Gå til sidens indhold

Ny BF publikation understreger værdien af uddannelsesbibliotekarer

Fra 2015-18 er der fyret 43 uddannelsesbibliotekarer, hvilket svarer til, at der er sparet 15-25 procent af uddannelsesbibliotekarerne på landsplan. Derfor udgiver BF publikationen Fra Google til grundighed Vol. 2, og har blandt andet sendt den til alle landets ungdomsuddannelser.

Tekst: Anette Lerche

»Prioritering af biblioteksressourcer og vejledning varierer uddannelsesinstitutionerne imellem. Især på ungdomsuddannelserne er der stor spredning. Nogle steder lægger man stor vægt på at styrke elevernes informationskompetencer, på at have en bibliotekar på uddannelsesstedet og på en stor samling, mens man andre steder slet ikke prioriterer det. Eleverne på sidstnævnte uddannelser mangler et vigtigt afsæt for at udvikle informationskompetencer på et højt niveau og mangler vejledning i forhold til blandt andet opgaveskrivning«. Sådan skriver BF’s formand Tine Segel i forordet til BF’s publikation Fra Google til grundighed Vol. 2, der er blevet sendt til alle landets ungdomsuddannelser for at give rektorer og bestyrelser viden om, hvilken værdi en uddannelsesbibliotekar skaber for elever, lærere og selve institutionen. I publikationen er de mange fordele ved at have en uddannelsesbibliotekar ansat beskrevet:

Gevinster ved en uddannelsesbibliotekar

  • Bibliotekarens faglige viden og kompetencer supplerer og understøtter lærernes fagfaglige kompetencer i forhold til elevernes læring i de enkelte fag.
  • Bibliotekarens undervisning i informationssøgning og vejledning i opgaveskrivning og kildekritik løfter for eksempel eleverne i de skriftlige opgaver.
  • Bibliotekaren har overblik over litteraturen.
  • Nærheden til bibliotekaren og biblioteket har betydning for bogligt svage elever, hvilket øger ligheden på uddannelsen. Derudover styrker biblioteket som neutralt fordybelsesrum studiemiljøet, og giver eleverne viden om, hvad bøger, databaser og et bibliotek kan bruges til.

Erfaringer fra fem ungdomsuddannelser

De ungdomsuddannelser, der har en bibliotekar ansat, er ikke i tvivl om, at det skaber værdi. Bibliotekarforbundet har indhentet kommentarer fra ledelse, kolleger, elever og bibliotekarer fra fem uddannelsessteder til publikationen.
Blandt andet siger rektor på Greve Gymnasium Mette Trangbæk:
- Digital dannelse er vigtigere end nogensinde, fordi søgemuligheder og behovet for at kunne vurdere sine søgninger er blevet større. Desuden er der kommet flere unge, der ikke er vant til at bruge biblioteket. Det i sig selv er jo svar nok på, hvorfor der er brug for en bibliotekar.
Det samme budskab kommer fra uddannelseschef på Erhvervsakademi Aarhus, Lars Villemoes.
- Det er en absolut nødvendighed at have en bibliotekar, for vores studerende skal kunne lave kildehåndtering, bibliografier og opgaver. Vores undervisere tager fuldstændig for givet, at der er en bibliotekar, som kan hjælpe.
Og værdien for den enkelte elev er tydelig, siger også lektor Gitte Damgaard fra Erhvervsakademi Aarhus.
- Der er ingen tvivl om, at adgangen til en bibliotekar er med til at højne de studerendes niveau i forhold til at søge information, viden og materialer.

Fokus på betydning og samarbejde

BF’s ambition med publikationen er at fremhæve vigtigheden af at løfte elevernes informationskompetencer og digitale dannelse.
- Samtidig vil vi gerne inspirere til mere tværfagligt samarbejde mellem bibliotekarer og undervisere om den opgave, så bibliotekarernes faglige kompetencer bedst understøtter eleverne og undervisernes faglighed og arbejde i de enkelte fag, siger BF’s formand Tine Segel.

Find publikationen Fra Google til grundighed Vol. 2 her.