Gå til sidens indhold

Interview: Biblioteket skal sætte aftryk på hele universitetet

Britiske Joanna er ny chef for Roskilde Universitetsbibliotek. Hendes vision er at lade bibliotekets ekspertviden om læring og forskning sive ud i alle dele af universitetet.

Som vicedirektør med 40 medarbejdere på forskningsbiblioteket på University of Sussex i det sydøstlige England - med en hierarkisk ledelsesstruktur og en skarp konkurrence med landets andre forskningsbiblioteker – så er det noget af en kulturel omvæltning at træde ind på administrationsgangen på Roskilde Universitetsbibliotek – med 22 medarbejdere i en flad, dansk ledelsesstruktur og et tæt samarbejde med Det Kgl. Bibliotek om løsning af alle administrative opgaver. Men det var lige præcis det, der tiltrak Joanna Ball.

Faglighed på tværs

- Jeg glæder mig meget til at blive en del af det stærke faglige fællesskab på tværs af universitetsbiblioteker i Danmark, siger hun som noget af det første. I England er der langt større konkurrence mellem universitetsbibliotekerne, fordi universiteterne har flere konkurrerende uddannelser, og raking af universiteterne og impact-undersøgelser har stor indflydelse på, hvor mange ranking universiteterne får. Joanna Ball skal være en del af ledelsesgruppen i Københavns Universitetsbibliotek (KUB) og får et tværgående ansvarsområde.

- Jeg er ikke isoleret som bibliotekschef på RUB, men er en del af et større fællesskab i KUB og KB, og det er en spændende udfordring, at jeg skal bidrage til strategien på tværs af universitetsbibliotekerne, og til hvordan vi kan udvikle samarbejdet, siger Joanna Ball, der ser RUB’s samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek som en model, der kunne blive et internationalt forbillede. Modellen betyder, at alle større backend-opgaver som materialeindkøb, licensforhandlinger og bibliotekssystem ikke løses lokalt men af Det. Kgl. Bibliotek.

- Pointen er, at vi er fælles på centrale områder, hvor stordrift giver mening, men at vi stadig har vores egen identitet og er tæt på brugerne, siger Joanna Ball.

”Vi er fælles på centrale områder, hvor stordrift giver mening, men vi har stadig vores egen identitet og er tæt på brugerne.”

Vi skal være tæt på brugerne

- Det er os, der kender vores brugere, og vi skal servicere vores studerende og forskere og det universitet, vi er på. Roskilde Universitet adskiller sig for eksempel med en projektorienteret tilgang med meget gruppearbejde, og det skal vi understøtte. De muligheder må ikke forsvinde i store samarbejdsaftaler, siger hun. Joanna Ball ved – trods sine kun fem uger i Danmark – at der er en politisk ladet debat i gang i Danmark om forskningsbibliotekernes fremtid. Skal de for eksempel alle samarbejde mere i stil med RUB’s aftale med Det Kgl. Bibliotek?

- Ikke nødvendigvis, svarer hun. Samarbejde kan jo ske på mange måder, men jeg kan se klare fordele i for eksempel ét samlet bibliotekssystem, siger hun og erkender, at der kan være en spænding mellem centralisering og det at levere skræddersyet service til moderinstitutionen. - Der er stor synergi i at samarbejde, men vores brugere er forskellige, så det er en balancegang. Vi skal finde ud af: »How we can have the cake and eat it«, som en engelsk talemåde lyder – altså gøre begge dele.

Bibliotekets viden skal ud i alle kroge

For hende er nærheden i servicen helt afgørende. Hun kommer fra en organisation, hvor alle services blev udviklet i samarbejde med de studerende, men også fra et studiemiljø, hvor der var langt større pres på de studerende.

- Vi holdt biblioteket åbent 24/7, fordi mange studerende i England er nødt til at arbejde fuldtid ved siden af studiet så de blandt andet kan betale uddannelsesgebyret. Mange dimitterer med en stor gæld, så vores rolle som universitetsbibliotek handlede også om at supplere de akademiske kompetencer med at få dem til at tænke i employability, så de kunne komme hurtigt i arbejde. Vi havde både karriererådgivning og studievejledning på biblioteket, siger Joanna Ball, der mener, at det giver rigtig god mening, at biblioteket inddrages mange forskellige steder i universitetet.

- I England har vi som sagt ikke så meget tværgående samarbejde på tværs af bibliotekerne, men til gengæld er forskningsbibliotekerne en meget vigtig del af deres moderuniversitet. Bibliotekslederen er for eksempel en del af universitetsledelsen. Bibliotekets medarbejdere ses som eksperter i lærings- og studiemiljø og har en naturlig indflydelse på udviklingen af forskning og læring. Skal der for eksempel bygges en ny bygning på campus, er biblioteket med fra starten med input til studie- og læringsmiljø, siger Joanna Ball, der vil arbejde for, at RUB’s viden også kommer langt ud i universitetets kroge.

- Biblioteket har stor betydning for, at Roskilde Universitet for eksempel kan nå sin forsknings- og publiceringsstrategi, og vi arbejder allerede tæt sammen med institutter og prorektor for forskning, og så har vi opslået en stilling i bibliometri for netop at styrke det område. Biblioteket spillet også en stor rolle i forhold til universitetets data management politik og Open Access strategi; hvordan forskerne skal behandle, opbevare og gøre deres data og forskning tilgængelig. Her har biblioteket ekspertviden, mener Joanna Ball.

Fremtiden er samarbejde

Den største udfordring på den korte bane for Joanna Ball er, »udover at lære sproget«, som hun siger med et smil, at evaluere og genforhandle samarbejdsaftalen med Det Kgl. Bibliotek inden udgangen af 2019. - De næste måneder skal jeg lære medarbejdere, biblioteket og brugerne at kende og få et overblik over, hvad forskere, studerende og medarbejdere oplever omkring aftalen. En stor fordel ved aftalen er ifølge flere institutledere, at de har fået adgang til langt flere e-ressourcer end før aftalen, siger Joanna Ball. På den længere bane vil hun gerne samarbejde mere med Roskilde Bibliotekerne, så der også kommer mere synergi mellem forsknings- og folkebiblioteket. Endvidere er Open Access på hendes dagsorden, da universiteterne skal leve op til den nationale målsætning om fuld Open Access i 2025.

Joanna Ball

Har været bibliotekar i 25 år og arbejdet med alle dele af forskningsbiblioteket blandt andet på Cambridge University og senest på University of Sussex. Hun er gift med en dansk mand, og de besluttede at flytte til Danmark med deres børn.