Gå til sidens indhold

Anja Skaar Møller

Bibliotekar, Fredericia Bibliotek: Deltager i Netværk for læring og undervisning

Tekst Laura Kjestrup

Hvad var din motivation for at melde dig til netværksforløbet?

- Jeg følte et behov for faglig sparring. Selvom jeg har mange gode kollegaer på min arbejdsplads, så sidder jeg alene i forhold til kontakten og undervisningen af skolernes 7., 8. og 9. klasser. Det er mig, der underviser dem i informationssøgning, kildekritik, digital dannelse og så videre, når de benytter bibliotekets tilbud til skolerne. Selvom jeg har meget erfaring med undervisningsdelen fra min fortid som gymnasiebibliotekar, så er det alligevel svært at sidde alene og tænke nye tanker. Så mit udgangspunkt for at deltage var både, at jeg følte, at jeg kunne få noget ud af det – men selvfølgelig også, at jeg havde noget at bidrage med.

Hvad har du fået ud af det?

- Helt konkret har jeg fået noget undervisningsmateriale i kildekritik, som jeg kan bruge i det daglige. I netværket har vi besluttet at dele vores undervisningsmateriale, og jeg har selv bidraget med mit eget materiale om digital dannelse og digitale fodspor. Jeg går meget ind for at dele så meget som muligt. For hvorfor skal man finde ud af det hele selv, når andre har lavet noget rigtig godt? Jeg har også lært en ny metode til at evaluere min undervisning, og så synes jeg, vi i netværket har været rigtig gode til at sparre med hinanden om de udfordringer, vi hver især møder i dagligdagen på vores arbejdspladser.

I var otte deltagere i netværket i Vestdanmark. Hvad har netværkets størrelse betydet?

- I en lille gruppe er der tid til, at alle får sagt noget, så det har været rigtig godt. Man kommer også lidt tættere på hinanden i et netværk, når man ikke er så mange. Så jeg føler, at jeg har fået en ny gruppe superdygtige kollegaer, som jeg er tryg ved at henvende mig til. Jeg skal snart i gang med et nyt undervisningsforløb, der skal lære udskolingseleverne at bruge e-Boks, NemID og borger.dk. Her kunne jeg sagtens finde på at kontakte netværket for råd og inspiration. Vi har desuden aftalt at fortsætte netværket med to årlige fysiske møder samt Skype-møder. Vi var flere, der var lidt skeptiske over for Skype-møderne, men det fungerede overraskende godt, da vi prøvede det først på året. Det er jo smart, når vi er spredt over hele Jylland og Fyn.

Har det været en fordel eller en ulempe, at netværket går på tværs af sektorer og arbejdspladser?

- Det er både en styrke og en svaghed, at vi har været så forskellige i forhold til, hvem vi underviser i forbindelse med vores arbejde. Men for mit eget vedkommende synes jeg klart, at fordelene har været større end ulemperne. Der er jo mange emner, der er relevante for forskellige målgrupper. Kildekritik er for eksempel relevant, lige meget om du har med 9. klasses-elever eller pædagogstuderende at gøre.

Er der behov for flere af denne type netværk?

- Det mener jeg helt sikkert. Jeg tænker, der må være mange flere folkebibliotekarer derude, der mangler nogen at sparre med i forhold til undervisning. Så jeg håber, flere får øjnene op for mulighederne.