Gå til sidens indhold

Børnebibliotekarer kan noget særligt

BØFA er børnebibliotekarernes faglige netværk og arbejder for at give medlemmerne mulighed for at videndele og tilegne sig nye kompetencer.

BØFA’s bestyrelse vil ruste BØFA’s medlemmer til de mange nye kompetencekrav, arbejdet i et børnebibliotek stiller. - I dag fylder alt fra børneteater, oplæsning, biblioteksorientering og sociale medier mere end tidligere, og derfor skal man som børnebibliotekar have mange kasketter på og bruge sig selv mere, siger BØFA’s formand Kian Kestler. BØFA er en af BF’s største faggrupper med knap 400 medlemmer og en meget aktiv Facebookgruppe med 981 medlemmer (pr. 1. februar 2019).

- Facebookgruppen bruges til videndeling og er åben for alle, der arbejder med børnekultur, siger Kian Kestler. Desuden laver BØFA’s bestyrelse et nyhedsbrev flere gange om året og afholder webinarer, møder og konferencer.

- Til arrangementerne er der altid sat god tid af til at netværke, fordi netværket er noget, som vores medlemmer prioriterer højt. Vi lærer af hinanden, og det er lettere at gribe telefonen og ringe og få hjælp fra én, man i forvejen har talt med, siger Kian Kestler. BØFA’s bestyrelse planlægger desuden en række fyraftensmøder rundt om i landet og gode ideer til møder og arrangementer er velkomne, siger Kian Kestler.

BØRNEBIBLIOTEKAREN ER NOGET SÆRLIGT

Med et øget fokus på børn og læsning i skolerne og fra politisk hold, er der også kommet mere fokus på børnebiblioteket, og det er Kian Kestler glad for. For BØFA arbejder netop for at styrke Danmarks børnebiblioteker.

- Man taler mere om vigtigheden af, at børn læser, og der er kommet en større forståelse for, hvordan bibliotekerne er med til at drive børns læselyst, siger hun og konstaterer, at den udvikling betyder, at børnebibliotekarer i højere grad bruger tid på at samarbejde med eksempelvis daginstitutioner og skoler.

Stod det til BØFA-formanden skulle børnebiblioteket fylde meget mere i det fysiske bibliotek, hvor det traditionelt ikke har haft lige så meget plads eller lige så mange midler som voksenbiblioteket. Lige som bibliotekerne generelt skulle fokusere mere på litteraturformidling til børn.

- Børnebibliotekarer er super vigtige. Hvis vi ikke lærer børn at gå på biblioteket, så kommer de ikke som voksne. Og som faggruppe kan børnebibliotekarerne noget særligt. Børn er mere umiddelbare, og du er nødt til at være meget ærlig og bruge dig selv meget mere. Det er ikke nok, at du har læst en anmeldelse, du skal have læst bogen, når du formidler til børn. Det skal være noget, man brænder for og har lyst til. Derfor er det ofte også lettere for en børnebibliotekar at tage en vagt i voksenudlånet, end det er for en voksenbibliotekar at tage en vagt i børnebiblioteket, siger Kian Kestler.

Læs mere om BØFA på www.boefa.dk.