Gå til sidens indhold

Det er nødvendigt at se på et navneskifte

BF’s hovedbestyrelse har sat gang i en proces for ændring af forbundets navn. ”Jeg tror på, at vi kan flytte identiteten, sammenholdet og netværket ind under et andet navn, og jeg tror, at vi er nødt til det, så vi får et navn, som mange flere kan identificere sig med”, siger stedfortrædende formand Jette Fugl.

Tekst: Anette Lerche

I marts besluttede hovedbestyrelsen at igangsætte en proces, der skal undersøge, om BF skal have et nyt navn. Hvorfor det?

- BF ’s hovedbestyrelse satte i 2017 gang i et udviklingsprojekt, der skal styrke BF som følge af forandringer i uddannelserne, arbejdsmarkedet og medlemsgruppen. Og at overveje om BF skal have et nyt navn, er en naturlig følge af den proces. Vi tog allerede hul på drøftelsen på BF’s generalforsamling i 2018, hvor formand Tine Segel var helt tydelig, da hun fra talerstolen sagde, at hun mente, at det var nødvendigt at se på et navneskifte. Og jeg er fuldstændig enig.

Personligt er min arbejdstitel Informationsspecialist og herefter vil jeg så tilføje Bibliotekar DB. Jeg vil altid kalde mig bibliotekar. Det er min faglige identitet, og det ændrer forbundets navn ikke på. Det er heller ikke meningen. Men hvis forbundet skal kunne blive ved med at organisere de unge, der uddanner sig i dag inden for vores felter, nemlig data, information, kultur og viden, og hvis forbundet skal være attraktivt for de mange, der har andre titler og uddannelser end mig såsom Knowledge Manager, Digital Manager, Records Manager, Projektleder, Seniorrådgiver, Seniorkonsulent, Webmaster og så videre, så skal vi finde et navn, der kan afspejle bredden i de felter, vi arbejder inden for, snarere end som nu én fagtitel. Derfor har BF brug for et nyt navn.

”Vi skal blive skarpe på at tale om vores identitet og faglighed og de felter, vi arbejder inden for. Så vi fokuserer på det, der samler os og kan være fællesnævneren også i et nyt navn.”

Hvad er det for forandringer, du ser, der gør et navneskifte nødvendigt?

- Verden omkring os forandrer sig. Hele uddannelsesområdet har forandret sig. Biblioteksskolen findes ikke længere, og siden uddannelsen fusionerede med Københavns Universitet, har den skiftet navn to gange og er nu ved at blive lagt sammen med Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Det er ikke nødvendigvis, fordi man vil være bibliotekar, at man læser på informationsvidenskab.

Uddannelsen i Bibliotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk Universitet er et andet eksempel på, at de studerende går i forskellige retninger, og frem over vil BF også få medlemmer fra andre studier, fordi de arbejder inden for felterne data, information, kultur og viden. Men dét, vi generelt hører fra mange studerende, er, at de ikke føler, at Bibliotekarforbundet er et sted for dem.

De studerende orienterer sig mod et meget bredere arbejdsmarked, og derfor er titlen i forbundets navn en barriere for at melde sig ind for mange. Men indholdet i fagforeningen - alle de gode arrangementer, rådgivning om løn og ansættelse og den viden, vi har om deres fag, den er relevant for de studerende. Når vi holder en konference for dem under navnet »Digitale humanister «, så er der rift om pladserne. Derfor er jeg også meget optimistisk omkring, at et navneskifte kan give os et boost i forhold til at kunne hverve studerende fra flere forskellige uddannelser.

Og det er nødvendigt. For vi står i en situation, hvor medlemstallet går ned, fordi mange går på pension. Fordi studierne optager færre, og fordi bibliotekerne, der er vores traditionelle arbejdsmarked, rekrutterer færre. Omvendt viser en arbejdsmarkedsanalyse, BF har fået udarbejdet, at man i det private vil ansætte flere med BF’ernes faglighed end tidligere, og derfor er det en del af udviklingsprojektet, at vi skal blive stærkere i vores interessevaretagelse for den medlemsgruppe. Jeg ser også en tendens til, at der i det offentlige opstår nye stillinger uden for bibliotekerne. Den udvikling skal et nyt navn også understøtte.

Er du ikke bekymret for, at de medlemmer, der kalder sig bibliotekarer, kan føle, at forbundet ikke længere er for dem, hvis BF skifter navn?

- Der er bestemt medlemmer, der har forbehold, men jeg oplever, at vi er gode til at lytte til hinanden i BF, og derfor skal vi i dialog med medlemmerne. I første omgang nedsætter hovedbestyrelsen en tænketank med medlemmer og repræsentanter fra hovedbestyrelsen, der har forskellige ansættelsessteder og arbejdsområder. Her skal vi tale om fordele og ulemper ved et eventuelt navneskifte, og vi skal blive skarpe på at tale om vores identitet og faglighed og de felter, vi arbejder inden for.

Så vi fokuserer på det, der samler os og kan være fællesnævneren også i et nyt navn. Vi vil alle fagligheden i BF, og vi ønsker en stærk fagforening også i fremtiden. Det kræver medlemmer, og det kræver, at vi følger med udviklingen. Det kan et nyt navn være med til at sikre – men navnet kommer jo ikke til at ændre ved den måde, de nuværende medlemmer oplever BF. Vi skal jo ikke smide barnet ud med badevandet, men jeg tror på, at vi kan flytte identiteten, sammenholdet og netværket ind under et andet navn, og jeg tror, at vi er nødt til det, så vi får et navn, som mange flere kan identificere sig med, men jeg er også klar over, at der ligger en stor opgave i det, og derfor er det en meget grundig proces, hovedbestyrelsen sætter i gang.