Gå til sidens indhold

Vi skal samarbejde på tværs af BF

Statsgruppens generalforsamling vedtog enstemmigt, at studerende fremadrettet kan være medlemmer af bestyrelsen. Og i den kommende periode skal vi tænke i samarbejde med andre netværksog faggrupper i BF, sagde formand Lis Nielsen, der blev genvalgt.

Tekst: Sabrine Mønsted

Statsgruppen holdt generalforsamling den 30. marts i Akademikertårnet, og dirigenten Steen Søndergaard Thomsen fra Det kgl. Bibliotek indledte med at understrege, at det er dejligt at være tilbage i »Bibliotekarernes Hus«. Formand Lis Nielsen fremlagde beretning for den sidste periode og fremhævede, at Statsgruppen har haft flere arrangementer i samarbejde med både Privatgruppen og Data Science faggruppen.

- Det samarbejde skal fortsætte og udvides med andre netværk og faggrupper. Vi skal tænke i mere samarbejde på tværs af BF i den kommende periode. Ligesom vi gerne vil mere ud i landet med vores arrangementer, sagde Lis Nielsen. I perioden har Statsgruppen også bidraget til BF’s arbejde, fortalte Lis Nielsen. Statsgruppen har eksempelvis været inddraget i BF’s arbejde med den såkaldte Kompetencemodel – et site under BF’s hjemmeside, der giver overblik over BF’ernes kompetencer. - Det kan være nyttigt at bruge nye begreber for det, man laver, for eksempel hvis man overvejer at skifte job eller sektor, sagde Lis Nielsen, der glædede sig over, at der altid er en fra BF’s hovedbestyrelse med til Statsgruppens møder, fordi det bringer viden og input begge veje.

Blik på det statslige arbejdsmarked

Generalforsamlingen vedtog et arbejdsprogram for 2019 til 2021, som støtter op om BF’s politiske strategi med tre fokusområder; Stærk faglig stemme, Karriere og arbejdsliv og BF’ere i en ny tid. Desuden skal bestyrelsen følge udviklingen på det statslige arbejdsområde, have fokus på kompetenceudvikling og på løn og ansættelsespolitik. Rie Iversen foreslog, at bestyrelsen i den kommende periode også skal følge den udvikling der sker på uddannelsesområdet, blandt andet at Institut for Informationsstudier skal sammenlægges med Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

Formand Lis Nielsen og stedfortrædende formand for BF Jette Fugl var enige i, at udviklingen på uddannelserne er vigtig, men mente at det allerede lå under fokusområderne. Der var dog enighed om at skrive det som et særskilt fagligt spørgsmål, som Statsgruppen skal følge. - For det handler om kommende medarbejdere og kollegaer. Og hvordan vi bliver ved med at tiltrække fagligt personale til vores arbejdspladser, sagde Jette Fugl.

De studerende kan være med

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt vedtægtsændringer, så studerende fremover kan være medlemmer af bestyrelsen i Statsgruppen på samme vilkår, som de kan det af BF’s hovedbestyrelse. Det samme vedtog Privatgruppen på deres sidste generalforsamling.


Den nyvalgte bestyrelse består af

Anne Marie Busch-Petersen, Københavns Professionshøjskole
Charlotte Simmelhack, Erhvervsstyrelsen
Lene Jakobsen, UCN
Lis Nielsen, Det Kgl. Bibliotek
Rune Rosenborg Rasmussen, Danmarks Kunstbibliotek

Da der ikke var flere kandidater betragtes alle som valgt på generalforsamlingen.