Gå til sidens indhold

Leder: Lønåbenhed gavner alle

Igen i år sidder BF med i styregruppen for 8. marts #Deldinløn-kampagnen for igen at sætte fokus på lønåbenhed og ligeløn.

Stedfortrædende formand Jette Fugl

Igen i år sidder BF med i styregruppen for 8. marts #Deldinløn-kampagnen for igen at sætte fokus på lønåbenhed og ligeløn.

Det er en kerneopgave for fagforeningerne at sætte fokus på ligeløn, for det er godt gammeldags uretfærdigt, når vi aflønnes forskelligt for at gøre præcis det samme stykke arbejde. Det gælder både for kvinder og mænd, for når vi ikke har ligeløn, går det ud over hele familien. Men skal vi opnå ligeløn kræver det, at vi taler åbent om vores løn. Derfor er kampagnen #Deldinløn en mærkesag for fagbevægelsen og derfor står de faglige organisationer bag.

EU's medlemslande og EU-Parlamentet har for kort tid siden fundet fælles fodslag om en orlovsaftale, der øremærker to måneders barsel til hver forælder. Og det skaber røre i dansk politik. Den enkelte familie skal have lov at indrette sig, som den finder det bedst, lyder det blandt andet. Men måske er det netop det, den nye aftale muliggør, fordi den kan få os til at se ud over konventionerne, og samtidig må vi konstatere, at problemerne - trods årtiers fokus på området - ikke løser sig selv.

Når lønnen er ulige mellem mænd og kvinder, der udfører det samme stykke arbejde, fører det til mindre fleksibilitet i familierne. For lige løn fører til lige muligheder – også på hjemmefronten. Ligeløn og lovgivning på området er en katalysator for at tænke anderledes.

Øremærket barsel er et lille skridt på vejen. En analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed i 2017 viste, at i familier, hvor far tager en større del af barslen, reduceres lønforskellen mellem far og mor i to til fire år efter barnets fødsel. Dér, hvor effekten er størst, reduceres forskellen med helt op til 14.000 kroner om året (i 2016-priser), hvis far tager en uges ekstra barsel. Skal vi opnå ligeløn, skal vi også arbejde for lønåbenhed. Løn skal ikke være noget, man kun taler om bag lukkede døre. Arbejdspladserne skal være åbne om, hvad der skal til for at få lønforhøjelse, og vi skal kunne tale naturligt om løn henover kaffen. Her spiller tillidsrepræsentanterne også en vigtig rolle. Et godt udgangspunkt er også, at der allerede er lovmæssigt belæg for, at kunne videregive sine lønoplysninger til enhver.

Men hvor ser vi så ligelønsproblematikken i BF? Den seneste lønundersøgelse blandt BF’ere på det offentlige arbejdsmarked viser, at i kommuner tjener mænd i gennemsnit 562 kroner mere per måned end kvinder, hvilket svarer til en lønforskel på 2 procent. Værre ser det ud på statslige arbejdspladser, hvor mænd i gennemsnit tjener 1.576 kroner mere svarende til en forskel på i alt 4,3 procent. Ser vi på stillingsniveauer er billedet mere broget med lønforskelle op til 10 procent mellem kønnene.

Derfor er der bestemt også noget at holde øje med blandt BF’s medlemmer, selvom lønforskellen mellem kønnene er langt større i nogle fag og brancher. Derfor opfordrer BF til lønåbenhed. Vi står skulder ved skulder med de øvrige faglige organisationer om at sætte fokus på lønåbenhed og ligeløn. Når BF prioriterer at deltage i #Deldinløn-kampagnen, er det fordi lønåbenhed og ligeløn er vigtigt for kvinder såvel som mænd. Også på vores arbejdspladser og indenfor vores fag. BF's mangeårige fokus på løn og offensiv lønpolitik går i lige linje til kampagnen.

Håbet er, at de folkevalgte på Christiansborg vil lytte, gribe til handling og sikre en mere markant lovgivning på området. Skal det lykkes, må vi tage det lange, seje træk. Og vigtigst af alt: Vi bliver nødt til at løfte i flok. Jette Fugl Stedfortrædende formand