Gå til sidens indhold

Nyt job er slaraffenland for et nysgerrigt menneske

Foto: Simon Klein-Knudsen

Tekst: Anette Lerche

Navn: Rubina Afzal
Stilling: Biblioteksleder på Professionshøjskolen Absalon
Uddannelse: Cand.scient.bibl. samt en diplomuddannelse i ledelse
Karriere: Vicebiblioteksleder ved Halsnæs Bibliotekerne, leder af Vesterbro og Sydhavnens Bibliotek, leder af Vollsmose Bibliotek & Læringscenter, projektleder og faglig konsulent ved Bibliotekscenter for Integration, bibliotekskonsulent i Biblioteksstyrelsen, uddannelsesbibliotekar ved Ergo- og fysioterapeutskolen
Alder: 52 år

Hvorfor søgte du stillingen som biblioteksleder?

- Jeg har haft ti spændende år på Halsnæs Bibliotekerne, men jeg er af natur ret nysgerrig og har lyst til at udforske min faglighed og min ledelsesfaglighed, og derfor appellerede stillingsopslaget til mig. De søgte en innovativ og strategisk leder. Det gav et klart mandat til at lave tingene om og tænke nyt. Til ansættelsessamtalen var det tydeligt, at man gerne vil en ny struktur og retning og ønsker, at biblioteket løfter sig op og taler ind i den store organisation, hvor uddannelsen er det centrale. 

Dit første job var også på et uddannelsesbibliotek. Hvordan er det at vende tilbage?

– Med en ledelsesfaglig baggrund kan man søge på tværs af sektorer, men ja samtidigt bandt det karrieremæssigt en sløjfe til mit allerførste job på et uddannelsesbibliotek. Så selvom der er gået 25 år og meget har forandret sig, så ved jeg grundlæggende, hvad det vil sige at være uddannelsesbibliotekar, og hvad opgaverne indebærer. 

Hvordan har dine første uger som biblioteksleder været?

- Min læringskurve har været stejl. Vi er 16 ansatte fordelt på forskellige adresser, så jeg har skullet overveje, hvordan man bedriver ledelse på afstand med nærhed og god kommunikation og gode beslutningsprocesser. Som det første har jeg besøgt de forskellige adresser for at lære medarbejderne og organisationen at kende. Næste skridt bliver et personaleseminar, hvor jeg kan fortælle om mine refleksioner, og høre hvad medarbejderne tænker, så vi kan få en samtale i gang om, hvor vi skal hen. Jeg vil gerne være tydelig omkring, hvad jeg synes er vigtigt, og hvad der skal ske. Et andet spor i mit job handler om samarbejdet på tværs i organisationen med forsknings- og uddannelsescheferne, samt lederne på de enkelte afdelinger. Og et tredje spor handler om bibliotekssamarbejdet på tværs med andre professionshøjskoler, uddannelses- og forskningsbiblioteker. Det er et slaraffenland for et nysgerrigt menneske. 

Ud over det ledelsesfaglige har du også været engageret i biblioteksudvikling som konsulent i Biblioteksstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen, red). Hvad har det betydet?

- I 1998 fik jeg blandt andet ansvar for integrationsområdet, og via det job blev jeg opfordret til at søge en stilling som leder på Vollsmose Bibliotek. Det var en fantastisk mulighed, fordi det både gav mig min første ledererfaring og i høj grad handlede om det, jeg brændte for – nemlig biblioteksbetjening af etniske minoriteter. Det var en spændende ledelsesopgave at arbejde med, hvordan man som bibliotek tager afsæt i lokalsamfundet og dets behov i et område med 89 forskellige minoriteter. Og jeg oplevede, at jeg som kvindelig leder blev en rollemodel. Blandt andet kom der en dag en pige på biblioteket og spurgte, om hun kunne tale med lederen. Og jeg svarede, at det var mig, og så lyste hun helt op. »Er du lederen for det her sted? Bestemmer du så også over Mogens og Peter?«, spurgte hun. Og jeg kunne jo kun svare ja, da Mogens og Peter var de to bibliotekarer på biblioteket. Jeg grinede lidt af det først, men det var også fantastisk, hvordan jeg kunne blive en rollemodel for en lille pige.