Gå til sidens indhold

Leder: BF netværk understøtter en stærk faglig profil

Stedfortrædende formand Jette Fugl

I marts og april har jeg den store fornøjelse at deltage i flere af BF’s fag- og ansættelsesgruppers generalforsamlinger. Det er altid en fornøjelse at mødes med de faglige netværks bestyrelser og medlemmer og opleve fagligheden og ikke mindst dedikationen og engagementet.

BF’s netværk står fagligt stærke. De ser, hvor fagligheden bevæger sig hen, og hvor der er nyt på vej, som lige skal undersøges. Og de har fingeren på pulsen i forhold til behovet for nye kompetencer eller blot opgradering af nuværende. Derfor arrangerer de løbende temadage, gåhjemmøder, studieture med mere, som du kan tilmelde dig via BF’s arrangementskalender på bf.dk.

Jeg oplever dog også, at bestyrelserne er lidt pressede. Det kræver ekstra tid i en travl kalender at arbejde frivilligt, at være med til at sikre den faglige udvikling og ikke mindst at give viden og indspark til fagkollegaer. Og hvis der så ikke er den store interesse for at deltage i et ellers spændende og relevant arrangement eller der er modvilje fra arbejdspladsen til at give netværksmedlemmer lov til at deltage i »fagforeningsarrangementer« i arbejdstiden, er det selvfølgelig både skuffende og for mig at se også uretfærdigt. På arbejdspladser taler man om sidemandsoplæring og videndeling, og det er jo netop det, BF’s netværk står for. Derfor vil jeg opfordre til, at arbejdspladser, ledere og kollegaer bakker op om netværks- og bestyrelsesarbejde. Det er til gavn for alle.

Personligt mener jeg, at arbejdet i netværksbestyrelserne også skal give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at udvikle sig fagligt - eksempelvis ved at deltage i konferencer for at få input til yderligere styrkelse af netværkets faglige profil. Det er noget, man også helt naturligt kan tilføje sit CV, for bestyrelserne må også gerne tænke på egen kompetenceudvikling i forbindelse med deres frivillige indsats i netværksarbejdet.

BF har i strategien, som vi vedtog på BF’s generalforsamling i 2018, under temaet »Stærk faglig stemme« skrevet at:

Vi vil løfte fag- og ansættelsesgruppernes politiske dagsordener. Fag- og ansættelsesgrupperne er en hjørnesten i BF. Herfra skal vokse politiske idéer og initiativer. Derfor vil BF i tæt samspil med bestyrelserne i fag- og ansættelsesgrupperne identificere de politiske dagsordener, der skal løftes og bredes ud til øvrige medlemsgrupper og eksterne interessenter.

Det arbejde skal BF sammen med netværksbestyrelserne igangsætte og udvikle, og det vil være et af de punkter, vi skal drøfte, når BF den 12. juni 2019 samler bestyrelserne til seminar.

Det giver så god mening, at BF understøtter det faglige engagement, der allerede findes!

Tak for den store indsats.

Jette Fugl

Stedfortrædende formand