Gå til sidens indhold

Forandringer igen på INF

Institut for Informationsstudier (INF) på Københavns Universitet fusionerer med Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF). En styrkelse af INF kalder institutleder Jens-Erik Mai det, mens studerende Rikke Blaabjerg er bekymret for, at fusionen tager fokus fra fagets faglige indhold og at fagets særegenhed drukner i et stort institut med flere fag.

INF fusionerer med MEF

Fra september 2019 bliver Institut for Informationsstudier (INF) fusioneret med Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF), hvor fagene Filosofi, Retorik, Pædagogik og Film, Medier og Kommunikation hører til.

- Den væsentligste begrundelse for en fusion er de faglige overlap mellem institutternes forskningsfelter og undervisningsområder, siger institutleder på INF Jens-Erik Mai, der fortsætter som leder af det nye samlede institut. Men at fusionen giver en besparelse på ledelse og administration tæller også for et fakultet, der skal spare 25 millioner kroner i lønmidler inden 2020, erkender han, men holder fast i de faglige argumenter:

- Det er lettere at samarbejde på tværs af fag og bruge undervisningsressourcer tværfagligt, når man er under samme institutledelse. Alle fagene på det samlede institut vil blive styrket, fordi de studerende får et bredere udbud af kurser, hvor fagområderne overlapper emnemæssigt. For eksempel beskæftiger man sig også med Fake news på Filosofi og med digital literacy og digitale medier på Film, Medier og Kommunikation. De studerende får et stærkere fundament i deres specialiseringer, fordi de får relevante bidrag fra forskellige studier, argumenterer Jens-Erik Mai.

MEF er flere gange større end INF med 1700 studerende og fire afdelinger. Er der ikke en fare for, at INF med 450 studerende drukner i et samlet institut?

- Nej. MEF består af fire selvstændige afdelinger, Pædagogik, Retorik, Filosofi og Film, Medier og Kommunikation, der som INF har hver deres stærke profil på KU og i samfundet. Det fælles institut er en administrativ ramme, som bliver mere robust af, at vi er flere, der kan dele ressourcer. Desuden håber jeg, at vi kan tiltrække flere studerende til netop Informationsstudier, når vi ligger midt på campus, midt i Humaniora.

Kommer der til at ske ændringer med INF’s uddannelse?

- Politisk er der et ønske om bredere introducerende bacheloruddannelser, før de studerende vælger specialisering, så det kommer vi til at diskutere generelt på universitetet. Men den øvelse har vi allerede lavet på INF, hvor de studerende vælger specialisering i ABM (Arkiver, Biblioteker, og Museer) eller Information & IT efter et introducerede første semester, så her kan vi inspirere de andre fag.

Det er meget klassiske kulturfag, som I fusionerer med. Er der ikke en fare for, at den tekniske del af informationsvidenskaben tones ned?

- Uddannelsen Kommunikation og IT på afdelingen for Film, Medier og Kommunikation er en delt uddannelse mellem MEF og Datalogisk Institut, så her er også et teknisk fokus, og vi ændrer ikke umiddelbart indholdet i vores uddannelse.

Hvad med studiemiljøet, når instituttet skal spænde så bredt?

- På INF er der et meget nært studiemiljø og sammenhold. Det skal vi tage med og udbygge sammen med de andre fag. Når fusionen er godkendt, så starter en proces om, hvordan organiseringen skal se ud på det nye institut, og her skal medarbejdere og studerende inddrages.

Hvad skal det nye institut hedde?

- Det er ikke besluttet, men jeg synes, at navnet skal være kort, kunne oversættes til engelsk og indikere, hvad vi laver, så man skal tænke lidt. Lige som med navnet Institut for Informationsstudier. Måske vi skal lave en konkurrence blandt studerende og undervisere om at komme op med et nyt navn.

NB Fusionen er indstillet til rektoren på Københavns Universitet af dekanen på Det Humanistiske Fakultet Jesper Kallestrup, og nu går en proces i gang, hvor medarbejdere og studerende inddrages. En proces, der skal føre frem til et beslutningsgrundlag, således at rektoren endeligt kan godkende fusionen.


Studenterrepræsentant i BF’s hovedbestyrelse Rikke Blaabjerg

Rikke Blaabjerg, studenterrepræsentant i BF


Hvad mener du om fusionen af INF og MEF?

- Jeg synes, at det en ærgerlig beslutning, fordi der er en fare for, at INF bliver opslugt af MEF, der er et større institut med langt flere studerende. Det samlede institut skal spænde meget bredt, så det bliver svært at samles om et fælles fagdomæne. Jeg kan også være bekymret for, at de nye tiltag, der har højnet det faglige niveau på INF, kan gå tabt, fordi fokus i stedet flyttes til omstruktureringer og fusion. Eksempelvis har man fået mulighed for tidligt at specialisere sig inden for enten kulturformidling eller informationsarkitektur. Jeg tror, at fusionen sker mere af økonomiske end af faglige grunde.

Hvad betyder det for jer som studerende?

- Vi ved ikke så meget konkret endnu. Men studieinformationen og vejledningen kommer nok til at lide under, at de skal være bredere i deres vejledning, og jeg tænker, at det på sigt kan betyde noget identitetsmæssigt.

Ser du nogen positive ting ved fusionen?

- Ja, det er godt, at det tværfaglige samarbejde bliver mere formaliseret. Det viser, at vi kan gå mange veje med vores uddannelse. Jeg tror også, at flere studerende vil få øje på INF, når vi er en del af et større institut. Og så er det meget positivt, at Jens-Erik Mai fortsætter som institutleder. Jeg håber, han kan være med til at fastholde INF’s identitet og udvikling.