Gå til sidens indhold

Ny Carlsberg Glyptotekets Bibliotek

Ny Carlsberg Glyptotek ønsker at gøre sit bibliotek til et spændende forskningsmiljø. Derfor har museet ansat en bibliotekar til at professionalisere det mere end 100 år gamle bibliotek.

Ny Carlsberg Glyptotekets Bibliotek

I 1905 blev den første bog i Ny Carlsberg Glyptoteks samling skrevet ind i bibliotekets protokol over alle bøgerne i samlingen med sirlig håndskrift.

Det har man gjort lige siden, og bibliotekar på Glyptoteket Jennie Jones Gunnarsen nænner ikke at bryde den mangeårige tradition, så på hendes skrivebord er der ud over en computer og en stak bøger også stadig en stor protokol, hvor hun noterer alle bøger, der indføres i samlingen.

Jennie Jones Gunnarsen blev ansat på Glyptoteket i november 2017. Inden da var det den yngste arkæologiske assistent eller en studentermedarbejder, der passede biblioteket, der råder over en stor samling af bøger og tidsskrifter inden for klassisk arkæologi, Ægyptens kunst og arkæologi samt dansk og fransk kunst fra det 19. århundrede.

Bibliotekets hovedformål er at betjene Glyptotekets ansatte, men hos ledelsen er der et ønske om at øge offentlighedens brug af biblioteket og at professionalisere biblioteket. Det førte til, at Jennie Jones Gunnarsen, der er uddannet forskningsbibliotekar og desuden kandidat i kunsthistorie, blev ansat i 17 timer om ugen på biblioteket. Hun er desuden ansat 15 timer om ugen som bibliotekar på Arkens bibliotek, hvor der dog ikke er offentlig adgang.

Selve biblioteksrummet er langt fra stort nok til at rumme hele samlingen. Derfor står bøgerne overalt på kontorer og gange, på loftet i magasinet og mange andre steder. Men alt kan findes – selvom godt 85 års bibliotek uden en bibliotekar betyder, at metadata om samlingen er noget mangelfulde.

- Det er en gave for mig at få brugere i form af studerende og forskere udefra, fordi biblioteket er offentligt tilgængeligt. Og så er det fantastisk at arbejde i så smukke omgivelser.

Den første håndskrevne protokol stammer fra 1905.