Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Sprogambassadører - frivillige som vej til viden om sprogudvikling

En Sprogambassadør snakker om småbørns sprogudvikling med sin nabo, med forældre i sundhedsplejens sundhedscafeer, med forældre i bibliotekets nye sprogmiljø, og med småbørn i den lokale børnehave.

Tekst Louise Rex Iversen

Dette er virkeligheden i Fredensborg Bibliotekernes netop afsluttede projekt Sprogambassadører. Her har vi uddannet en række frivillige borgere i viden om småbørns tidlige sprogudvikling og givet dem en række værktøjer til, hvordan man kan træne sprog med sit lille barn. Herved kan disse frivillige Sprogambassadører nu være med til at sprede denne viden i lokalsamfundet.

Projektets grundidé

Fredensborg Bibliotekerne har i 2017 og 2018 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen arbejdet med Projekt Sprogambassadørerne. Grundideen i projektet har været at rekruttere en række frivillige og uddanne dem til Sprogambassadører. Formålet med uddannelsen var, at de efter endt undervisningsforløb skulle være i stand til at videreformidle viden omkring småbørns tidlige sprogudvikling samt være i besiddelse af ideer til, hvordan forældre og andre med relation til småbørn kan understøtte processen. Grundtanken ved Sprogambassadørernes virke er, at deres viden skal sprede sig som ringe i vandet i lokalområdet igennem naturlig videreformidling. Ideen tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes strategiske satsning på systematisk at arbejde med sprogudvikling i kommunens daginstitutioner. Imidlertid er der en række familier, specielt fra lavindkomstfamilier, der ikke sender deres børn i institution, før de når børnehavealderen. Det har været projektets ide at nå disse familier med viden til forældrene om, hvorfor det er vigtigt, at de træner sprog med deres børn fra de er helt små.

Samarbejdspartner

Det blev valgt, at projektet skulle foregå i Nivå, da byen har et stort almennyttigt boligområde, hvor en stor del af de familier, projektet gerne vil nå, bor. Det var også i dette boligområde, vi fandt vores væsentligste samarbejdspartner i projektet. Her holder det boligsociale projekt Nivå NU til, og de har en stor kontakt til og viden om beboerne i området. Derfor var det naturligt, at de blev en ligeværdig samarbejdspartner i hele projektet.

De frivillige

Fra starten af projektet var vi enige om, at de frivillige skulle afspejle beboersammensætningen i området. Nivå har en andel af beboere med anden etnisk baggrund på ca. 20 %, og vi ved fra daginstitutionerne i området, at en del af disse familier er den målgruppe, projektet arbejder med at nå. Det har senere i projektet vist sig at være en klog beslutning, da evalueringen fortalte os, at vores Sprogambassadører med anden etnisk baggrund har mulighed for at nå en del af målgruppen, som andre Sprogambassadører ikke kan.

At klæde sprogambassadørerne på

For at virke troværdige var det vigtigt, at Sprogambassadørerne blev klædt på med en viden om småbørns sprogudvikling. Vi indkøbte derfor konsulentfirmaet Sprogklar til at stå for undervisning af Sprogambassadørerne. Undervisningen blev gennem hele forløbet tilpasset de frivillige, der deltog. Det var nødvendigt, da de frivillige havde mange forskellige baggrunde og var på mange forskellige niveauer i forhold til, hvor meget teori og hvor meget praksis det var fornuftigt at have med i undervisningen.

De frivillige ude i virkeligheden

Efter endt uddannelse blev de frivillige sendt ud i virkeligheden, hvor de nu skulle sprede deres nye viden blandt småbørnsforældre. Vi var meget spændte på, hvordan projektet herfra ville udvikle sig. Dels skulle de frivillige arbejde under nogle meget løsere rammer, end vi er vant til, når vi arbejder med frivillige, idet de selv aktivt skulle opsøge situationer, hvor de kunne sprede deres viden. Dels var en stor del af de frivillige en helt anden gruppe, end de frivillige vi normalt arbejder sammen med. Dertil kom, at vi stort set ingen kontakt havde med langt de fleste Sprogambassadører efter endt uddannelse. Derfor blev vi meget glade, da vi i evalueringen kunne konstatere, at netop denne gruppe var lykkedes rigtig godt med at få spredt deres viden på den måde, som vi havde forestillet os det.

Sprogmiljøet

Biblioteksrummet har også spillet en rolle i projektet, idet vores nye Sprogmiljø i børnebiblioteket er et udspring heraf. Tanken var, at indrette et område med særligt fokus på de 0-3 årige, der i mindre grad havde fokus på skriftsprog, men i højere grad på sproglyde, kropssprog og samtale. Sprogmiljøet skulle ligeledes rumme mulighed for sprogstimulerende aktiviteter tilgængelige for alle uanset sprog og kulturel baggrund.

Hvis du vil vide mere

På Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside kan du læse slutrapporten fra projektet. Den kan ligeledes findes i projektbanken på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Begge steder findes også de guidelines, der er lavet til forældre, der gerne vil øve sprog med deres helt små børn.