Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Job og karriere: Belønning til seniorer i arbejde

Regeringen og Dansk Folkeparti har med finansloven for 2019 ønsket at belønne seniorer, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet med skattefri præmie og højere bundfradrag for arbejdsindtægt ved siden af folkepensionen.

Tekst Helle Fridberg

Skattefri præmie

Det seneste tiltag for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet er vedtaget endeligt den 28. marts 2019. Det er en skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner. For at få seniorpræmien skal du arbejde mindst 30 timer om ugen i gennemsnit i 12 måneder, efter du når folkepensionsalderen. Det svarer til 1.560 løntimer på et år.

De første seniorer, der får glæde af præmien, skal være født efter 1. januar 1954 og nå pensionsalderen på 65,5 år i 2019. De vil få det skattefri engangsbeløb udbetalt året efter i 2020. Seniorpræmien reguleres årligt med satsreguleringsprocenten første gang 1. januar 2020. Seniorpræmien medfører ikke fradrag i ydelser efter anden lovgivning og vil blive administreret af Udbetaling Danmark.

Højere grænse for lønindtægt ved siden af folkepensionen

Regeringen har desuden forhøjet grænsen for, hvor meget du kan tjene ved siden af folkepensionen, før det får indflydelse på, hvor meget du kan få i tillægget til folkepension. Den 31. januar 2019 blev det vedtaget at hæve bundfradraget for folkepensionisters lønindtægt fra 60.000 kroner til 100.008 kroner om året. Beløbet er før skat, og efter at AM-bidraget er fratrukket. Det år, du går på folkepension, gælder særlige regler. Bundfradraget tilpasses det antal måneder, du er på folkepension. Går du i juli, gælder dit fradrag for seks måneder og er på 50.000 kroner. Bundfradraget aftrappes, hvis du arbejder og tjener over 329.600 kroner om året. Tiltaget skal tilskynde pensionister til at arbejde mere.

Fleksibel udskydelse af folkepensionen

Endelig har det siden 1. juli 2018 været muligt for dig, der når folkepensionsalderen og stadig arbejder, at få opsat (udskudt) pension udbetalt hurtigere og mere fleksibelt og derved få lidt flere penge mellem hænderne i de første år som pensionist. Her kan du eksempelvis vælge at få et engangsbeløb for det udsatte grundbeløb udbetalt, når du går på pension plus et højere pensionstillæg i 10 år. Eller du kan vælge at undvære engangstillægget og få et højere månedligt tillæg i 10 år, eller du kan vælge et mindre månedligt tillæg, som til gengæld udbetales livsvarigt.