som jeg tænker, at jeg kan sparre med i fremtiden. Dog vil jeg sige, at nogle af de kontakter på lignende uddannelsesinstitutioner, som jeg kunne bruge, sidder på Sjælland og i København. Derfor er der måske en ulempe ved at dele netværket op i et øst- og et vesthold. Vi har jo gode muligheder for at dele digitalt og holde møder over Skype, så måske skal man ikke tænke så meget på de geografiske skel og mere tænke på, hvilke målgrupper vi formidler til.

Sådan var netværksforløbet skruet sammen:

Netværket mødtes i alt syv gange over en periode på syv måneder. BF stod for lokaler til de første møder, men herefter skulle deltagerne selv aftale at mødes hos hinanden. Der var desuden tilknyttet en professionel facilitator, Jesper Mathisen, til de første fire møder i netværket.

Blandt andre har disse emner været på dagsordenen til netværksmøderne:

• Aktiverende undervisning

• Læringsformer

• E-learning

• Effektmåling

• Læringsnudging

• Håndtering af modstand

• Præsentationsværktøjer

• Undervisningsmaterialer