Gå til sidens indhold

Fra modstander til tilhænger af nyt navn

Interview med Jacob Holm Krogsøe, hovedbestyrelsesmedlem.

Jacob Holm Krogsøe på generalforsamlingen i 2018. Ny viden har gjort ham til fortaler for navnet Forbundet Kultur og Information. Foto Simon Klein-Knudsen

Tekst Anette Lerche

Da du stillede op til BF’s hovedbestyrelse i 2018, var du imod, at Bibliotekarforbundet skulle skifte navn og lagde vægt på den holdning. Hvorfor?
- Jeg sagde på generalforsamlingen i 2018, at jeg ikke syntes, vi skulle skifte navn. Navnet Bibliotekarforbundet har en stærk værdi som brand og er også stærkt sprogligt. Men jeg har skiftet holdning, fordi jeg har fået indsigt i BF’s økonomi, medlemstal og hvervning, der er udfordret, blandt andet fordi de studerende ikke kan se dem selv i en fagforening, der hedder ”Bibliotekarforbundet.” Det er kritisk, da det blandt andet er her, vi skal rekruttere medlemmer fra i fremtiden, og jeg er valgt ind i bestyrelsen for at træffe de valg, der er bedst for fagforeningen, for medlemmerne og for bibliotekssektoren. Det er meget vigtigt, at vi har en stærk faglig fagforening, og hvis navnet gør, at folk ikke melder sig ind, så er det på høje tid at skifte navn. Det handler ikke om, at jeg ikke kan lide navnet Bibliotekarforbundet eller titlen bibliotekar. Og vi skal stadig kalde os bibliotekarer, selvom fagforeningen skifter navn, det er en vigtig pointe. For mig handler det om, hvorvidt man vil holde fast i det nuværende navn og lade forbundet dø stille og roligt, eller om man vil ride ud mod solnedgangen med trukne pistoler og sige; nu prøver vi det her.

Du sagde på hovedbestyrelsesmødet 13. november, at du mener, at Forbundet Kultur og Information er et godt navn. Hvorfor?
- Forbundet Kultur og Information er sprogligt stærkt. Jeg er også meget tilfreds med, at ordet »forbund« er med. Det er et stærkt ord, ligesom ordene kultur og information, og det dækker ret godt det, vi laver i bibliotekerne. Selvfølgelig er alle medlemmer ikke dækket fuldstændig ind. Man kan ikke gøre alle tilfredse med et navn eller ramme alle faggrupper eller stillingsbetegnelser. Men alle skal gerne have en mavefornemmelse af, at navnet repræsenterer deres faglighed, og det mener jeg, at navnet Forbundet Kultur og Information gør. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds. Og så er det vigtigt at understrege, at navneskiftet ikke er det vigtigste. Det vigtigste er, at vi sikrer, at forbundet fortsat eksisterer, fordi det er essentielt for vores faglighed og bibliotekssektoren, at vi har en fagfaglig forening. Skal vi helt op på det høje klinge, handler det om at sikre gode biblioteker til borgerne også i fremtiden.

Hvordan har du personligt oplevet forløbet?
- Der har været spændende diskussioner i bestyrelsen og spændende at læse referater fra Navnetænketanken og høre input fra den kommunikationsekspert, der har hjulpet os undervejs. For mig har det været en rejse, der har været følelsesmæssig, stærk, tung og vild.
Da jeg mødte op til første hovedbestyrelsesmøde i januar 2019, var min mavefornemmelse, at vi ikke skulle skifte navn, mens andre bestyrelsesmedlemmer var meget længere i processen. For mig er det en styrke at få viden og informationer, der ændrer holdninger. Og jeg håber, at mit holdningsskifte kan hjælpe de medlemmer, der stadig er i tvivl.