Gå til sidens indhold

Tænk hvor mange ligegyldige bøger man kan slippe for at læse, hvis man får ordentlig vejledning

Der mangler en faggruppe for formidlere, mener Sarah Elizabeth Hvidberg, bibliotekar på Hillerød Bibliotek og projektleder i det digitale litteraturformidlingsprojekt Læsekompasset. Derfor har hun taget initiativ til en ny BF-faggruppe. Nu efterlyser hun andre medlemmer, der vil støtte ideen.

Tekst: Anette lerche

Hvorfor mener du, at der er brug for en ny faggruppe i BF?

- Der mangler en faggruppe for bibliotekarer, der arbejder med formidling til voksne af både skønlitteratur, faglitteratur og film. For de arbejdsopgaver er der ingen af BF’s nuværende faggrupper, der dækker. Vi har en faggruppe for kunst med Kunstfaggruppen, én for musik med MUFA, og vi har en faggruppe for børnebibliotekarer med BØFA. Men vi mangler en faggruppe for dem, der formidler til voksne – især omkring litteraturen, der jo er en kerneopgave på folkebibliotekerne.

Hvad vil etableringen af en faggruppe betyde for medlemmerne?

- Mange biblioteker ansætter medarbejdere med andre fagligheder til at formidle litteraturen, og de får ofte titlen »litteraturformidler«, og så glemmer man, at litteraturformidling jo også er det, vi bibliotekarer gør hele tiden. Så vi har brug for en faggruppe, hvor vi kan tale det område op og dygtiggøre os. Meget litteraturformidling foregår på en intuitiv måde, men der findes metoder til at gøre den mere professionel og ensartet, så man også kan række ud over sin egen læsning og blive bedre til at formidle det, man ikke selv læser. Vi har brug for at ruste os som fag ved at være bevidste om, hvad bibliotekarer kan. Anmelderne dissekerer og bedømmer. Det skal vi ikke, vi skal være orienterende og være lånernes guider. Vi er gode til at matche den rette bog til den rette læser, fordi vi er lige så gode til at læse læseren som til at læse bøgerne.

Skal formidling i forhold til litteratur være faggruppens hovedfokus?

- Nej, jeg taler mest om litteraturen, fordi det er det, jeg ved mest om. Faggruppens hovedfokus er formidling til voksne. Derfor håber jeg, at der er bred opbakning til gruppen, og at folk melder sig på banen og kommer med forslag. Det er jo en ny faggruppe, så alle medlemmer kan påvirke den.

Hvilke aktiviteter skal faggruppen stå for?

- Faggruppen skal være et sted, hvor vi kan mødes og dele viden, lære af hinanden og høre inspirerende oplæg. Og så mener jeg, at faggruppen skal lægge pres på BF for at få mere fokus på området, så man naturligt tænker, at alle, der arbejder i et udlån på et folkebibliotek, er litteraturformidlere. En faggruppe kunne også bane vejen for »byttetanken «, så vi kan blive hinandens eksperter og bruge hinanden meget mere. Jeg er ærgerlig over, at vi altid tilkalder litteraturfolk udefra til arrangementer og formidling. Vi burde dyrke vores egne talenter mere. Og det kræver, at vi har et bedre kendskab til hinanden.

Fylder litteraturformidlingen for lidt i dag på bibliotekerne?

- Ja, det synes jeg desværre at man ser mange steder. Men litteraturformidling er så vigtigt, og det er ikke bare arrangementer, læsekredse og udstillinger. Det er også én til én formidling til brugerne. For det er der, formidlingen starter. Jeg synes, det er et dilemma, at vi skal arbejde for at gøre borgerne selvhjulpne, og at vores service skal være hurtig og effektiv. For hvis vi skal fremme danskernes læsning, så skal vi gøre mere end det. Bibliotekerne skal tilbage på banen og levere inspiration til borgernes læsning. Det er et kostbart valg, når man vælger en bog. Man har så få timer at læse i – tænk hvor mange ligegyldige bøger, man kan undgå at læse, hvis man får ordentlig vejledning.

Nu nævner du litteraturformidling i det fysiske rum. Hvad med den digitale formidling?

- Litteraturformidling er også digital. Den foregår i dag primært på hjemmesiderne, facebook og Instagram, og dér kunne vi godt lære noget af andre brancher. Vi skal væk fra at skrive en anmeldelse af en eller anden bog. Det er et stort arbejde og får måske 50 til 100 klik. Vi kunne prøve at lave mere delbart indhold for eksempel inspirationslister med udgangspunkt i populære titler, såkaldte »readalikes«-lister eller udnytte de muligheder, vi får med Læsekompasset. Her kan man skabe lister på baggrund af helt nye oplevelsesorienteret metadata. Den nye faggruppe skal bestemt også forholde sig til digital formidling og lære af de mange spændende projekter i bibliotekerne. 

Sådan etableres en ny faggruppe

For at BF’s hovedbestyrelse kan godkende oprettelsen af en ny faggruppe, er det udgangspunktet, at mindst 25 medlemmer skal have indstillet faggruppen til at blive oprettet. Send en mail til Sarah Elizabeth Hvidberg på shvi@hillerod.dk, hvis du støtter forslaget om en ny faggruppe. At støtte forslaget gør dig ikke automatisk til medlem af faggruppen.

Stiftende generalforsamling

Den nye faggruppe stiftes på en stiftende generalforsamling. Her vælges en bestyrelse, godkendes vedtægter med mere. En faggruppe får økonomisk støtte fra BF og kan derfor lave spændende arrangementer, workshops med mere. Hold øje med BF’s nyhedsbreve for at følge med i etableringen af den nye faggruppe.