Gå til sidens indhold

DEFF er snart fortid

Efter planen er DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker) opløst inden sommerferien. Licensforhandlingerne overgår til Det Kgl. Bibliotek, og DEFF’s pulje med 11 millioner udviklingskroner fordeles mellem Det Kgl. Bibliotek og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tekst: Sabrine Mønsted

»Omorganisering« kalder enhedschef for DEFF i Slots- og Kulturstyrelsen, Annette Bach, opløsningen af DEFF, der, hvis alt går efter planen, ikke længere eksisterer, når skolernes sommerferie starter. - Der er ikke tale om besparelser og dermed heller ikke opsigelser. Det handler alene om organisering af DEFF’s opgaver, siger hun. DEFF, der er en institution under Slots- og Kulturstyrelsen, har haft to overordnede opgaver: Licensforhandlinger på vegne af fag- og forskningsbibliotekerne i Danmark, og administration af en udviklingspulje på 11 millioner kroner til projekter på bibliotekerne.

Større forhandlermuskel

DEFF’s 10 medarbejdere flytter sammen med licensforhandlingerne til Det Kgl. Bibliotek. Det giver god mening, ifølge Annette Bach, fordi Det Kgl. Bibliotek allerede har en gruppe medarbejdere, der forhandler licenser, og den gruppe bliver styrket og får en bredere kompetenceprofil med DEFF’s forhandlere. - Det giver en større forhandlermuskel overfor de internationale forlag. Danmark er for lille til at have flere forhandlergrupper til de samme forlag. Desuden er det en styrke, at licensforhandlingerne kommer tættere på kunderne, der jo skal bruge licenserne. Det gælder både universiteter, professionshøjskoler, men også ungdomsuddannelserne, som DEFF har lagt op til skal have sit eget spor. Det følger Det Kgl. Bibliotek op på, så de får den betjening, der passer til deres niveau og ønsker. Det er noget, DEFF har arbejdet henimod i flere år, siger Anette Bach, der selv fortsætter som enhedschef for litteratur og biblioteksområdet i Slots- og Kulturstyrelsen. Formand for DEFF, bibliotekschef på Syddansk Universitetsbibliotek, Bertil Dorch, forventer heller ikke ændringer på licensområdet, når forhandlinger overflytter til Det Kgl. Bibliotek. - Det flytter jo blot fra en institution til en anden under Kulturministeriet, siger han.

Gerne mere intern synlighed om licenser

Til gengæld håber han, at hele øvelsen gør universiteterne mere opmærksomme på, hvad det er for et mandat, de giver Det Kgl. Bibliotek i forhold til at forhandle licenser. - Det er rigtig mange penge universiteterne og andre vidensorganisationer bruger på licenser – halvanden milliard sammenlagt over fem år, siger Bertil Dorch. - En større bevidsthed og debat internt i universitetsmiljøerne blandt rektorer, universitetsdirektører og forskningsbiblioteker om, hvordan midlerne til licenser bruges kunne føre til et større fælles fodslag mellem de danske universiteter overfor de store internationale forlag, der hvert år skruer priserne op. Det kunne være, vi kunne stå sammen, som det er sket i Sverige (her er landets rektorer for eksempel gået sammen og har med politisk opbakning opsagt licensaftaler med det internationale forlag Elsevier i protest mod de stigende priser, red.).

Penge til fælles udvikling forsvinder

Bertil Dorch ser til gengæld en forringelse af den fælles udvikling for fag- og forskningsbibliotekerne ved, at udviklingspuljen på 11 millioner kroner forsvinder med DEFF. Halvdelen af pengene overflyttes til Det Kgl. Bibliotek og er øremærket systemudvikling, og den anden halvdel går til Uddannelsesog Forskningsministeriet øremærket data management, open access, open science og open scholarship. - Det var penge, som skabte fælles udvikling og retning, fordi DEFF hvert år satte en strategisk ramme for projekterne, som bibliotekerne søgte penge til. De store biblioteker kører jo videre med deres egne udviklingsprojekter, men den udvikling, der skete i fællesskab, forsvinder, siger Bertil Dorch.

Forhandlinger flyttes

I maj 2018 nedsatte Kulturministeriet en arbejdsgruppe, der skulle se på organiseringen af forskningsbibliotekernes opgaver. Arbejdsgruppens rapport kommer med en række anbefalinger om samarbejde og fælles løsninger for universitetsbibliotekerne, herunder en samling af forhandlingerne om universiteternes adgang til videnskabelige informationsressourcer. Det betyder, at de licensforhandlinger, der i dag varetages af DEFF, overflyttes til Det Kgl. Bibliotek, og DEFF’s puljemidler opdeles og administreres fremover af Det Kgl. Bibliotek og Uddannelses- og Forskningsministeriet.