Gå til sidens indhold

Initiativtager til lederkollegie: Der er brug for faglig sparring

Formidlingschef på Silkeborg Bibliotekerne Heidi Aistrup Holt er en af initiativtagerne til BF’s nye lederkollegium. Hun glæder sig til at sparre om biblioteksfaglig ledelse og ledelse i al almindelighed.

Da formidlingschef på Silkeborg Bibliotekerne Heidi Aistrup Holt så nyheden om, at BF nu støtter oprettelse af lederkollegier, var hun positivt stemt. Og sammen med nogle tidligere studiekammerater, der også arbejder med ledelse, tog hun initiativ til et lederkollegie.

- Jeg er forholdsvis ny i ledelse og har brug for fællesskaber med andre ledere. For mig har det en stor værdi at høre, hvad andre ledere gør, og blive opdateret på hvor branchen bevæger sig hen, siger hun. For Heidi Aistrup Holt, der tidligere har siddet i TR-kollegie og projektlederkollegie, er det især sparringen om det biblioteksfaglige, der er behov for:

- Jeg mødes i andre fora med ledelse som fag i fokus, men det er sjældent det biblioteksfaglige, det handler om. Med et BF-lederkollegie bliver der forhåbentlig bedre mulighed for at danne et netværk med nogen, der har en lignende hverdag, siger hun. Samtidig understreger hun, at hun også ser det som en fordel, at ledere med andre baggrunde og andre arbejdspladser end folkebibliotekerne er en del af kollegiet. Det kan give nye perspektiver og bredt netværk.

Flere vinkler på ledelse

Når Heidi Aistrup Holt mødes med andre BF-medlemmer i det nye kollegie er håbet, at hun og de andre blandt andet kan tale om de politiske debatter på biblioteksområdet, der kører på samfundsplan.

- Jeg ser gerne, at vi kan tale om alt lige fra bibliotekslov til ledelsesstrukturer, ledelsesstrategier og rekruttering af nye ledere. Det er vigtigt i fagforbundet og på ledelsesplan at diskutere på flere niveauer. Vi sidder jo i forskellige organisationer og er styret og struktureret forskelligt. Det vil jeg gerne have flere vinkler på. Derudover håber hun på at få et netværk på tværs af hele landet, hvor man kan mødes i forskellige faglige sammenhænge.

- Jeg bruger i forvejen mit netværk til projekter og strategier. Det betyder meget at få nogle relationer rundt omkring, der kan give nye perspektiver.

- Det kunne også være interessant med en introduktion til, hvordan man driver ledelse andre steder. For eksempel hører man, når man er på besøg på et bibliotek, mest om initiativer rettet mod borgerne, men det kunne også være fedt at høre fra lederne om, hvordan de strukturerer og organiserer hverdagen på deres arbejdspladser.

Læs mere om BF's tilbud til medlemmer, der arbejder med ledelse på www.bf.dk