Gå til sidens indhold

Innovation må stjæles

Innovation skal der til, hvis man skal følge med. Det gælder også i det offentlige. Og man skal ikke være for fin til at stjæle andres velfungerende tiltag, mener ekspert.

Tekst: Jo Brand

Det kan godt være, at mange tror, at det halter lidt med innovation på de offentlige arbejdspladser, men sådan er det ikke. Tal fra Center for Offentlig Innovation viser, at 80 procent af alle offentlige arbejdspladser har indført mindst en form for innovation inden for en toårig periode, og at 74 procent af de innovationer har ført til en højere kvalitet.

Det kan være helt små tiltag, som for eksempel den kommunale tandpleje i Ishøj, der i stedet for at give patienterne besked om, hvornår de skal møde op til tandlæge, er begyndt at sende en sms, hvor borgerne selv bliver bedt om at kontakte tandlægen for at få en tid. Det har betydet, at antallet af udeblivelser er faldet fra 11,5 procent til 2,7.

Det kan også være mere omfangsrige innovationer, som da en skole i Løgstør i Vesthimmerland i samarbejde med eleverne og det private erhvervsliv slap af med uhumske skoletoiletter, som børnene ikke ville bruge, og i stedet - takket være blandt andet nudging og teknologi - skabte nogle toiletter, som holdes rene, og som børnene nu benytter. Og tilmed vasker 85 procent af dem hænder bagefter.

Men hvad dækker begrebet innovation i den offentlige sektor over?

- Innovation i den offentlige sektor er, når man gør noget nyt, der skaber værdi. Det kan være nye serviceydelser, produkter, teknologier, processor eller måder at kommunikere eller organisere arbejdet på. Også værdien kan have mange forskellige former. For eksempel bedre kvalitet, større effektivitet eller stærkere demokrati, siger Ole Bech Lykkebo. Han er analysechef i Center for Offentlig Innovation og medforfatter til bogen Innovationsbarometeret: NYT SAMMEN BEDRE, som er en håndbog, der skal inspirere til innovative samarbejder i den offentlige sektor.

Stjæl med stolthed

For selvom innovation handler om at skabe noget nyt, skal man som offentlig arbejdsplads ikke være for fin til at lade sig inspirere af det, der allerede er gjort, mener han. - Innovation skal være noget nyt for arbejdspladsen, men det behøver ikke være noget nyt i verden, så innovation er ikke det samme som, at man skal opfinde noget helt nyt. Det kan også opstå af at kigge andre over skulderen. Nogle gange skal man så tilpasse det til ens egen arbejdsplads, andre gange kan man kopiere det direkte, siger han og opfordrer til, at man »stjæler med stolthed«, når det gælder innovation.

For innovation er en nødvendighed

- Vi skal ikke alle sammen lave alting om hele tiden, for rutiner og gode vaner gør os sikre og effektive. Men selvom der er ting, man gør godt, kan man altid spørge sig selv, om der er noget, man kan gøre endnu bedre, siger han, der mener, at selv hvis svaret på det spørgsmål er nej i dag, kan det sagtens være ja i morgen. For der kan løbende opstå nye innovationsbehov på grund af et stort forandringspres og en økonomi, der bliver strammere.

”Jeg vil ikke anbefale, at man holder mange møder. Man skal ud og samarbejde om den nye løsning.”

Du er nødt til at lytte til andre

Tal fra Center for Offentlig Innovation viser, at når det kommer til offentlige innovationer, skabes de i 79 procent af tilfældene i samarbejde med aktører uden for arbejdspladsen. Det vil sige andre offentlige arbejdspladser, private virksomheder, borgere, frivillige foreninger, vidensinstitutioner eller fonde eller samarbejder med aktører i udlandet.

- Samarbejde er vildt vigtigt. Innovation handler om at skabe værdi for andre, og derfor er du nødt til at lytte til andre, og når du gør det, stiger chancen for succes. Innovation drives ofte af forskellighed og diversitet - forskellige ressourcer og perspektiver komplementerer hinanden. Derudover er der også problemer, der slet ikke kan løses alene, forklarer Ole Bech Lykkebo. Han erkender dog, at det ikke altid er lige nemt. For eksempel opstår der lynhurtigt problemer, når man skal samarbejde med nogen, der ikke ligner en selv, eller når der er forskellige interesser på spil.

