Gå til sidens indhold

Giftige bonruller på bibliotekerne

Der er skadelige stoffer i de bonruller, mange biblioteker bruger. I Allerød har børnebibliotekar Tine Lee Hansen gjort noget ved problemet og deler sin viden i Bibliotekarforbundets netværk for arbejdsmiljørepræsentanter.

Bisphenol A (BPA) er et stof, der skader fertiliteten og er mistænkt for at være hormonforstyrrende. I 2010 blev stoffet forbudt i fødevareemballage til børn under tre år i Danmark, og i 2011 blev bisphenol A forbudt i sutteflasker i hele EU. Medlemslandene i EU er nu også enige om at forbyde stoffet i termopapir, der blandt andet bruges til bonruller. Dette forbud træder i kraft 2. januar 2020. Kilde: Miljøstyrelsen

Tekst: Laura Kjestrup Nielsen

For mange bibliotekarer fylder det psykiske arbejdsmiljø mere end det fysiske, for der er langt fra den trygge gang på bibliotekets linoleumsgulve til eksempelvis en byggeplads med fare for arbejdsulykker og nedslidning. Rent fysisk er det vel ikke særlig risikobetonet at vælge en levevej som bibliotekar - eller hvad? Desværre er der ting i det fysiske arbejdsmiljø på biblioteket, som mange ikke skænker en tanke, fordi det ikke gør ondt eller springer i øjnene. Det gælder for eksempel stoffet bisphenol A - også kendt som BPA, der skader fertiliteten og er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Det findes blandt andet i varmefølsomt papir, såkaldt termopapir, som for eksempel bruges til at udskrive boner og kvitteringer på. For lidt over tre år siden besluttede Coop at droppe kasseboner med bisphenol A i alle dagligvarevirksomhedens kæder og butikker. På det tidspunkt blev der skrevet om det problematiske stof i forbrugermagasiner som Samvirke og Tænk, og det fik bibliotekar Tine Lee Hansen op af kontorstolen på Allerød Bibliotek. - Jeg kom til at tænke på alt det papir, vi står med på biblioteket. Reserveringssedler, kvitteringer og så videre. Var der mon også bisphenol A i dem?

”Jeg anede ikke, at vi dagligt stod med hormonforstyrrende stoffer mellem hænderne - både os og brugerne.”

Sort snak

Svaret var ja, så Tine tog sagen op med den daværende arbejdsmiljørepræsentant på biblioteket. - Vores leverandør af bonruller syntes først, at vi snakkede sort, men vi fik god sparring hos Coop, og efter et stykke tid begyndte vi at kunne bestille bisphenolfrit papir hos vores leverandør, fortæller Tine Lee Hansen. Når der er bisphenol i termopapir, er stoffet i en ikke-bundet form. Det betyder, at det sætter sig på hænderne og kan trænge direkte ind i huden. På Allerød Bibliotekerne har der gennem de seneste år været en del gravide blandt bibliotekets ansatte - heriblandt Tine Lee Hansen selv. - Og så er det jo ikke kun sig selv, man tænker på, men også den næste generation. Vi skal jo passe på hinanden, siger hun. Omtanken gælder selvfølgelig også lånerne, for de er jo også i berøring med sedler og kvitteringer fra biblioteket.

Tips og tricks

Tine Lee Hansen blev valgt som arbejdsmiljørepræsentant på sin arbejdsplads for cirka to år siden, og er kendt for at være typen, der stiller kritiske spørgsmål. - Jeg håber, at mine kollegaer føler sig i trygge hænder, siger hun. Sagen med bonrullerne i Allerød er et godt eksempel på, at det lønner sig at stille kritiske spørgsmål for eksempel til sin leverandør af materialer og kontorudstyr. Og det lønner sig bestemt også at dele sin viden, når det handler om arbejdsmiljø. Det er netop det, der er udgangspunktet for Bibliotekarforbundets forholdsvist nystartede netværk for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor Tine Lee Hansen også har taget sagen med bisphenol i bonrullerne op. Egentlig var hun til en start lidt skeptisk over for at deltage i netværket, fordi hun ikke umiddelbart syntes, at fagforeningen skulle blandes sammen med arbejdsmiljørepræsentantarbejdet.

- Men nu er jeg virkelig positiv. Som arbejdsmiljørepræsentant står man meget alene, så det er virkelig godt at dele viden i et netværk. Der er en god dialog og en masse tips og tricks at hente fra de andre, fortæller hun om de to første møder i netværket.

