Gå til sidens indhold

Formandens leder: Forbundet Kultur og Information

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 11/2019

Forbundet Kultur og Information

Smag lige på hovedbestyrelsens forslag til et nyt navn og tænk over, hvad du som medlem arbejder med og for i din dagligdag. Tænk over hvad du læser/har læst i studiebøgerne. Tænk over de nye kolleger du har fået. Tænk over hvordan dit job har udviklet sig, og hvilke arbejdsopgaver der er kommet til. Tænk over de faglige netværk du kan være en del af. Tænk over, hvad vi som fagforbund viser af veje, når vi taler om karrieremuligheder.

For mig er argumenterne for et navneskifte åbenlyse - se blot på de analyser vi fremlægger, som ligger til grund for navnedebatten. Efter en grundig og medlemsdrevet proces har vi i Hovedbestyrelsen fremlagt et forslag til et stærkt navn, der favner medlemmernes arbejdsområder, uanset om man er ansat på et bibliotek, i en styrelse eller i det private.

Når jeg alligevel sidder og kæmper lidt ved tasterne, så handler det ikke om, at jeg er i tvivl om navnet, tværtimod tror jeg på, at det vil være med til at løfte forbundets politiske ambitioner og strategier. Det, som gør det svært, er, at ingen må være i tvivl om, at jeg som formand har stor respekt for det, vi står på skuldrene af, og derfor har jeg et brændende ønske og en ambition om at bære forbundet videre ind i fremtiden. Et stærkt forbund, der har medlemmernes ryg. For mig handler det om udvikling i stedet for afvikling.

Fremtiden er svær at spå om, og selvom vi med analysearbejdet har skabt et vidensgrundlag, kan vi ikke fremlægge konkrete tal for, hvor mange vi kan optage med et nyt navn. Men en ting er sikkert, og det er, at hvis vi skal gøre os forhåbninger om at hverve studerende og andre, der ikke er uddannede bibliotekarer, så skal forbundets navn signalere mere og andet end en fagtitel.

Jeg kan igen kun gentage, som jeg har gjort det andre steder. Et nyt navn betyder ikke, at man ikke kan kalde sig bibliotekar. Det er en titel, jeg tror på vil bestå fremover også, ligesom vi også vil være bibliotekarernes forbund fremover. Men hvis ikke vi kan rekruttere bredere, er den enkle konklusion, at så findes der i løbet af få år ikke et forbund med samme tilbud og services, som man som medlem oplever nu. Interessevaretagelsen vil der ligeledes blive skruet ned for. Navnet gør det ikke alene, og tilbage i min leder i august redegjorde jeg for de forandringer, der er foretaget for at imødekomme udviklingen med faldende medlemstal - nemlig, at vi har sat mere fokus på interessevaretagelsen, samt ændret i grundlaget for organisering.

Hovedbestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 25. januar 2020 i Odense, fordi det er en vedtægtsændring, der skal til afstemning. En stor beslutning der kræver, at vi mødes og taler sammen. Der vil være plads til alle holdninger, og når vi mødes vil der være tid til at komme omkring både baggrund og holdninger til navnet. Ligesom på de medlemsmøder vi afholder rundt omkring i landet. Hovedbestyrelsen og jeg håber at så mange som muligt vil deltage og være med, og at vi i sidste ende vedtager et nyt navn for vores forbund.

Der er meget at vinde med et nyt navn, og mange slag der fortsat skal kæmpes for vores medlemmer. Lad os gøre det sammen!