- Det kan være når én offentlig arbejdsplads har glæde af en innovation på en anden offentlig arbejdsplads. Hvem skal så og hvem skal høste? E-reolen er resultat af et vellykket innovationssamarbejde, der i dag skaber værdi for borgerne i mange kommuner, der deles om driftsudgifterne. Men det var kun en håndfuld kommuner, der brugte tiden og pengene at udvikle løsningen. Her overkom man så-høste problemet ved at de første kommuner bare tænkte: »Nu gør vi det«. Selv om byrden så ikke blev helt lige fordelt.

- Forskelligheden kan også skabe udfordringer. I forbindelse med for eksempel samskabelse kommer en stor del af værdien fra frivillige borgere og foreninger, der gerne vil skabe forandringer. Det betyder, at man som offentlig arbejdsplads ikke kan sige, at tingene skal foregå på en bestemt måde. Derudover kan økonomien også spille en rolle. Får man som kommune støtte til udvikling fra fonde, kan der ske det, at fondene kan komme til at dirigere indsatsen, hvilket kan udfordre de demokratiske processer.

Et andet problem kan ifølge Ole Bech Lykkebo være tidsperspektivet. Han nævner et eksempel med fire kommuner, der gik sammen med et privat firma om at lave en genoptræningsapp, så patienter kunne genoptræne derhjemme. Det endte som en succeshistorie, men for et privat firma kan processen være meget lang, fordi der fra det offentliges side kræves for eksempel klinisk dokumentation. Andre gange kan det være demokratiske processer i det offentlige, der tager længere tid, end hvad private virksomheder ellers bruger på deres forretningsprocesser.

Hold igen med møderne

Det kan lyde trættende og ikke mindst besværligt med den slags udfordringer, men Ole Bech Lykkebo råder til, at man ikke giver op på forhånd. - Der vil altid være snitflader, som man skal overkomme i fællesskab. Uanset hvad kommer det til at bøvle lidt, men det er samtidig forskellene, der skaber innovation. Man taler meget om barriererne, og ikke så meget om den værdi og den oplevelse, som det er at skabe noget større, der ofte kun kommer af at arbejde sammen med andre, siger han. Men hvad skal der så til, hvis den værdi skal realiseres?

- Man skal gøre sig klart, at hvis man vil samarbejde, bestemmer man ikke alting selv. Nogle gange har man på sin egen side af hegnet besluttet sig til præcist, hvad man vil - og nu skal man så bare lige have nogle samarbejdspartnere til at spille med. Det kan man godt glemme. Man skal være villig til at miste noget af kontrollen. Når man samarbejder, sidder man ikke længere alene for bordenden, siger han. Og til dem, der bliver helt trætte ved tanken om alle de møder, der skal holdes, har Ole Bech Lykkebo et par opmuntrende ord. - Jeg vil ikke anbefale, at man holder mange møder. Man skal ud og samarbejde om den nye løsning. I forbindelse med for eksempel skoletoiletterne i Løgstør inddrog skolen både en designvirksomhed og børnene i undersøgelsen af, hvad problemerne var; hvad det var, børnene syntes, gjorde toiletterne så ulækre, og hvordan et godt toilet ville se ud? Og så gik de i gang med at løse problemet i praksis.

Lad medarbejderne føre deres ideer ud i livet

Ole Bech Lykkebos råd til chefer og medarbejdere, der gerne vil være mere innovative? - Til cheferne vil jeg sige, at de skal huske, at ni ud af ti innovationer, der lykkes, har medarbejderne i en nøglerolle. Enten er de kommet med ideen, eller også har de fremmet processen undervejs. Og til både chefer og medarbejdere: Husk, at din egen faglighed ikke er den eneste. Andre fagligheder og arbejdspladser kan også være med til forny jeres opgaveløsning. Og når man inddrager borgernes og brugernes behov og ønsker og andre faglige perspektiver, når man langt, siger han og opfordrer til, at man holder øje med sine omgivelser, for ifølge Ole Bech Lykkebo er der masser af innovation derude, man kan gøre til sin egen - og der er stor villighed blandt offentlige arbejdspladser til at dele ud af deres ideer og erfaringer. - Jeg tror, de fleste ville blive overrasket over, hvor åbne dørene står, hvis man ringer og spørger. Så man kan få meget ud af at bruge sit netværk og være nysgerrig på det, der foregår i ens omverden.

Hvis du vil vide mere …

I Center for Offentlig Innovations bog NYT SAMMEN BEDRE er der udover inspiration også guides og
procesredskaber, der kan lette innovationssamarbejdet. Læs mere på www.coi.dk/nytsammenbedre