Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Vi skal hverve flere privatansatte informationsspecialister

Det private erhvervsliv ansætter flere informationsspecialister end tidligere. Men væksten i nye job har ikke øget medlemstallet i BF’s privatgruppe, der er gået fra 365 i 2016 til 356 medlemmer i 2019. Det skal der laves om på.

Afgående formand for Privatgruppens bestyrelse Matthias Eiriksson er optimistisk omkring at øge medlemstallet de kommende år.

- Hvordan gør man det klart for medlemmerne, hvad Privatgruppen kan betyde for dem?

Det spørgsmål stillede Privatgruppens afgående formand Matthias Eiriksson, informationsspecialist i Ørsted, da han aflagde beretning til Privatgruppens generalforsamling i februar. Han understregede værdien af et netværk for privatansatte, der samtidig arbejder for at sikre kompetenceudvikling og for at øge synligheden af de privatansatte både i BF og over for virksomhederne. Udfordringen for Privatgruppen og BF er, at selvom flere informationsspecialister bliver ansat i det private erhvervsliv, så stiger medlemstallet af denne gruppe ikke tilsvarende i BF.

Men der var optimisme på bestyrelsesmødet:

- BF har på den seneste generalforsamling vedtaget at varetage interesserne for medarbejdere, der har funktionen omkring informationshåndtering i virksomhederne i bred forstand. Derfor er vi i Privatgruppens bestyrelse optimister og tror, at vi kan gøre noget for at øge medlemstallet, sagde Matthias Eiriksson. I den kommende periode vil Privatgruppen blandt andet arbejde for at fastholde og tiltrække nye medlemmer blandt studerende og privatansatte informationsspecialister. Privatgruppen vil øge opmærksomheden blandt BF’s øvrige medlemmer for jobmuligheder i det private, ligesom virksomhederne skal gøres opmærksomme på de kompetencer, informationsspecialister besidder. Desuden vil Privatgruppen fortsat arbejde for at sikre relevant udbud af arrangementer for de privatansatte – også i form af webinarer og online kurser, der gør det lettere for medlemmerne at deltage. Netop at tilbyde webinarer og online kurser blev rost fra flere deltagere til generalforsamlingen.

- Det gør det lettere for os jyske og fynske medlemmer at deltage, lød det. Et andet rost tiltag er, at man som BF’er kan tage en kollega med til et arrangement til medlemspris. Formand for Statsgruppen Lis Nielsen, der deltog på generalforsamlingen, foreslog, at Privatgruppen og Statsgruppen i den kommende periode arbejder tættere sammen om flere arrangementer, eksempelvis om ESDH og data. Den tanke støttede stedfortrædende formand i BF Jette Fugl.

- Vi arbejder alle med data, og netop at afholde arrangementer på tværs af ansættelsesområder vil gøre begge netværk større, sagde hun. I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til Privatgruppens bestyrelse. Flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstillede ikke. Dog ønskede både Anders Nørgaard Didriksen, Ferring A/S og Mette Maj Arnung, studenterrepræsentant at fortsætte. Desuden blev Lise Miller Bertram, Novo Nordisk A/S valgt ind i bestyrelsen.

Se mere om Privatgruppen på bf.dk.

Her kan du også læse beretningen og Princip- og arbejdsprogrammet for Privatgruppen.