Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Fremtidens biblioteker er både digitale og fysiske

Kulturminister Mette Bock og formand for KL’s Kultur, Erhverv og Planudvalg Leon Sebbelin havde stor ros til bibliotekerne på Bibliotekschefforeningens årsmøde. Men understregede, at der er et behov for udvikling.

Der er stor respekt om bibliotekerne. Generelt oplever danskerne biblioteket som et sted, hvor de kan få hjælp og vejledning. Tak for jeres store indsats for at arbejde med dannelse, viden og oplysning, og for at I udvider borgernes horisont, kompetencer og livskvalitet, sagde formand for KL’s Kultur, Erhverv og Planudvalg Leon Sebbelin i sin indledning til Bibliotekschefforeningens årsmøde, hvor han sammen med kulturminister Mette Bock fortalte om resultaterne fra efterårets fire workshops med brugere og ikke-brugere, der gav deres bud på fremtidens biblioteker.

Efter den proces, og en aktiv debat i den åbne Facebookgruppe »Biblioteket er dit – ordet er frit«, vil de to politikere i løbet af foråret inddrage de faglige organisationer.

Der er brug for medarbejderne

Kulturminister Mette Bock ser frem til dialogen. Blandt andet fremhævede hun, at det er tydeligt, at der fortsat er brug for faguddannet personale på bibliotekerne. - Deltagerne på vores workshops er kommet med bud på bibliotekarernes fremtidige opgaver. Her er ikke tale om færre opgaver, men om at der vil være brug for andre kompetencer, sagde ministeren. Blandt deltagernes ønsker er blandt andet et stort fokus på fællesskaber og at biblioteket udvikler sig i en retning af kulturhuse. En anden af konklusionerne i dialogen med borgerne er, at fremtidens bibliotek både skal være fysisk og digitalt.

- Den fysiske bog er stadig meget populær, men det digitale er kommet for at blive. Og der er behov for, at bibliotekerne forholder sig til det, så vi kan have denne værdifulde kulturinstitution i en form, der taler ind i den nye tid, sagde Leon Sebbelin. Han mener desuden, at bibliotekerne skal finde balancen i forhold til brugernes mange forskellige krav. - Der er behov for, at man i kommunerne tager snakken om hvilken kurs, der skal være for vores biblioteker. Nogle borgere lagde vægt på ro og fordybelse og andre på fællesskaber, og det er jo ting, der godt kan være modstridende. Samtidig var der flere brugere, der efterlyste, at bibliotekerne har en bredere opgaveportefølje og spiller en større rolle i civilsamfundet, sagde Leon Sebbelin.

Se mulighederne i de nye krav

Mette Bock mener, at bibliotekerne skal finde svaret på, hvordan de rækker ud til de borgere, der enten ikke har opdaget eller har fravalgt bibliotekerne - vel at mærke uden at miste sine kernebrugere. - Det er der jo ikke bare ét svar på, så det er noget, I løbende skal arbejde med, sagde hun til bibliotekscheferne. - De ældre ved jo godt, hvad et bibliotek er. Men de digitale unge er i en anden situation, og det skal biblioteket se mulighederne i, sagde Mette Bock, der understregede, at alle skal opleve, at der er fri og lige adgang til bibliotekerne.

Fremtidens biblioteker - næste skridt

Leon Sebbelin og Mette Bock gav også bibliotekscheferne et indblik i processen, som skal afslutte det politiske servicetjek af bibliotekerne. Ud over dialogen på bibliotekschefernes årsmøde deltager de to politikere på Danmarks Biblioteksforenings politiske topmøde i april, og bibliotekerne skal på dagsordenen til KL’s Kultur- og fritidskonference i maj. Her er spørgsmål som: »Hvilket formål skal bibliotekerne især have fokus på?«, »Hvilke målgrupper er vigtige?«, »Har bibliotekerne en berettigelse i sig selv eller i samarbejde med andre?« og »Er der nok fokus og fart på det digitale bibliotek?« på dagsordenen.

Samtidig fortalte kulturminister Mette Bock, at Udviklingspuljen har en rest på godt 5 millioner kroner, der skal uddeles til projekter, men ministeren har ikke lagt sig fast på ét bestemt område endnu og tog gerne imod input. Blandt andet spurgte Bibliotekschefforeningens formand Pia Henriette Friis, om der var politisk opbakning til, at bibliotekerne indledte en samlet indsats omkring børn og læselyst - gerne i samarbejde med skolerne. Begge politikere var positive, men mente også, at der var større behov for nytænkning på området læselyst.

- Skiftende kultur- og undervisningsministre har lavet læselystkampagner, og jeg er åben over for at gøre det igen. Men det er de gode ideer, der skal drive det, sagde Mette Bock. - Nu skal vi have bibliotekerne på dagsordenen på KL’s konference i maj, og med jeres fokus på læselyst er det oplagt at samarbejde med skolerne. Læselyst er allerede en kommunal opgave, vi skal kunne løfte i fællesskab, sagde Leon Sebbelin.