En øjenåbner

Tine Lee Hansens stærke fokus på bisphenol-problematikken har også givet stof til eftertanke og inspiration til handling hos andre arbejdsmiljørepræsentanter i netværket. For eksempel for Ann Linder Pedersen, bibliotekar i Hedehusene. - Det første netværksmøde, hvor Tine Lee Hansen fortalte om bonrullerne, var lidt af en øjenåbner for mig. Jeg anede ikke, at vi dagligt stod med hormonforstyrrende stoffer mellem hænderne - både os og brugerne. På det næste møde i vores lokale arbejdsmiljøgruppe foreslog jeg, at vi skulle udskifte rullerne med det samme. Det blev modtaget positivt af ledelsen, og vi fik straks bestilt de bisphenolfrie ruller, siger Ann Linder Pedersen. Helt så gelinde er det dog ikke gået andre steder. - Vi har fået tilbudt hvide bomuldshandsker, som kan bruges, når vi håndterer kvitteringer. Lige nu er vi i dialog med indkøbsafdelingen om at få bisphenolfrie ruller, fortæller Jette Ninette Olsen, der er bibliotekar ved Vesthimmerlands Biblioteker. - Jeg forhørte mig hos Kultur- og Fritidsforvaltningens miljørådgiver. Det viste sig, at hun havde påpeget problematikken allerede for nogle år siden, men havde fået at vide, at der ikke var noget alternativ, fortæller Vera Kelgart fra Solvang Bibliotek i København. - Men hvad vi skal gøre lige her og nu på vores egne biblioteker, har vi ikke diskuteret. Og heller ikke hvad vi skal fortælle brugerne. Skal vi opfordre folk til at vælge kvittering pr. e-mail? Og hvad med børnene? Vi har faktisk gjort en del ud af at lære børnene at kigge på deres kvitteringer. Det må være et punkt til vores personalemøde, siger hun. Både Ann Linder Pedersen, Jette Ninette Olsen og Vera Kelgart er meget tilfredse med den erfaringsudveksling og inspiration, som det giver at deltage i Bibliotekarforbundets netværk for arbejdsmiljørepræsentanter. - Jeg har været meget glad for at deltage de to gange, det foreløbig har været afviklet. Netop fordi jeg arbejder i et stort system som Københavns Biblioteker, der har sine egne arbejdsgange, har det været inspirerende at møde kolleger fra andre kommuner, siger Vera Kelgart.

Del din viden med andre

Nogle producenter af termopapir har valgt at udskifte bisphenol A med bispehnol S, der dog også er under mistanke for at være hormonforstyrrende. Stoffet er aktuelt under stofvurdering i REACH, der er EUs fælles kemikalielovgivning. Det bedste alternativ, som det ser ud pt, er derfor de bisphenolfrie bonruller, der er fremstillet med komponenten pergafast i stedet. Desværre er pergafast heller ikke helt uskyldsren ifølge et hollandsk studie udgivet i Science of the Total Environment.

- Det er lidt af en jungle at hitte rundt i, når man ikke er kemiker, medgiver Tine Lee Hansen. Alligevel føler hun sig med egne ord tryg med en snert af skepsis ved de bonruller, biblioteket bruger nu. For bisphenol A er i hvert fald noget skidt, og den vurdering står arbejdsmiljørepræsentanten fra Allerød bestemt ikke alene med. Både videnskaben og politikerne føler sig så sikre på stoffets dårlige egenskaber, at det forbydes på EU-plan fra januar 2020. Derved når problemet så at sige »at løse sig selv« på mange biblioteker, inden man måske får udskiftet bonrullerne. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at mange bibliotekarhænder har haft kontakt med det skadelige bisphenol A i en årrække. Men når den næste arbejdsmiljøproblematik rammer dagligdagen, kan man måske være hurtigere på trapperne med at dele værdifuld viden med kollegaer over hele landet ved hjælp af Bibliotekarforbundets netværk. I Allerød er Tine Lee Hansen i hvert fald lidt trist over, at hun var en af de eneste, der reagerede på bisphenol A-debatten i forhold til bibliotekernes bonruller dengang for lidt over tre år siden.

- Jeg er faktisk ked af, at jeg ikke har delt min viden om det her noget før. Men nu er jeg i hvert fald glad for, at jeg har taget sagen op i netværket, siger hun. Specialkonsulent i BF Lone Rosendal er også meget positiv over gevinsterne ved det nye netværk for arbejdsmiljørepræsentanter i BF, som går på tværs af sektorer og arbejdspladser.

- De er meget engagerede og der er god energi. Det er værdifuldt at dele viden – også om helt lavpraktiske problemstillinger som, hvordan man laver en APV og følger op på det eller input til bedre indeklima herunder bon-problematikken. BF kan også bidrage med viden om, hvordan arbejdsmiljørepræsentanterne kan samarbejde med tillidsrepræsentanterne, siger hun.