Gå til sidens indhold

Nyt job: Det er en god fornemmelse, at der er brug for mig

Cæcilie Heising, Gymnasiebibliotekar på Greve Gymnasium

Navn: Cæcilie Heising
Stilling: Gymnasiebibliotekar på Greve Gymnasium fra 1. december 2018
Uddannelse: Cand.scient.bibl. i 2016 med en kandidatgrad fra Aalborg Universitet i it, læring og organisationsomstilling
Tidligere: Ansat på DTU Bibliotek og studiejob fire år på UCC (Københavns Professionshøjskole)
Alder: 43 år

Hvad er dine opgaver som gymnasiebibliotekar på Greve Gymnasium?

- De spænder vidt fra almindelig biblioteksdrift til undervisning i informationssøgning særligt i forbindelse med elevernes projektopgaver. Jeg oplever, at gymnasiets ledelse tager bibliotekets arbejde med informationskompetencer alvorligt. Vi arbejder for eksempel med en »progressionsplan« for eleverne, hvad skal de have af informationskompetencer i 1.g, 2.g og 3.g, så vi sikrer, at de udvikler sig. Den fysiske boghåndtering fylder overraskende meget, men jeg kan godt lide den del også. På DTU Bibliotek var bøgerne i kælderen og håndteringen af samlingen var meget mere digital.

Hvad er udfordringerne ved dit nye job?

- Jeg er alene på posten, så jeg skal finde ud af alting selv. Jeg har ikke tidligere arbejdet med Cicero og skal også have overblik over vores databaser, licenser og budgettet, så det har været en intens første måned. Men jeg kan godt lide, at der er noget at tage fat på, og heldigvis holdt netværket af gymnasiebibliotekarer på Sjælland netværksmøde kort efter, at jeg var startet og inviterede mig med. Det er guld værd at kunne ringe til dem og høre, hvordan de gør. Jeg er også med i det landsdækkende netværk GAEB for gymnasiebibliotekarer.

Hvad er det bedste ved jobbet?

- At der virkelig er brug for mig og biblioteket. Og selvom det er en udfordring at mangle daglig sparring, så er det også sjovt og spændende at være herre i eget hus. Det er dejligt at arbejde på et uddannelsessted, hvor der er så meget liv og dynamik. På biblioteket er der både sofaer og studiepladser, hvor eleverne sidder, så der er sjældent stille ret længe ad gangen.

Har du nye planer for biblioteket og din rolle?

- Jeg kunne godt tænkte mig, at biblioteket spillede en aktiv rolle i gymnasiet og elevernes studieliv på flere måder, og at det også var et sted for uformel læring. Eksempelvis workshops i at lave lækre PowerPoints, arbejde med Excelark eller i den kulturelle ende poesidage og spileftermiddage. Ledelsen er med på idéen, og der er nedsat et elevudvalg, hvor tingene skal vokse ud fra, og så skal vi hjælpe med rammerne. Jeg er også i dialog med kollegaerne på Greve Folkebibliotek om, hvordan vi kan arbejde sammen og bruge hinanden. De passede biblioteket i et par måneder, fra min forgænger stoppede, til jeg kom. Jeg ser mig selv som bindeled mellem gymnasiet og folkebiblioteket, så jeg for eksempel kan gøre dansklærerne opmærksomme på forfatterarrangementer på biblioteket, og hvis nogle klasser arbejder med bestemte temaer, kan jeg gøre folkebiblioteket opmærksom på det.

Du har en kandidatgrad i it, læring og organisationsomstilling fra Aalborg Universitet. Hvordan kan du bruge det i dit job?

- Det har givet mig et sprog omkring læring. Jeg kan tale med om, hvordan de unge lærer, og hvordan man faciliterer læring. Det hjælper mig også i min egen undervisning. Jeg valgte den overbygning efter min bachelor på IVA (nu INF, red.), fordi jeg synes, at nye medier og nye måder at lære på er spændende.

Har du altid gerne vil være bibliotekar på et gymnasium?

- Oprindeligt ville jeg gerne ud på et folkebibliotek, men dels fik jeg øjnene op for andre områder under studiet, og dels var der en diskurs på IVA om, at folkebibliotekerne var under afvikling. Jeg havde også et studiejob på UCC Bibliotek gennem fire år, og fik på den måde et indblik i uddannelsesbibliotekerne som et spændende felt.