Gå til sidens indhold

Kultur og data som det perfekte match

Der stod ikke cand.scient.bibl. i jobopslaget, da Danske Dramatikere søgte en databasekonsulent, men Stine N. Hemmingsen så alligevel den perfekte kombination af kultur og system i stillingen.

Stine N. Hemmingsens karriere har været en kombination af kultur, systemer og data.

Tekst: Sabrine Mønsted

Stine Hemmingsen har brugt det sidste halve år på at gentænke databasen hos Danske Dramatikere. Databasen er indgangen for forbundets medlemmer (manuskriptforfattere og dramatikere) og et redskab for hende selv til at fordele rettighedsmidler fra Copydan til medlemmerne for genudsendelser og genudnyttelse på for eksempel flow-tv, på DR’s webunivers eller i undervisning.

- Min styrke er, at jeg har en forståelse af brugernes behov og samtidig forstår teknikkens muligheder og begrænsninger. Jeg har oplevet udviklere været overraskede over, at jeg talte deres sprog, siger Stine N. Hemmingsen, der er en af de 132 privatansatte medlemmer, der har deltaget i BF’s undersøgelse om privatansattes vilkår på arbejdsmarkedet, om hvilke opgaver de har, hvilke kompetencer de gør brug af, og i hvilken retning de ser deres opgaver bevæge sig.

Stine N. Hemmingsen vurderer som mange andre privatansatte, at flere opgaver vil blive digitaliserede, og at teknologien gør nogle opgaver nemmere og overflødiggør andre.

- For eksempel betyder udviklingsarbejdet med databasen, at der frigøres tid til andre ting, når det hele er implementeret. Men en vigtig pointe er, at digitaliseringen af opgaver kræver et udviklingsarbejde først med nye informationsstrukturer og standarder. Så for at gøre opgaverne lettere, skal man først gøre en indsats, siger Stine N. Hemmingsen, der for eksempel gerne vil standardisere eftersøgning af arvinger til kunstnere, som skal have rettighedsmidler. Der er også andre ting, som i dag er meget håndholdte, der kan systematiseres og struktureres bedre - for eksempel informationer på hjemmesiden.

Vilkårene i en lille organisation er, at man har mange forskellige opgaver. Så Stine N. Hemmingsen korrekturlæser også medlemsbladet og høringssvar, og de syv ansatte hjælpes ad med praktiske opgaver til forbundets arrangementer. Stine N. Hemmingsen har også selv flere idéer til, hvad hendes kompetencer kan bruges til, hvilket er vigtigt, mener hun, når man er den eneste med sin faglighed på en arbejdsplads.

- Jeg vil også gerne selv blive bedre til at kunne kode, fordi det giver mig bedre forståelse af udviklernes arbejde og mulighed for selv at lave nogle ting i programmerne. Hun vil også gerne have mere kendskab til jura og ophavsret, fordi forståelsen mellem kollegerne er bedre, hvis man har lidt indsigt i hinandens fagområder.

De skal opdage vores faglighed

Stine N. Hemmingsens karriere har været en kombination af kultur, systemer og data. Hun var tre et halvt år i Det Danske Filminstitut som billedarkivar og billeddatabaseansvarlig, hvor hun også havde billedarkivvagter med betjening. Derefter var hun halvandet år hos Copydan Tekst & Node, hvor hun researchede i relation til at udbetale ophavsretsmidler til forfattere. Efterfølgende var hun tre år i Forsvarsministeriet med fokus på at drive systemer og oplære medarbejderne i at bruge dem.

- I min karriere har jeg i høj grad gjort brug af uddannelsens to ben - kulturformidling og informationsvidenskab - og netop kombinationen er en styrke, siger Stine N. Hemmingsen, der også har været ansat steder, hvor man ikke før har haft cand.scient.bibl’er ansat.

- Jeg håber, jeg kan være med til at formidle vores særlige faglighed og uddannelse. Jeg er for eksempel med i et netværk for ansatte i små kunstneriske fagforbund med samme funktion som mig, men ingen har samme faglige baggrund. Det er folk med en økonomi- eller kontoruddannelse eller noget helt tredje. Det betyder også, at der er ting, vi ikke sparrer om, fordi det ikke er en del af deres faglighed. Vi har som cand.scient. bibl’er en særlig rolle mellem system og bruger, siger Stine N. Hemmingsen og tilføjer, at hun godt kunne se et fagspecifikt netværk i BF-regi i forhold til den rolle.