Gå til sidens indhold

Ny ferielov - planlæg din ferie i 2020

Pr. 1. september 2020 træder en nye ferielov i kraft.

Med den nye ferielov ændres optjening og afvikling, så du kan holde ferie samtidig med, at du løbende optjener ferien – den såkaldte samtidighedsferie. Det betyder, at du fremover optjener 25 feriedage fra 1. september til 31. august året efter (ferieåret). Du kan så samtidig og ind til den 31. december afholde ferie. Du har altså 16 måneder til at afholde ferien.

Grafisk oversigt over den nye ferielov:

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Den 6. ferieuge på det offentlige område berøres ikke af den nye ferielov og skal derfor optjenes og afvikles forskudt efter de hidtidige regler.

Overgangsordning

Der er aftalt en overgangsordning, som betyder, at du fra 1. januar til 31. august 2019 optjente 2,08 feriedage pr. måned (16,64 feriedage), som du skal holde fra 1. maj til 30. september 2020. Hvis du ikke når at holde alle dage, bliver de overført til det nye ferieår pr. 1. september 2020.

OBS:

Hvis du i 2020 planlægger både at afholde tre ugers sommerferie samt en uges efterårsferie, er du nødt til nøje at planlægge din ferie, da du i overgangsordningen kun har 16,7 feriedage og derfor ikke kan nå at optjene feriedage til afholdelse i for eksempel efterårsferien. Du kan derfor enten aftale med din arbejdsgiver, at du overfører en uges ferie fra ferieafviklingsåret 1. maj 2019-30. april 2020, eller du kan gemme den 6. ferieuge, som skal afvikles i perioden 1. maj 2020-30. april 2021, og som ikke bliver berørt af den nye ferielov.

Grafisk oversigt over overgangsordningen:

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Indefrysning

Ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler og udbetales til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. Fonden er placeret under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som forvalter, administrerer og sikrer forrentning af dine penge.

Udbetaling af den særlige feriegodtgørelse

Ansatte, der afholder ferie med løn, har efter gældende ferieaftale ret til særlig feriegodtgørelse, der på det kommunale område udgør 1,95 % af den ferieberettigede løn. På det statslige område udgør den særlige feriegodtgørelse 1,5 % af den ferieberettigede løn. 1 % er fastsat i ferieloven, mens henholdsvis 0,95 % og 0,50 % er aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Ifølge den nye ferielov skal den særlige feriegodtgørelse (lovens 1 %) udbetales i 2 portioner:

1. sammen med maj-løn for perioden 1. sepember-31. maj – det vil sige ultimo maj

2. sammen med august-løn for perioden 1. juni-31. august – det vil sige ultimo august

OBS:

I overgangsperioden vil der for perioden 1. september 2019-31. august 2020 blive indefrosset 1 % af den ferieberettigede løn til feriefonden. Den sidste 0,95 / 0,5 % udbetales. Fordi der indefryses 1 % af den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden, får du den 1. maj 2020 et mindre beløb udbetalt, end du har fået de tidligere år.

Overgangsreglerne om den særlige feriegodtgørelse er aftalt på det kommunale område, mens der endnu mangler en aftale på det statslige område. Vi forventer imidlertid, at reglerne bliver de samme.

Det private område

Hvad der ovenfor er beskrevet vedrørende ferielovens nye principper, overgangsordning, indefrysning med videre gælder også for privatansatte. Hvad der gælder med hensyn til eventuel 6. ferieuge/feriefridage eller eventuelt ferietillæg udover ferielovens 1 % afhænger af vilkårene i den enkeltes ansættelseskontrakt og hvad der i øvrigt måtte være aftalt på arbejdspladsen.