Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Bibliotekspolitisk topmøde: Der er ikke brug for en ny bibliotekslov

- lød det fra kulturminister Mette Bock og formand for KL’s Kultur, Erhverv og Planudvalg Leon Sebbelin til Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde den 12. april. Men kom selv med en vision for bibliotekerne, lød opfordringen fra ministeren.

Tekst Anette Lerche

- Vi ved, at 40 til 45 procent af borgerne aldrig kommer på biblioteket. Men en kulturinstitution, der rammer op til 60 procent af befolkningen er heller ikke så ringe endda, sagde formand for KL’s Kultur, Erhverv og Planudvalg Leon Sebbelin om det servicetjek, han og kulturminister Mette Bock gennemførte i efteråret 2018 med besøg i fire kommuner, hvor de talte med brugere og ikke-brugere om deres ønsker til fremtidens folkebiblioteker.

- Nu skal vi i kommunerne have en politisk diskussion om, hvad vi vil med vores biblioteker, og hvordan vi kan tilrettelægge det, så vi tiltrækker nye brugere, sagde han. Mette Bock var enig. - Der er opbakning til biblioteket, men pas på med for meget selvbetjening. Biblioteket er en trædesten til faglig vejledning, og biblioteket skal skabe et bedre samarbejde ud til daginstitutioner og skoler, sagde hun som konklusion på møderne. Med på topmødet havde Mette Bock 5,6 millioner kroner øremærket til at styrke læselysten.

- Ønsket er at styrke læselysten på alle mulige måder. Pengene skal ikke nødvendigvis smøres tyndt ud i alle kommuner, men målet er at finde veje, der sikrer, at børn får læselyst. Børn er lige så forskellige som voksne, så der er ikke kun én opskrift på, hvordan vi gør, sagde Mette Bock, der understregede, at hun gerne ser, at alle byder ind med ideer i Facebookgruppen Ordet er frit Biblioteket er dit, hvor biblioteksmedarbejdere, brugere, forfattere med flere har diskuteret fremtidens biblioteker i efteråret 2018.

- Hvis børn ikke læser, er det ikke kun litteraturen, de går glip af. Så er deres liv hæmmet i det hele taget, sagde Mette Bock. Hun ønskede sig et ambitiøst biblioteksvæsen, så samtidig med de 5,6 millioner kroner til en styrkelse af læselysten hos børn, foreslog Mette Bock, at man i kommunerne laver en fælles vision for bibliotekerne 2030. - Hvis man har strategiske mål, sætter man automatisk aktiviteter i gang for at nå dem, mente ministeren. Og et af de steder, kommunerne kan tage fælles fat er netop læsestrategier. Her afslørede en rundspørge blandt topmødedeltagerne, at 79 procent ikke mente, at deres kommune havde en læsestrategi, der inddrog biblioteket.

De varme hænder

En af de konklusioner, de to politikere er nået frem til efter servicetjekket af biblioteket, er, at biblioteket skal være et fysisk sted. - Jeg tror meget på det fysiske møde i en digital tid. Og det er ikke kun bibliotekernes ansvar, at der sker noget på bibliotekerne. Borgerne og foreningerne skal også tage initiativer og påvirke, hvad der sker på bibliotekerne. Det skal bibliotekerne så også bare være klar til at gribe, sagde Mette Bock. Undervejs i debatten kom politikerne ind på de store forskelle, der er på de kommunale bibliotekstilbud, og kulturminister Mette Bock konstaterede, at der er fordele og ulemper ved det kommunale selvstyre.

- Men generelt har flere kommuner fået øjnene op for, at kultur har stor betydning for borgerne og for byernes evne til at kunne tiltrække nye borgere, sagde hun. Leon Sebbelin var også stor tilhænger af, at bibliotekerne får lov til at eksperimentere med tiltag som debat, gamerevents og fællesspisninger. - Vi skal eksperimentere lokalt, for kommunerne er meget forskellige. Og bliver det for skørt, så vil borgerne jo selv sige fra lokalt. Men vi skal ikke sætte bibliotekerne på formel eller lave firkantede grænser, så længe biblioteket også har fokus på kerneopgaven. Leon Sebbelin ser det som en god ting, at borgerne i mange kommuner selv kan lukke sig ind på biblioteket med deres sygesikringskort.

- Men vi skal passe på, at det ikke kun bliver selvbetjening. Hvis vi vil have fordybelse, og hvis vi skal opfylde biblioteksloven, så skal der også være adgang til bibliotekarer – de varme hænder – der kan hjælpe og vejlede, sagde han.

Er det samarbejdende biblioteksvæsen under pres?

Med statens udtræden af DBC og en kommende revurdering af organiseringen af Danskernes Digitale Bibliotek er frygten blandt mange bibliotekschefer, at det samarbejdende danske biblioteksvæsen forringes. At man i dag kan låne på tværs af bibliotekerne, er særegent for Danmark og ikke noget, der skal tages for givet, lød meldingen fra bibliotekscheferne til Mette Bock. Og det var hun enig i.

- At staten trækker sig fra DBC betyder jo ikke, at pengene ikke fortsat vil være der. Det er bare kommunerne, der er ejere. Det er stadig en skal-opgave for staten. Leon Sebbelin manede også eventuelle bekymringer i jorden. - Kommunerne havde ikke noget ønske om, at staten trådte ud af DBC, men når det er sagt, så er vi i fuld gang med at kigge på, hvordan opgaven skal løses.

Ingen ny lov

Mette Bock har under hele forløbet med servicetjekket af bibliotekerne understreget, at hun ikke umiddelbart så noget behov for at ændre biblioteksloven, men at hun var villig til at lytte. Den holdning har hun stadig.

- Hvis kommunerne beder om det, så vil regeringen være villig til at se på det. Men man skal ikke lave om for bare at lave om. Og det er ikke et kommunalt ønske, at der skal laves noget om. - Vi ser ikke nogen brændende platform eller behov for at ændre lovgivningen. Nu har vi været ude at tage snakken, og vi synes stadig, at den nuværende bibliotekslov med dens formål og ramme er en lov, vi sagtens kan udvikle vores biblioteksvæsen inden for, sagde Leon Sebbelin.