Gå til sidens indhold

Navneforslag: Forbundet Kultur og Information

BF’s hovedbestyrelse har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 25. januar i Odense med et forslag om, at forbundet skifter navn til Forbundet Kultur og Information.

Visuel præsentation af hovedbestyrelsens forslag til et nyt forbundsnavn.

Tekst: Anette Lerche

Da BF’s hovedbestyrelse i 2008 foreslog, at forbundet skulle skifte navn til »Viden og Kultur«, blev forslaget ikke vedtaget. Blandt andet lød det på generalforsamlingen fra en modstander: »Jeg er bibliotekar, og det skal der stå på min gravsten, når jeg dør.«
Udtalelsen gjorde indtryk. Blandt andet meldte et yngre medlem sig ud af forbundet i forlængelse af den generalforsamling, fordi han ikke kunne sig selv i et forbund, hvor identiteten var »at man var bibliotekar fra vugge til grav«, og hvor han oplevede, at fagligheden lukkede sig om sig selv.
Processen fra 2008 har hovedbestyrelsen lært meget af, understreger formand Tine Segel. Hun slår fast, at et nyt navn ikke er et opgør med bibliotekartitlen, men et ønske om at åbne faget op og favne fagets udvikling, hvilket vil gavne alle medlemmer.
- Jeg mener ikke, at en titel skal være definerende for forbundet, derimod skal navnet signalere, hvad vi som medlemmer arbejder med, siger Tine Segel
Samtidig må hun konstatere, at den udvikling, man forudså i 2008 med en nedgang i medlemmer, at den selvstændige biblioteksskole ikke længere findes, og at fagligheden er blevet meget bredere, nu er en realitet.
- Et nyt navn er en del af det, der skal til for at sikre fremtiden for vores forbund og et fagligt fælleskab for vores medlemmer, så vi stadig har en nichefagforening, der specifikt arbejder med vores interessefelter, siger hun.

 

Vigtig interessevaretagelse

Netop at styrke interessevaretagelsen er en stor del af BF’s udviklingsprojekt og fylder også mere i BF’s vedtægter ved generalforsamlingen i 2018.
- Med navnet Forbundet Kultur og Information får vi et bedre udgangspunkt, når vi taler med potentielle medlemmer og andre interessenter om vores faglighed. Vores medlemmer er en del af løsningen på mange store samfundsudfordringer som dalende læselyst, lavere demokratisk deltagelse, dannelse, organisering af viden og information, data science, dataetik, kultur i lokalsamfundet, integration og meget mere. Det skal synliggøres, fordi det er vigtigt for vores samfund, og fordi det vil skabe nye job og karrieremuligheder for vores medlemmer, siger Tine Segel.

Men alle ved jo, hvad en bibliotekar er? Er det ikke et godt udgangspunkt for et forbundsnavn?
- Alle har et billede af, hvad en bibliotekar er, men ordet bibliotekar giver også et ret fastlåst billede for langt de fleste. De tænker deres barndoms biblioteker med bøger og skranker, når de hører ordet bibliotekar, og det gør det vanskeligt, når jeg som formand fortæller om den faglige udvikling, medlemmerne er i, og hvor relevante vores kompetencer er i mange sammenhænge. For år tilbage måtte forbundet eksempelvis argumentere imod, at bibliotekarfaget var uddøende, fordi Google var kommet, og alle kunne søge selv. Det viser, hvor lidt folk ved om bibliotekarernes reelle kernefaglighed omkring eksempelvis informationssøgning, formidling, læring og organisering af information, data og viden. Det er ikke titlen bibliotekar, der giver medlemmerne de nye job i det offentlige og det private. Det er deres kompetencer.

Hvorfor har bestyrelsen valgt navnet Forbundet Kultur og Information?
- Forbundet Kultur og Information er et godt navn, fordi det indfanger de faglige fællesnævnere og fungerer både kommunikativt og visuelt. Jeg hører fra flere tillidsrepræsentanter, at Bibliotekarforbundet som navn kan virke ekskluderende for potentielle medlemmer, hvis de ikke har en bibliotekaruddannelse. Man føler ikke, at man hører til, selvom man arbejder med data, information, viden eller kultur, som jo er vores hovedområder. Et nyt navn, der ikke rummer titler, men faglige fællesnævnere giver en mere åben samtale om, hvad vi kan som forbund.

Hvad har hovedbestyrelsen gjort anderledes i forhold til sidst, navnet blev debatteret i 2008?
- For det første er der gået mange år siden sidst, og jeg har talt med flere, der siger, at de i 2008 var imod en navneændring, men at de godt kan forstå, hvorfor det er nødvendigt i dag. Vi har allerede på generalforsamlingen i 2018 vedtaget at åbne forbundet op og fokusere på arbejdsområder, når vi optager nye medlemmer, ligesom vi har udvidet feltet, vi varetager interesse inden for. Et navneskifte er en naturlig forlængelse af de beslutninger. Vi har også været meget opmærksomme på, at vi tydeligt skal kommunikere, hvorfor vi vil en navneændring. Derfor har vi nedsat en Navnetænketank, etableret en Facebookgruppe til navnedebat og lavet mange fokusinterviews for at få så mange input fra medlemmerne undervejs. Og nu er jeg til møder for at tale med medlemmerne, og så har vi indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 25. januar i Odense. For mig er det afgørende, at medlemmerne træffer beslutningen om et nyt navn på et oplyst grundlag.

"Du skal da fortsat kalde dig bibliotekar. Debatten handler ikke om det, men om at forbundet vil favne bredere, så dem, der kalder sig noget andet end bibliotekar, kan se sig selv som medlemmer i forbundet. Et stærkere forbund med flere medlemmer vil også stå stærkere i kampen for arbejdspladserne.” (Tine Segel til medlem på Facebook)

 

Hvad betyder de valgte ord?

Forbundet

  • Sammenslutning af personer, organisationer, virksomheder el.lign. hvis formål er at beskytte eller fremme fælles interesser


Kultur

  • (Resultat af) menneskers forsøg på at skabe åndelige oplevelser for sig selv og hinanden fx kunst, litteratur, musik og videnskab
  • Levevis og forestillingsverden der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe i en bestemt periode, dvs. alle de materielle og ikkematerielle resultater af menneskelig aktivitet, der føres videre fra generation til generation
  • Befolkningsgruppe der har fælles levevis og forestillingsverden


Information

  • Viden der gives videre i en bestemt sammenhæng,
  • Formidling af viden i en bestemt sammenhæng
  • Kodede oplysninger, som automater, organismer og lignende systemer indeholder eller behandler

Kilde: Den danske ordbog

Sådan er BF's vedtægter

Forslag til ændringer af forbundets vedtægter kræver, at 2/3 af de ved generalforsamlingen afgive stemmer er for forslaget.
Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 1/5 af generalforsamlingens tilstedeværende stemmeberettigede forlange, at forslaget sendes til urafstemning.

Se vedtægterne her