Gå til sidens indhold

Leder: Spot på faglighed!

For BF er det at have en stærk faglig stemme et højt prioriteret og vigtigt fokusområde, som vi arbejder målrettet med at udvikle.

For BF er det at have en stærk faglig stemme et højt prioriteret og vigtigt fokusområde, som vi arbejder målrettet med at udvikle. Det er vigtigt for medlemmerne, at BF markerer sig som fagets talerør, når det handler om kultur, data, digitalisering, information og viden i samfundet. En stærk faglig stemme er nødvendig for at sikre de faglige interesser, der er på spil, når eksempelvis KL og Kulturministeriet sætter fremtidens folkebiblioteker på dagsordenen, eller når Undervisnings- og Forskningsministeriet sammen med Kulturministeriet ser på fremtidens forskningsbiblioteker.

Derfor har de seneste måneder været en travl tid med mange møder, hvor også medlemmerne er blevet inddraget, så BF kunne bære de stærke faglige argumenter videre til arbejdsgivere og beslutningstagere. Tusind tak for dem og for samarbejdet, der har givet et stærkt fundament at stå på i drøftelser med kulturordførere og til møder i ministerierne.

BF skal være et fællesskab, der netop rummer og dyrker de faglige meningsdannere. Derfor uddannede vi et hold meningsdannere i 2018, der blev bemærket. Sammen med dem har BF skruet op for volumen og taler højere og i flere sammenhænge om faget. Der skrives debatindlæg til medierne, men der arbejdes også ved at kommentere andres indlæg, rapporter og strategier om eksempelvis faglighed i uddannelse, litteraturformidling og læsning, uddannelse og forskning, kritisk tænkning i en forhastet tid og meget mere. Faglige temaer og fokusområder, som BF igen og igen skal formidle til samarbejdspartnere, organisationer, ministeriet, netværk, medier, borgere, undervisere, forskere, børn, unge og voksne.

Når jeg ser tilbage på de måneder, jeg har haft stedfortræderkasketten på, så kan jeg notere mig, at det virker. Vi er fagligt i vælten. Der er godt gang i biblioteksdebatten. Men hvordan prioriteres og udvikles den faglige debat i vores hverdag? Hvordan bruger du og dine kolleger BF’s debatindlæg, nyheder og meninger til at skærpe egne faglige argumenter eller understrege en pointe over for en samarbejdspartner eller arbejdsgiver?

Det er godt og vigtigt, at BF har fokus på at være en stærk, faglig stemme, men hvert medlem skal også bringe de faglig indlæg, rapporter og nyheder i spil.

Jeg kan kun opfordre til, at alle bruger BF’s faglige indlæg og nyheder til at pege på et til stadighed vigtigt fagligt arbejde, som konstant er til debat og i udvikling. Det er bare at tage fat. God sommer!